De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaamse Belastingdienst (VLABEL)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaamse Belastingdienst (VLABEL)"— Transcript van de presentatie:

1 Vlaamse Belastingdienst (VLABEL)
INTEGRITEIT voor ingesourcete nieuwe personeelsleden Els Vermeir en Saskia De Jaegher

2 Voorstelling Vlaamse Belastingdienst
Opgericht als intern verzelfstandigd agentschap voor de uitvoering Vlaams fiscaal beleid Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 Hoofdtaak: inning gewestbelastingen Beslissing Vlaamse Regering van 15 januari 2010 om verkeersbelastingen zelf te innen via overname van 289 personeelsleden werkzaam bij de FOD Financiën Van de 289 openstaande plaatsen kwamen 281 personeelsleden op vrijwillige basis over op 1 januari 2011. Jonge organisatie Opmerking Els: link naar BBB vergelijking met coperfin (is zeker doorgevoerd) 2 2

3 Gevolgen inning verkeersbelastingen
Tot 31/12/2010 Vanaf 1/1/2011 Inning en bezwaarbehandeling van Onroerende voorheffing verkrottingsheffing woningen leegstandsheffing bedrijfsruimten Gedwongen invordering van niet fiscale schuldvorderingen 223 personeelsleden 2 zetels: Brussel en Aalst Inning en bezwaarbehandeling van Zelfde taken als voorheen Verkeersbelastingen 504 personeelsleden 6 zetels: + Antwerpen, Brugge, Leuven, Hasselt

4 Verschil oude en nieuwe personeelsleden
Personeelsleden tot 31/12/2010 Nieuwe personeelsleden vanaf 1/1/2011 Gemiddelde leeftijd: 38 jaar Van de 223 personeelsleden slechts 16 personeelsleden van niveau D (7%) Vlaams personeelsstatuut Gemiddelde leeftijd: 44 jaar Van de 281 nieuwe personeelsleden zijn er 140 van niveau D (50%) Aanpassing van federaal naar Vlaams personeelsstatuut (bloedgeven, geen 4 dagen omstandigheidsverlof of compensatie overuren, prikken ‘s middags, …) Vergelijken vaak met wat beter was bij FOD Financiën… Niet altijd tevreden met toegewezen takenpakket (gekozen voor standplaats, niet voor bepaalde functie) Leidinggevende niet altijd aanwezig in zetel (minder controle) Teams verspreid over meerdere zetels (minder communicatie)

5 Aanpak insourcing nieuwe personeelsleden
Voor indiensttreding: geen selectie wel een overname van 281 vrijwilligers vooraf met elk van deze personeelsleden kort een oriënteringsgesprek gevoerd waar ook werd ingegaan op de waardegebonden competenties (vnl. in functie van klantgerichtheid) Elk personeelslid werd een functie toegewezen in de gekozen standplaats (rekening houdende met competenties, ervaring en openstaande functies in de betrokken zetel) Bij indiensttreding: Op 3 januari 2011 (eerste werkdag) onthaaldag op maat georganiseerd; kort ook even stil gestaan bij rechten en plichten en deontologische code.       Jonge organisatie Opmerking Els: link naar BBB vergelijking met coperfin (is zeker doorgevoerd)

6 Aanpak insourcing nieuwe personeelsleden
Luik integriteit Iedereen een opleiding integriteit geven niet wenselijk: te grote groep Evaluaties voorgaande trainingen: niet iedereen is hierover enthousiast Aanwezigheid verschillende interne controlemechanismen in de organisatie Nog te nemen acties inzake integriteit: Dilemmatraining voor leidinggevend kader (directeuren en coördinatoren)          -> DOEL: vinger aan de pols houden m.b.t. mogelijke integriteitsschendingen en hoe hierop reageren          -> AANPAK: op maat (werken rond reële cases)         -->TIMING: zomer 2011 Bewakende rol binnen de personeelsdienst (controle op aanvraag vergoedingen, meevoeren van gesprekken, …) Jonge organisatie Opmerking Els: link naar BBB vergelijking met coperfin (is zeker doorgevoerd)


Download ppt "Vlaamse Belastingdienst (VLABEL)"

Verwante presentaties


Ads door Google