De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gedrag in organisaties, 9e editie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gedrag in organisaties, 9e editie"— Transcript van de presentatie:

1 Gedrag in organisaties, 9e editie
Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge Hoofdstuk 10 Communicatie

2 Na bestudering van dit hoofdstuk ben je in staat om:
Het communicatieproces te beschrijven. De voor- en nadelen van mondelinge en schriftelijke communicatie met elkaar te vergelijken. 3. De effectiviteit van het keten-, wiel- en compleet netwerk met elkaar te vergelijken. 4. De factoren te benoemen die het gebruik van de geruchtenmachine beïnvloeden.

3 Na bestudering van dit hoofdstuk ben je in staat om:
Te bespreken hoe ICT de interne communicatie verandert. Vast te stellen welke barrières de communicatie gewoonlijk in de weg staan. 7. De potentiële problemen van multiculturele communicatie te beschrijven.

4 Functies van communicatie
Controle Motivatie Uiting van emoties Informatie

5 Het communicatieproces

6 Communicatiekanalen Formele kanalen zijn ingesteld door de organisatie en versturen boodschappen die verband houden met de beroeps-activiteiten van de leden Informele kanalen zijn spontaan en ontstaan als een antwoord op individuele keuzes Persoonlijke of sociale boodschappen

7 Richting van communicatie
Naar beneden Naar boven Lateraal

8 Interpersoonlijke communicatie
Mondelinge Schriftelijke Non-verbale

9 Mondelinge communicatie
Voordelen snelheid feedback Nadelen Mogelijke vertekening van de boodschap Inhoud is op eindbestemming vaak anders dan de zender oorspronkelijk bedoelde

10 Schriftelijke communicatie
Voordelen Nadelen Tijdrovend Geen feedback Geen garantie hoe de lezer het zal interpreteren Voorziet in een tastbaar en verifieerbaar document Kan voor onbeperkte tijd bewaard blijven Blijft fysiek beschikbaar als referentie op termijn Doordacht, logisch en duidelijk

11 Non-verbale communicatie
De twee belangrijkste boodschappen die lichaamstaal overbrengt zijn: (1) de mate waarin iemand een ander aardig vindt en geïnteresseerd is in zijn of haar mening (2) de relatieve status van zender en ontvanger onderling

12 Non-verbale communicatie
Intonatie Gezichtsuitdrukking Fysieke afstand

13 Formele netwerken voor kleine groepen
Keten Wiel Compleet netwerk

14 Netwerken voor kleine groepen en effectiviteitscriteria

15 Het geruchtencircuit Buiten het management om
Wordt gezien als geloofwaardiger en betrouwbaarder Dient vooral het eigenbelang

16 Communicatie via de computer
Instant Messaging (IM) Intranet en extranet Elektronisch vergaderen

17 Instant Messaging Managers kunnen snel en goedkoop contact onderhouden met werknemers Geen vertraging, geen in-box met veel berichten, geen onzekerheid of het bericht wel ontvangen is

18 Kennismanagement Het proces van de collectieve wijsheid binnen een organisatie ordenen en verspreiden, zodat de juiste informatie de juiste mensen op het juiste moment bereikt. Geeft de organisatie een voorsprong op de concurrentie en verbetert de prestaties omdat de kennis van werknemers groter is.

19 Het belang van kennismanagement:
Intellectuele bedrijfsmiddelen zijn nu even belangrijk als fysieke of financiële. De uittocht van babyboomers maakt dat er een schat aan ervaring en kennis verloren raakt. Een goed opgezet KM-systeem komt de efficiëntie van de organisatie ten goede omdat duplicatie vermeden wordt.

20 Factoren die effectieve communicatie belemmeren
Filters Selectieve waarneming Informatie overload Emoties Taal Communicatieangst

21 Huidige communicatie-issues
Waarom hebben mannen en vrouwen moeite met elkaar te communiceren? Wat zijn implicaties van politiek correcte beweging in organisaties? Hoe kunnen individuen multiculturele communicatie verbeteren?

22 Culturele barrières Misverstanden door semantiek (woordbetekenis)
Woordconnotaties Toonhoogteverschillen Verschillen in perceptie

23 Culturele context Cultuur met hoge context: let scherp op non-verbale signalen en subtiele situationele signalen tijdens de communicatie met anderen Cultuur met lage context: gaat vooral af op gesproken of geschreven taal om de betekenis te interpreteren

24 Richtlijnen voor de omgang met andere culturen
Ga uit van verschillen zolang overeenkomsten niet bewezen zijn Benadruk beschrijvingen in plaats van interpretaties of evaluaties Leef je in de ander in Beschouw je interpretatie als een werkhypothese

25 Gevolgen voor managers
Meerdere kanalen gebruiken Maak gebruik van feedback Gebruik eenvoudige bewoordingen Luister actief Houd emoties in bedwang Schenk aandacht aan je non-verbale signalen Benut het geruchtencircuit


Download ppt "Gedrag in organisaties, 9e editie"

Verwante presentaties


Ads door Google