De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bouw en functie van het zenuwstelsel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bouw en functie van het zenuwstelsel"— Transcript van de presentatie:

1 Bouw en functie van het zenuwstelsel
Informatieverwerking in de hersenen

2 Hersencentra  Bepaalde plaatsen op de hersenschors elektrisch prikkelen  reactie uitlokken. Informatieverwerking: gebeurt in de hersenschors. Hersencentra Centra in de grote hersenen Hemisferen van de grote hersenen Limbisch systeem  Ontdekken van hersencentra. Hersencentrum: groep cellichamen van neuronen in de hersenschors die: informatie van receptoren verwerken; activiteit van effectoren regelen. Centra in de andere hersendelen Hersenactiviteiten onderzoeken  beschadiging opsporen  Elektro-encefalogram (EEG): activiteit van de hersenschors registreren.

3 Centra in de grote hersenen
Schorsgebieden beweging + zintuiglijke waarneming = bewuste beleving. Hersencentra Centra in de grote hersenen Motorische centra ( beweging): primaire motorische centra: activeren van skeletspieren; secundaire motorische centra: geheugen van onze motorische vaardigheden;  Motorisch spraakcentrum (zone van Broka): coördineren spieren die betrokken zijn bij spraak. Sensorische centra ( zintuiglijke waarneming): primaire sensorische centra: centra zintuiglijke waarneming; secundaire sensorische centra: geheugen van onze sensorische waarnemingen.  Sensorisch spraakcentrum (centrum van Werknicke): opslag betekenis woorden. Hemisferen van de grote hersenen Limbisch systeem Centra in de andere hersendelen

4 Hemisferen van de grote hersenen
Overeenkomsten: overeenkomstige zones  overeenkomstige functies: linkerhersenhelft is verbonden met rechterlichaamshelft; rechterhersenhelft is verbonden met linkerlichaamshelft; bv. huidgevoeligheid, bewegingen ledematen. Hersencentra Centra in de grote hersenen Hemisferen van de grote hersenen Limbisch systeem Centra in de andere hersendelen Verschillen: overeenkomstige zones  verschillende functies: linkerhemisfeer  spraak, taal, inzicht; rechterhemisfeer  ruimtelijke waarneming, artistieke begaafdheid.

5 Limbisch systeem = geheel van hersengebieden die met elkaar in verbinding staan verwerking emoties motivatie genot emotioneel geheugen → Situering: tussen hersenschors en hersenstam Hersencentra Centra in de grote hersenen Hemisferen van de grote hersenen Limbisch systeem Centra in de andere hersendelen Lokalisatie limbisch systeem

6 Centra in de andere hersendelen
Centra in de kleine hersenen: statoliet- en ampullaorganen  evenwichtscentrum; beweging bijsturen: communicatie met grote hersenen. Centra in de tussenhersenen: centra in thalamus = schakelstation tussen sensorische neuronen en grote hersenen  grote worden niet overstelpt met prikkels; centra in hypothalamus = dorst-, honger- en temperatuurscentrum  afscheiding hormonen in hypofyse. Centra in de hersenstam: automatische lichaamsfuncties (ademhaling, hartslag, slikreflex);  beschadiging  dood. Hersencentra Centra in de grote hersenen Hemisferen van de grote hersenen Limbisch systeem Centra in de andere hersendelen

7 Elektrode op hersenschors
Experiment informatieverwerking in de hersenschors Kat tilt haar rechterpoot op door een hersencentrum in de linkerhersenschors elektrisch te prikkelen.

8 Elektro-encefalogram (EEG)

9 Grote hersenen Hersenbalk Hersenholten Thalamus Hypothalamus Hypofyse
Kleine hersenen Hersenstam Zijaanzicht hersenen (inwendig)

10 Benig labyrint met perilymfe
Vliezig labyrint met endolymfe Ampullaorganen Statolietorganen Inwendig oor (doorsnede)

11 Secundaire motorische centra Primaire motorische centra
Schrijf- en grafisch centrum Motorisch spraakcentrum Motorisch spraakcentrum:  behoort tot secundaire motorische centra;  ligt meestal in de linkerhemisfeer. Motorische centra in de grote hersenen

12 Primaire motorische centra
Motorisch mannetje:  hoe groter het orgaan, hoe groter de beweeglijkheid. Groef van Rolando Primaire motorische centra Groef van Sylvius Primaire motorische centra in de grote hersenen (motorisch mannetje)

13 Centra huidgevoeligheid
Reukcentrum Centra huidgevoeligheid Leescentrum  Donkere kleur: primair  Lichte kleur: secundair Gehoorcentrum Sensorisch spraakcentrum Gezichtscentrum Sensorische centra in de grote hersenen

14 Primair centrum huidgevoeligheid
Groef van Rolando Sensorisch mannetje:  hoe groter het orgaan, hoe gevoeliger. Primair centrum huidgevoeligheid Gehoorcentrum Gezichtscentrum Groef van Sylvius Reukcentrum Primaire sensorische centra in de grote hersenen (sensorisch mannetje)

15 Groef van Rolando Voorhoofdslob Prefrontale lob Groef van Sylvius
Andere centra in de grote hersenen  bepalen gedrag, emoties en intelligentie

16 Lokalisatie van het limbisch systeem


Download ppt "Bouw en functie van het zenuwstelsel"

Verwante presentaties


Ads door Google