De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan Voor de dienst zingen we Gk. 173 Schriftlezing: Openbaring 1: 1 - 8 Tekst: Openbaring 1: 4 - 8 Na de zegengroet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan Voor de dienst zingen we Gk. 173 Schriftlezing: Openbaring 1: 1 - 8 Tekst: Openbaring 1: 4 - 8 Na de zegengroet."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan Voor de dienst zingen we Gk. 173 Schriftlezing: Openbaring 1: 1 - 8 Tekst: Openbaring 1: 4 - 8 Na de zegengroet Ps. 84: 1, 2

2 OPENING SOOS 15 januari 2011 | 17.00 – 20.00 Jong en oud kan onder het genot van een hapje en drankje een kijkje nemen in de nieuwe soos. 15 januari 2011 | vanaf 20.00 Eerste soosavond voor alle leeftijden! Tevens Nieuwjaarsborrel Jeugdcentrale Baalderveld. Alle gemeenteleden zijn van harte welkom! soos@onzekerk.nl

3 Herinnering: open lessen Deze week staan de deuren van de catechisatielokalen open voor ouders en andere belangstellenden. Van harte welkom! het catechetenteam.

4 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan Voor de dienst zingen we Gk. 173 Schriftlezing: Openbaring 1: 1 - 8 Tekst: Openbaring 1: 4 - 8 Na de zegengroet Ps. 84: 1, 2

5 OPENING SOOS 15 januari 2011 | 17.00 – 20.00 Jong en oud kan onder het genot van een hapje en drankje een kijkje nemen in de nieuwe soos. 15 januari 2011 | vanaf 20.00 Eerste soosavond voor alle leeftijden! Tevens Nieuwjaarsborrel Jeugdcentrale Baalderveld. Alle gemeenteleden zijn van harte welkom! soos@onzekerk.nl

6 Herinnering: open lessen Deze week staan de deuren van de catechisatielokalen open voor ouders en andere belangstellenden. Van harte welkom! het catechetenteam.

7 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan Voor de dienst zingen we Gk. 173 Schriftlezing: Openbaring 1: 1 - 8 Tekst: Openbaring 1: 4 - 8 Na de zegengroet Ps. 84: 1, 2

8 Voor de dienst: Gk. 173  Votum en zegengroet  Ps. 84: 1, 2  Lezen van de wet  Gz. 68:1  Gebed  Lezen: Openbaring 1: 1 - 8  Gz. 68: 2  Tekst: Openbaring 1: 4 - 8  Preek  Gz. 68: 3 Liturgie

9

10

11 173: 3

12 173: 4

13 Mededelingen Liturgie  Votum en zegengroet  Ps. 84: 1, 2  Lezen van de wet  Gz. 68:1  Gebed  Lezen: Openbaring 1: 1 - 8  Gz. 68: 2  Tekst: Openbaring 1: 4 - 8  Preek  Gz. 68: 3

14 Liturgie  Votum en zegengroet  Ps. 84: 1, 2  Lezen van de wet  Gz. 68:1  Gebed  Lezen: Openbaring 1: 1 - 8  Gz. 68: 2  Tekst: Openbaring 1: 4 - 8  Preek  Gz. 68: 3

15 Zingen  Votum en zegengroet  Ps. 84: 1, 2  Lezen van de wet  Gz. 68:1  Gebed  Lezen: Openbaring 1: 1 - 8  Gz. 68: 2  Tekst: Openbaring 1: 4 - 8  Preek  Gz. 68: 3

16 Liturgie  Votum en zegengroet  Ps. 84: 1, 2  Lezen van de wet  Gz. 68:1  Gebed  Lezen: Openbaring 1: 1 - 8  Gz. 68: 2  Tekst: Openbaring 1: 4 - 8  Preek  Gz. 68: 3

17 Zingen  Votum en zegengroet  Ps. 84: 1, 2  Lezen van de wet  Gz. 68:1  Gebed  Lezen: Openbaring 1: 1 - 8  Gz. 68: 2  Tekst: Openbaring 1: 4 - 8  Preek  Gz. 68: 3

18 Gebed  Votum en zegengroet  Ps. 84: 1, 2  Lezen van de wet  Gz. 68:1  Gebed  Lezen: Openbaring 1: 1 - 8  Gz. 68: 2  Tekst: Openbaring 1: 4 - 8  Preek  Gz. 68: 3

19 Lezen  Votum en zegengroet  Ps. 84: 1, 2  Lezen van de wet  Gz. 68:1  Gebed  Lezen: Openbaring 1: 1 - 8  Gz. 68: 2  Tekst: Openbaring 1: 4 - 8  Preek  Gz. 68: 3

20 Zingen  Votum en zegengroet  Ps. 84: 1, 2  Lezen van de wet  Gz. 68:1  Gebed  Lezen: Openbaring 1: 1 - 8  Gz. 68: 2  Tekst: Openbaring 1: 4 - 8  Preek  Gz. 68: 3

21 Tekst  Votum en zegengroet  Ps. 84: 1, 2  Lezen van de wet  Gz. 68:1  Gebed  Lezen: Openbaring 1: 1 - 8  Gz. 68: 2  Tekst: Openbaring 1: 4 - 8  Preek  Gz. 68: 3

22 Preek Na de preek: Gk. 68: 3

23 Christus is Gastheer Leven onder de zegen van de Drieënige (vs 4-5a) Onder Gods zegen komt de lofzang boven (vs 5b-6) Vanuit de lofzang klinkt het verlangen naar Christus (vs 7-8)

24 Zingen  Gz. 68: 3  Viering Heilig Avondmaal  Lezen Formulier II (pag. 746)  Lb. 360: 1, 2  Gz. 127  Ps. 22: 12, 13  Gz. 158  Ps. 84: 3, 4, 5, 6  Gebed  Collecte

