De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een methode om stoffen te scheiden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een methode om stoffen te scheiden"— Transcript van de presentatie:

1 Een methode om stoffen te scheiden
chromatografie Een methode om stoffen te scheiden

2 papierchromatografie
Mobiel fase = loopvloeistof  beweegt = oplosmiddel o.a. water, alcohol Stationaire fase  beweegt niet = papier Vb de scheiding van kleurstoffen in viltstiften ≠ kleuren  ≠ chemische stoffen  ≠ adsorptie  ≠ oplosbaarheid in de loopvloeistof ( te maken met polariteit)

3 gaschromatografie Mobiele fase = draaggas
stationaire fase =. Geeft interactie of 'tijdelijke' binding van het molecuul aan de stationaire fase waardoor deze vertraagd wordt kan apolair of polair zijn Apolaire kolom  apolaire stoffen hechten zich meer  langere retentietijd  Polaire stoffen lossen veel moeilijker op in de apolaire stationaire fase  stromen makkelijk verder met het draaggas.

4 retentietijd Retentietijd = tijd die stof erover doet om bij detector te komen Gemeten op maximumwaarde piek hoe groter moleculen van een stof  hoe langer is retentietijd. Een stof met zeer lichte moleculen en een verdelingscoëfficiënt van K = 0  kortst mogelijke retentietijd. = retentietijd van het draaggas = dode tijd tR,0 Afhankelijk van lengte kolom L en stromingssnelheid draaggas u De netto retentietijd t’R,A van een stof A is het verschil tussen de retentietijd en de dode tijd:

5 Kwalitatieve / kwantitatieve analyse?
verschil tussen kwalitatieve en kwantitatieve analyse Verschillende stoffen hebben verschillende karakteristieke retentietijden. Aan deze retentietijden herkent men de aanwezigheid van de verschillende stoffen in het mengsel  kwalitatieve analyse formule voor de verdelingscoëfficiënt Welk gegeven uit het chromatogram gebruik je als je met een GC een kwalitatieve analyse uitvoert? En welk gegeven uit het chromatogram gebruik je in het geval van kwantitatieve analyse?

6 verdelingscoëficient
component met een lage K zal zich naar verhouding meer in de mobiele fase bevinden dan in de stationaire fase apolaire stoffen bij een polaire kolom een lage K hebben

7 In sommige gevallen kan gelden Khexaan = Kethanol.
kortste retentietijd zal hebben bij het gebruik van een apolaire kolom: a. hexaan of ethanol b. methanol of propanol c. ethanol of ethaanzuur In sommige gevallen kan gelden Khexaan = Kethanol.  niet te scheiden , Als polariteit en molecuulmassa gelijk zijn

8 Omstandigheden chromatografie
Wanneer je twee dezelfde mengsels onder verschillende omstandigheden door een gaschromatograaf laat gaan kunnen de retentietijden erg verschillen. Welke omstandigheden?

9 de 100%-methode: Een mengsel van alkanen geeft een chromatogram met de volgende piekoppervlaktes: pentaan: 340 octaan: 270 decaan: 490 percentage pentaan: :

10 De externe standaard =standaardoplossing met een bekende concentratie van de stof die je wilt onderzoeken.  eerst injectie standaardoplossing in chromatograaf en daarna het mengsel dat je wilt onderzoeken. Als steeds dezelfde hoeveelheid injecteert,  is de verhouding van de piekoppervlaktes gelijk aan de verhouding van de concentraties. formule cx = onbekende concentratie van de te onderzoeken stof cs = bekende concentratie in de standaardoplossing Ox = piekoppervlakte van de onbekende concentratie van de te onderzoeken stof Os = piekoppervlakte van de bekende concentratie in de standaardoplossing


Download ppt "Een methode om stoffen te scheiden"

Verwante presentaties


Ads door Google