De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kernbeleid Veiligheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kernbeleid Veiligheid"— Transcript van de presentatie:

1 Kernbeleid Veiligheid
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

2 Vooraf De gemeente heeft de regie over lokale integrale veiligheid.
Het integraal veiligheidsplan helpt gemeenten gestalte te geven aan deze regierol. Mogelijk komt er een wettelijke verankering van de regierol.

3 Een methode om integraal veiligheidsbeleid te ontwikkelen.
Wat is het kernbeleid? Een methode om integraal veiligheidsbeleid te ontwikkelen. Het volgen van de methode levert een veiligheidsplan en een uitvoeringsplan op.

4 Aanleiding actualisatie
Vorige edities 2003 en 2006 Nieuwe ontwikkelingen Ervaringen met toepassing van kernbeleid gemeenten

5 Wijzigingen Van 12 naar 6 stappen Beleidsvragen geherformuleerd
Veiligheidsvelden en thema’s uitgebreider beschreven Drie digitale formats Enkele actuele onderwerpen nader belicht in hoofdstuk ‘focus’ VNG-BVH model

6 Wat is het VNG-BVH model?
Actuele politiecijfers tot op wijk-, buurt- en straatniveau, conform de indeling van het Kernbeleid Veiligheid Ontwikkeld door de VNG, BZK en de Nederlandse Politie

7 In het kort Stappenplan Beleidsvragen Definitie van veiligheid

8 Stappenplan (1) Opstart Veiligheidsanalyse Prioritering startnotitie
Gegevens over criminaliteit Bestaand beleid en evaluaties Prioritering Prioriteiten Overige thema’s

9 Stappenplan (2) 4) Opstellen van het veiligheidsplan
Hoofdlijnen van de aanpak Met behulp van beleidsvragen 5) Opstellen van het uitvoeringsplan Operationalisering veiligheidsplan Concrete acties 6) Van beleid naar uitvoering Doorvertaling naar werkplannen etc.

10 Relatie met beleidscyclus
Hou rekening met de reguliere beleidscyclus van de eigen gemeente Denk aan timing zoals de Programmabegroting Uitvoeringsbegroting

11 Beleidsvragen Beleidsvragen vergemakkelijken het opstellen van het veiligheidsplan en laten zien waar de focus ligt. Veiligheidsanalyse/uitgangssituatie Strategisch kader Uitwerking prioriteiten Uitwerking overige strategische thema’s Overzicht dwarsverbanden en integraliteit Organisatie en coördinatie van het beleid Begroting

12 Definitie van veiligheid
Het veiligheidsterrein bestaat uit de diverse veiligheidsvelden. Elk veld bestaat uit verschillende thema’s. Veilige woon- en leefomgeving Bedrijvigheid en veiligheid Jeugd en veiligheid Fysieke Veiligheid Integriteit en veiligheid

13 Website www.vng.nl/kernbeleidveiligheid
Aanvullende documenten waaronder: Formats Voorbeelden Gemeentelijke ervaringen

14 Vragen?


Download ppt "Kernbeleid Veiligheid"

Verwante presentaties


Ads door Google