De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Werkgroep Directies type 2 (ortho’s e.a. betrokkenen) Leerlijnen-evaluatie-rapportering Vrijdag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Werkgroep Directies type 2 (ortho’s e.a. betrokkenen) Leerlijnen-evaluatie-rapportering Vrijdag."— Transcript van de presentatie:

1 DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Werkgroep Directies type 2 (ortho’s e.a. betrokkenen) Leerlijnen-evaluatie-rapportering Vrijdag 19 maart 2010 Kindervriend Rollegem 1

2 Evalueren en rapporteren collegiaal consulteren Ik zei haar “Wat ben je toch een slecht mens” En ze werd nog slechter. Ik zei haar “Wat doe je je best Om een goed mens te worden” En ze weende. Rabindranath Tagore (India Calcutta 1861-1941) DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE 2

3 Evalueren en rapporteren collegiaal consulteren Evalueren is inherent aan het leren en aan het ondersteunen van dat leren. Het beoordelen van prestaties en het terugkoppelen van de beoordeling naar zowel de leerprocessen van de leerling als naar het didactisch handelen van de leerkracht zijn zelfs bijzonder krachtige middelen voor het ondersteunen van de ontwikkeling. (Saveyn J) DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE 3

4 Evalueren en rapporteren collegiaal consulteren Evaluatievormen binnen handelingsplanning (Van handelingsplanning tot handelingsplan in het buitengewoon onderwijs. Versie september 2007) – Evaluatie van het Proces van handelingsplanning – Evaluatie van het Product DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE 4

5 Evalueren en rapporteren collegiaal consulteren Evaluatievormen binnen handelingsplanning (Van handelingsplanning tot handelingsplan in het buitengewoon onderwijs. Versie september 2007) – Evaluatie van het Proces van handelingsplanning Tussentijdse evaluatieve momenten – Lering trekken uit ervaringen bij bv activiteiten – Indien nodig tijdig bijsturen van het proces – In eindfase meta-evaluatie van het proces » Samenwerking? » Afgesproken werkstructuren » Tussentijdse resultaten en eindproduct » Alle fasen in onderlinge samenhang bekijken DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE 5

6 Evalueren en rapporteren collegiaal consulteren Evaluatievormen binnen handelingsplanning (Van handelingsplanning tot handelingsplan in het buitengewoon onderwijs. Versie september 2007) – Evaluatie van het Proces van handelingsplanning – Evaluatie van het Product (het beëindigen van het proces) Formeel geplande fase om na te gaan welke resultaten bij de lln bereikt werden Uit onderzoek: inzicht in actuele presteren van de lln en de keuze van aangepaste leerinhouden verbeteren wanneer er regelmatig getoetst wordt door lkrn. Ook minder onderschatting van lln tov leerniveau en ten aanzien van aanbieden van leerstof. (Pijl en Blaauboer 1990) DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE 6

7 Evalueren en rapporteren collegiaal consulteren Evaluatievormen binnen handelingsplanning (Van handelingsplanning tot handelingsplan in het buitengewoon onderwijs. Versie september 2007) – Evaluatie van het Proces van handelingsplanning – Evaluatie van het Product (het beëindigen van het proces) Door alle betrokkenen Met transparant onderzoeksinstrumentarium doorheen de verschillende fasen. Instrumenten en methodes die peil èn vorderingen weergeven Evenwicht tussen formele en informele gegevens Een neerslag in KR llndossier en in rapportering naar ouders DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE 7

8 Evalueren en rapporteren collegiaal consulteren Evaluatie soorten (Leerlingen evalueren in de basisschool, Saveyn J. VVKBaO 2008) – Harde en zachte evaluatie DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE 8

9 Evalueren en rapporteren collegiaal consulteren Evaluatie soorten (Leerlingen evalueren in de basisschool, Saveyn J. VVKBaO 2008) – Harde evaluatie Meetbaar, toetsen, testings, cijfers – Zachte evaluatie Observeren, portfolio, werkstukken, competenties, self-assessment, peer-assessment – Formatieve evaluatie Permanent tijdens leerproces – Summatieve evaluatie Beoordeling op einde van een leercyclus DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE 9

10 Evalueren en rapporteren collegiaal consulteren Rapportering = Communicatie met alle betrokkenen over ontwikkeling van de leerling ter ondersteuning van die ontwikkeling Rapportering naar ouders (Geloven in de ontwikkelingsmogelijkheden van elke leerling 2008) – Rapportje – Evaluatieschrift – Cijfers van testen – Beschrijvende evaluatie – observatie DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE 10

11 Evalueren en rapporteren collegiaal consulteren Evaluatie op verschillende niveaus – Schoolniveau bv via BIOS Ook evaluatiebeleid (visie in pedagogisch project) – Groepsniveau bv via vragen, observatielijsten, collegiale consultatie – Leerlingniveau DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE 11

12 Evalueren en rapporteren collegiaal consulteren Evaluatie op verschillende niveaus – Leerlingniveau LVS Observatielijsten Relatie met groep lln, lkr (beïnvloeding) nagaan Gelinkt aan proces van IHP Met ouders – Priorlijsten – LVS stand van zaken – Huisbezoek – Heen en weer schrift Met lln zelf – Zelfcontrole cf Beertjes van Meichenbaum ‘ik controleer en evalueer’ – Greep op proces en competentie van evalueren van de lln zelf als ondersteuning van eigen ontwikkeling (Saveyn J. 2008) – Met medeleerlingen (peer-assessment) DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE 12

13 Evalueren en rapporteren collegiaal consulteren DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE 13 Van handelingsplanning tot handelingsplan in het buitengewoon onderwijs. Versie september 2007 http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/buitengewoon/handelingsplan/webinfo_handplan _2007_09.pdf http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/buitengewoon/handelingsplan/webinfo_handplan _2007_09.pdf

14 Leren is bricoleren…. Vernieuwen is niet stapelen maar puzzelen… DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE 14


Download ppt "DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Werkgroep Directies type 2 (ortho’s e.a. betrokkenen) Leerlijnen-evaluatie-rapportering Vrijdag."

Verwante presentaties


Ads door Google