De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een communistische grootmacht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een communistische grootmacht"— Transcript van de presentatie:

1 Een communistische grootmacht
Hoofdstuk 3

2 De Russische Revolutie
Wat weet je van Rusland? Maak een woordspin waarbij je dit laat zien

3 De Russische Revolutie

4 De Russische Revolutie
Tsaar Alexander II wordt in 1881 gedood door een bomaanslag Wordt geregeerd door de tsaar. Er heerst een autocratisch bewind. Geen industrie, 80% van de inwoners is boer. Groeiende onvrede onder de bevolking.

5 De Russische Revolutie
Opkomst oppositie Er waren regelmatig opstanden gericht tegen de alleenheerschappij van de tsaren. In Rusland werden de ideeën van Karl Marx populair.

6 Benoemt een tegenstelling in de maatschappij
Karl Marx Benoemt een tegenstelling in de maatschappij Arbeiders stonden sterker als ze samenwerkten Schreef “das Kapital” in 1867 Het proletariaat tegen de bourgeoisie De arbeidersklasse, tegen de bezittende klasse

7

8 Fase 1 Klassenstrijd tussen het proletariaat en de bourgeoisie. De rijken worden rijker, armen worden armer. Fase 2 Revolutie! De bezitlozen komen in opstand Fase 3 Dictatuur van het Proletariaat. Tussenfase Fase 4 Klassenloze maatschappij waarbij bezit en welvaart eerlijk worden verdeeld

9 De Russische Revolutie
Lenin paste de leer van Marx aan aan de Russische situatie.. Er moest een sterke partij komen. De bolsjewieken (aanhangers van Lenin) zouden Rusland dan naar het communisme leiden. Andere socialisten (mensjewieken) wilden samenwerken met andere partijen.

10

11 De Russische Revolutie
‘ bloedige zondag’ 1905. Op deze dag vielen troepen van de tsaar deelnemers van een protestmars aan. Als reactie ontstonden overal kleine revoluties waarbij de bolsjewieken en mensjewieken de macht overnamen. Gevolg: Tsaar Nicolaas II zag zich genoodzaakt concessies te doen.

12

13 De Russische Revolutie
Oorzaak Gevolg

14 De Russische Revolutie
Kleine revoluties De tsaar doet consessies

15 De Russische Revolutie
De concessies waren: Er kwam een volksvertegenwoordiging, de Doema. De uiteindelijke Doema had door de druk van de tsaristische familie én censuskiesrecht weinig macht.

16 Rusland in WO I In het begin stond het volk eensgezind achter de oorlog. Slaat om in negativisme omdat er zeer zware verliezen werden geleden. 1 op de 3 soldaten had geen geweer. Groot gigantisch voedseltekort. Het volk dat het wist!

17

18 De Februarirevolutie Op 23 februari liep een protest voor ‘brood en vrede’ uit de hand. Dit gebeurde in Sint Petersburg. veel soldaten kozen de kant van de betogers. Hierdoor stortte het rijk snel ineen >de tsaar trad op 2 maart af. Gevolg: Er werd een voorlopige regering gevormd door de mensjewieken.

19 Op naar de oktoberrevolutie
Vanuit Zwitserland gaf Lenin aan de voorlopige regering niet te erkennen en riep de bolsjewieken op zich voor te bereiden op de revolutie. Hij reisde vanuit Zwitserland, via Duitsland (!) naar St. Petersburg. Dit gebeurde in april 1917. Hij beloofde het volk: land, brood en vrede.

20 Maak een vergelijkend schema
Februarirevolutie Oktoberrevolutie

21 Maak een vergelijkend schema over de 2 revoluties.
Februarirevolutie Oktoberrevolutie Tsaar deed afstand van de troon Machtsovername door de bolsjewieken, nadat ze de Voorlopige Regering gevangen namen. Doema koos een voorlopige regering Lenin kreeg alle macht in handen Voorlopige regering beloofde een grondwet en verkiezingen Uitbreken burgeroorlog Rusland gaat zich terug trekken uit WO I

22 Burgeroorlog Witten: Liberalen Generaals Grootgrondbezitters Tegen
Roden: Bolsjewieken Trotski en Lenin

23

24 Een nieuwe staat In 1922 werd de Sovjet-Unie opgericht.
Veranderingen: - landgoederen, fabrieken en buitenlandse eigendommen kwamen in handen van de staat. - Mensen die bezit kwijtraakten kregen geen compensatie - De communistische was de enig toegestane partij_ De Sovjet-Unie werd een éénpartijstaat

25 Paragraaf 2, een arbeidersparadijs

26 Een arbeidersparadijs
Lees paragraaf 2.1 Maak een schema over de problemen van Rusland tussen Een oorzaak en gevolg schema Vergelijk deze daarna met je buurman en buurvrouw

27 Een arbeidersparadijs

28 Een arbeidersparadijs
Nationalisatie Slechte leiding van de bedrijven en boerenbedrijven door arbeiders Weinig opbrengst, terugkomst ‘oude bedrijfsleiding’

29 Rusland na 1917

30 Een arbeidersparadijs
Hongersnood in 1921 Mensen gingen lijden onder het communisme. De NEP, Nieuwe Economische politiek, wordt ingevoerd. Zoek voor je zelf op wat de NEP is, en leg dit uit. Waarom is dit vreemd binnen het communisme?

31 Paragraaf 2.2, Vijfjarenplannen
Lenin overlijdt in 1924 Beoogd opvolger: Trostki, leider van het Rode leger. Stalin werd de opvolger van Lenin. Hij was Secretaris-Generaal van de Partij.

32 Paragraaf 2.2, Vijfjarenplannen
Wat gebeurt er na de machtsovername? Planeconomie Vijfjarenplannen Collectivisatie in de landbouw Afschaffing NEP De Grote Zuivering Uitbreken WOII, ondanks niet aanvalsverdrag met Duitsland.

33 Paragraaf 2.3 Collectivisatie van de landbouw
Doel collectivisatie: landbouw moderniseren en productie verhogen. Met de producten worden machines gekocht. De grote boerderijen noem je kolchozen Op een kolchoz werk je als een arbeider en woon je in kazernes

34 Paragraaf 2.3 Collectivisatie van de landbouw
Reactie op de collectivisatie: De boeren wilden niet meewerken -> Slachtten massaal hun vee. Als reactie hierop werden deze ‘koelakken’ gedeporteerd

35 Paragraaf 3, het Stalinisme
3.1 Totalitaire dictatuur Stalin zorgde voor vele veranderingen in de Sovjet-Unie Dit gebeurde met en onder dwang. Welke rol speelde de geheime politie in deze totalitaire dictatuur?

36 Twee revoluties in één jaar


Download ppt "Een communistische grootmacht"

Verwante presentaties


Ads door Google