De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jan van der Meij OPUT lid namens ABVAKABO-FNV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jan van der Meij OPUT lid namens ABVAKABO-FNV"— Transcript van de presentatie:

1 Jan van der Meij OPUT lid namens ABVAKABO-FNV
Levensloopregeling Jan van der Meij OPUT lid namens ABVAKABO-FNV

2 Inhoud Rechten Inleg Opname
Pensioenopbouw, -grondslag en werknemersverzekeringen Levensloopverlofkorting Rekenvoorbeelden Ouderschapsverlof en levensloop CAO

3 Rechten Vanaf 1 januari 2006 Werknemer heeft wettelijk recht om te sparen Op ieder moment in te stappen; schriftelijk aanmelden bij werkgever Keuze op jaarbasis: levensloop of spaarloon Werkgever is verplicht mee te werken Werkgever is niet wettelijk verplicht een collectieve regeling aan te bieden Werknemer is niet verplicht aan collectieve regeling deel te nemen

4 Inleg Hoogte inleg vrij (max. 12% van het jaarinkomen)
Werkgeversbijdrage 0,8% Inleg en werkgeversbijdrage zijn onbelast Maximum saldo 210% van het jaarinkomen over het voorgaande kalenderjaar Maximum kan uitstijgen boven 210% door rendementen Saldo is hervulbaar Voor 50- tot 54-jarigen geldt de maximum jaarinleg niet Werkgeversbijdrage ook uitbetalen aan niet-deelnemer, maar dan belast

5 Opname (1) Uitkering is belast Doelen: Langdurig zorgverlof Sabbatical
Ouderschapsverlof Educatief verlof Overig onbetaald verlof Verlof voorafgaand aan pension Uitbetaling ineens

6 Opname (2) Levensloopverlofkorting bij opname verlof of uitkering ineens Salaris plus levensloopuitkering mogen samen niet hoger zijn dan het laatstgenoten salaris Toestemming werkgever nodig, m.u.v. ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof Uitbetaling opname door werkgever, waarop de premies werknemersverzekeringen niet, maar de overige loonheffingen wel worden ingehouden

7 Pensioen en verzekeringen
Pensioenopbouw tijdens opbouwperiode o.b.v. inkomen inclusief opbouwpercentage. Tijdens verlofperiode geen pensioenopbouw over verlofdeel, tenzij in CAO afgesproken. Pensioengrondslag tijdens opbouwperiode blijft ongewijzigd. Pensioengrondslag tijdens voltijd verlofperiode o.b.v. direct voorafgaande inkomen. Pensioengrondslag tijdens deeltijd verlofperiode is nog voorwerp van studie. Tijdens verlofperiode lopen de werknemers- verzekeringen door.

8 Levensloopverlofkorting
Levensloopverlofkorting is heffingskorting bij uitkering levenslooptegoed € 183,- per stortingsjaar in levensloopregeling (voorlopig bedrag 2006) Eenmalig aan te wenden bij opname tegoed Als in voorgaande jaren al levensloopverlof-korting is verrekend, dan verlaagt dit de levensloopverlofkorting in latere jaren

9 Rekenvoorbeelden In te leggen percentage Levensloopverlofkorting
210% bij Inleg per jaar (bij 4% rendement) 10 jaar inleg 17,2% 20 jaar inleg ,9% 30 jaar inleg ,7% 40 jaar inleg ,2% Levensloopverlofkorting 10 jaar inleg € Saldo (excl. rente) € Belasting (42%) € /- Netto uitkering € Verlofkorting € Netto uitkering €

10 Ouderschapsverlof en levensloop
Ouderschapsverlof bij deelname aan levensloop: naast levensloopverlofkorting recht op ouderschapsverlofkorting. Ouderschapsverlofkorting bedraagt helft van het minimumloon per opgenomen verlofuur (€ 632,- per maand bij voltijds OSV). Per 1 januari 2006 afschaffing huidig fiscaal regime betaald OSV. Tot 31 december 2006 wel recht op huidig fiscaal regime mits betaald OSV al in CAO was geregeld.

11 CAO Werkgeversbijdrage Collectieve regeling
Toestemmingsvereiste werkgever Bronnen en doelen Pensioenopbouw tijdens verlofperiode Handhaven huidige (betaalde) (bijzondere) verlofregelingen; eventueel overgangsregelingen Handhaven spaarloonregeling Recht op terugkeer in huidige functie na verlofperiode

12 Tot slot Verlofspaarregeling mag worden omgezet in de levensloopregeling; verlofspaartegoed telt mee bij 210% Aanspraken in levensloop- of verlofspaarregeling bij andere/vorige werkgever tellen mee bij 210% Bij overschrijding jaarlijkse inleg 12% (bijvoorbeeld bij verlaging salaris tijdens jaar) wordt het teveel gestorte bedrag teruggestort na inhouding premies Aanstelling(somvang) blijft intact tijdens verlofperiode. Opgebouwd tegoed wordt niet getoetst bij recht op bijstandsuitkering Levensloop is een verzekeringsproduct; bij overlijden zijn de (fiscale) erfopvolgingregels van toepassing

13 Vragen


Download ppt "Jan van der Meij OPUT lid namens ABVAKABO-FNV"

Verwante presentaties


Ads door Google