De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zwin College VMBO HAVO VWO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zwin College VMBO HAVO VWO."— Transcript van de presentatie:

1 Zwin College VMBO HAVO VWO

2 Vmbo(4jaar) voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Leerwegen: Basisberoeps Kaderberoeps Theoretisch Mogelijk met leerweg ondersteuning ( lwoo)

3 MBO havo niveau 2 niveau 3 niveau 4 Basis Kader Theoretisch

4 Sectoren: Techniek: Metaal Handel & Administratie Zorg & Welzijn breed
Voertuigen Bouw Handel & Administratie Zorg & Welzijn breed

5 Havo(5 jaar) Vwo(6jaar) Profielen: Cultuur & Maatschappij
Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek

6 de basisschool? Verschillende soorten onderwijs
Wat valt er allemaal te keizen na

7 Zorg en begeleiding Veilig klimaat: * streekschool: samen naar school
* kleine afdelingen * brugklasstraat * aparte pauzes onder- en bovenbouw * leerlingenbalie * pestprotocol

8 Zorg en begeleiding Dyslexie: Dyscalculie: * dyslexiecoach
* dyslexieprotocol * dyslexiepas * extra begeleiding * kurzweil Dyscalculie: extra begeleiding dyscalculiepas

9 Zorg en begeleiding IZT: intern zorgteam ZAT: zorg advies team
Zorgleerlingen: * extra aandacht * zorgpas * altijd bespreekgeval

10 Communicatie: Korte lijnen: mentor aanspreekpunt ouderavonden
informatieavonden ouderavonden mailadressen Overlegorganen: mr, ouderraad, responsgroepen Website/magister Warme overdracht: basisschoolZwin College na elk schooljaar

11 Aandacht voor: Breed aanbod: * afdelingen in het VMBO Bètavakken:
* aanbod keuzevakken * extra examenvak(ken) Bètavakken: * nlt ( natuur leven technologie) * science

12 Aandacht voor: Cultuur: Sport: * CKV- projecten * stedenreizen
* toneelvoorstellingen * Bonte Avond Sport: examenvak in vmbo TL/havo/vwo extra L.O. nà schooltijd toernooien

13 Komend schooljaar In november/december voorlichting op basisscholen
28 januari Open Dag/ Open Avond


Download ppt "Zwin College VMBO HAVO VWO."

Verwante presentaties


Ads door Google