25  Lezen Formulier II (pag. 746)  Lb. 360: 1, 2  Opwekking  Viering  Gz. 127  Ps. 22: 12, 13  Gz. 158  Ps. 84: 3, 4, 5, 6  Gebed

26  Lezen Formulier II (pag. 746)  Lb. 360: 1, 2  Opwekking  Viering  Gz. 127  Ps. 22: 12, 13  Gz. 158  Ps. 84: 3, 4, 5, 6  Gebed

27  Lezen Formulier II (pag. 746)  Lb. 360: 1, 2  Opwekking  Viering  Gz. 127  Ps. 22: 12, 13  Gz. 158  Ps. 84: 3, 4, 5, 6  Gebed

28  Lezen Formulier II (pag. 746)  Lb. 360: 1, 2  Opwekking  Viering  Avondmaalscollecte: Noodhulp Myanmar  Gz. 127  Ps. 22: 12, 13  Gz. 158  Ps. 84: 3, 4, 5, 6  Gebed

29 Gz. 127: 1, 2, 3, 4, 5 Heer, wij gedenken hier uw dood in het geheim van wijn en brood, uw liefde eens voor altijd. Gij die een nieuwe weg betrad, met tollenaars en zondaars at, roep ons ook aan de maaltijd. Lied van de Maaltijd onderwegt: Ria Borkent m: Peter Sneep

30 Gz. 127: 1, 2, 3, 4, 5 Gij deelt het brood dat breken moet. Uw lichaam brak, Gij hebt uw bloed om onze schuld vergoten. Gij hebt voor mensen ver van huis Wijd open armen aan het kruis, het leven zelf ontsloten. Lied van de Maaltijd onderwegt: Ria Borkent m: Peter Sneep

31 Gz. 127: 1, 2, 3, 4, 5 Lof aan het Licht dat overwon, hef nu als bloemen naar de zon het hart omhoog naar Jezus. Maaltijd na maaltijd richt Hij aan, waarlijk, de Heer is opgestaan, in majesteit verrezen. Lied van de Maaltijd onderwegt: Ria Borkent m: Peter Sneep

32 Gz. 127: 1, 2, 3, 4, 5 Wij dan, die leven van uw dood herkennen bij gebroken brood U, Heer van alle machten. Vergeef de traagheid die verwart, laat ons voortaan met brandend hart het bruiloftsmaal verwachten. Lied van de Maaltijd onderwegt: Ria Borkent m: Peter Sneep

33 Gz. 127: 1, 2, 3, 4, 5 Ga met ons mee, Heer, onderweg; waar Gij de Schriften openlegt gaan onze ogen open. Laat ons met liefde en met pijn – bittere kelk en vreugdewijn – de weg ten einde lopen. Lied van de Maaltijd onderwegt: Ria Borkent m: Peter Sneep

34 Ps. 22: 12, 13 Ik breng met heel de broederkring U eer. En wat ik U beloofde, telkens weer, betaal ik straks ten overstaan, o HEER, van wie U vrezen. Dan zullen armen rijk verzadigd wezen. Wie God belijdt, zal aan de dis Hem prijzen. Uw hart spring' op van vreugd bij al de spijzen, voor u bereid.

35 Ps. 22: 12, 13 Dan wordt erkend de grootheid van de HEER. De hele aarde keert dan tot Hem weer. En alle volken knielen voor Hem neer met eerbewijzen. Zij zullen God als Heer der volken prijzen. Gods koninkrijk zal dan in glans verschijnen. Uit alle volken brengen Hem de zijnen hun huldeblijk.

36 Gz. 158 Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.

37 Ps. 84: 3, 4, 5, 6 Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht, zijn hart kent de gebaande wegen. Een dal, geblakerd door de zon, ontsluit voor hen zelfs bron op bron en op hen daalt een milde regen. Zij worden door uw overvloed gesterkt met nieuwe levensmoed.

38 Ps. 84: 3, 4, 5, 6 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort, het oog gericht naar Sions oord. Daar zullen zij voor God verschijnen. O, HEER der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed, laat mij niet op de weg verkwijnen! O HERE, neig tot mij uw oor, o Jakobs God, geef mij gehoor.

39 Ps. 84: 3, 4, 5, 6 O God, ons schild, wil met ons gaan, Zie uw gezalfde gunstig aan. Wij reizen naar uw stad, o Koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend zonder U, o HEER. Ik wil nog liever bij uw woning alleen maar aan de drempel staan dan bij de bozen binnengaan.

40 Ps. 84: 3, 4, 5, 6 Want God, de HEER, is goed en mild en voor zijn volk een zon en schild. Eer en genade zal Hij geven. U zult het goede niet, o HEER, onthouden hun die tot uw eer steeds in oprechtheid voor U leven. Welzalig, HEER, wie op U bouwt, en zich geheel U toevertrouwt.

41 Gebed  Gz. 68: 3  Viering Heilig Avondmaal  Gebed  Collecte  Lb. 360: 3  Zegen

42  Vandaag  1 e Overijsselse Zendingsdeputaten  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Theologische Universiteit  2 e Rente en aflossing  Lb. 360: 3 Collecte

43 Zingen  Gz. 68: 3  Viering Heilig Avondmaal  Gebed  Collecte  Lb. 360: 3  Zegen

44 Zegen  Gz. 68: 3  Viering Heilig Avondmaal  Gebed  Collecte  Lb. 360: 3  Zegen

45 Tot vanmiddag.


Download ppt "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan Voor de dienst zingen we Gk. 173 Schriftlezing: Openbaring 1: 1 - 8 Tekst: Openbaring 1: 4 - 8 Na de zegengroet."

Verwante presentaties


Ads door Google