De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestaansmiddelen in Indonesië

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestaansmiddelen in Indonesië"— Transcript van de presentatie:

1 Bestaansmiddelen in Indonesië
Deze powerpointpresentatie om de leerlingen overzicht te geven in hoofdstuk 3, maar u kunt de presentatie ook in delen of als afsluiting gebruiken. De presentatie is geen volledige samenvatting van hoofdstuk 3.

2 De beroepsbevolking % 2006 %BBP 2006 Primaire sector 52,5% 13,4%
Landbouw, bosbouw, jacht, visserij 44% Mijnbouw 8,5% Secundaire sector 17,1% 45,7% Industrie 12,3% Ambacht, bouwnijverheid 4,8% Tertiaire sector 30,4% 40,9% Handel en horeca 19,9% Overige % Aan de hand van deze dia kunt u de verschillende (onderdelen van de) sectoren van de beroepsbevolking bespreken en het aandeel in het BBP.(Met name het verschil in % van de beroepsbevolking t.o.v. het aandeel aan het BBP is interessant.)

3 Primaire sector Grote Bosatlas (53e editie) Landbouw 45%
Industrie 16,3% Diensten 38,7% U kunt bij deze dia uitleggen dat de mijnbouw wel tot de primaire sector behoort, maar dat de Grote Bosatlas een andere indeling van de beroepsbevolking geeft.

4 Bosbouw Belangrijke deviezen-bron Exportvalorisatie:
meer inkomsten (door hogere toegevoegde waarde) werkgelegenheid De belangrijkste onderdelen van de primaire sector worden in de volgende dia’s toegelicht: de bosbouw, de mijnbouw en de landbouw. Aan de hand van deze dia kunt u de begrippen deviezen en exportvalorisatie uitleggen en het belang ervan toelichten.

5 Mijnbouw Vooral in dagbouw (enorme nadelen)
Uitgevoerd door buitenlandse mijnbouwmaatschappijen (soms joint ventures) Sinds 2001 decentralisatie (rijkdommen komen ten goede aan de regio) Aan de hand van deze dia kunt vertellen dat de mijnbouw (delfstoffenwinning t.b.v. verdere verwerking) een belangrijke bedrage levert aan het inkomen van Indonesië. U kunt de nadelen van mijnbouw uitleggen (milieuaantasting en enorme littekens in het landschap) Wat zijn de nadelen en voordelen van buitenlandse mijnbouwmaatschappijen? Wat zijn joint ventures? Welke voordelen bieden joint ventures? Centralisatie heeft voordelen voor de regio, maar nadelen voor de bedrijven. Kunnen de leerlingen die bedenken?

6 Ertsen, mineralen en conflicten
Aardolie en aardgas worden vooral op Sumatra en Kalimantan gevonden. Vertelt u aan de hand van deze dia dat Indonesië lid is van de OPEC, maar dat het sinds 2004 olie importeert. De oorzaken zijn: Het uitgeput raken van de olievelden Het gebrek aan investeringen in apparatuur Het enorme toegenomen binnenlandse verbruik Wijst u ook op de ligging van de ertsen. Kunnen de leerlingen de vindplaatsen verklaren? De grootste goudmijn ligt op Irian Jaya (Papoea). Daarnaast produceert Indonesië tin, bauxiet, nikkel, steenkool, ijzererts, zilver en koper. U kunt ook aandacht besteden aan de conflictgebieden op de kaart. Wat hebben ze te maken met de mijnbouw? Welke belangen zijn er?

7 Bevolkingslandbouw Plantagelandbouw
Slechts 11,5% van het totale landoppervlak is cultuurgrond. - De landbouw in Indonesië bestaat voor een groot deel uit kleine akkertjes waar zeer arbeidsintensieve bevolkingslandbouw (akkerbouw) wordt bedreven. - De plantagelandbouw is zeer grootschalig en arbeidsintensief. Op de erven van de huizen komt ook tuinbouw voor. De groenten, het fruit, de kruiden en specerijen zijn voor eigen gebruik, maar een klein deel gaat naar de markt. U kunt de leerlingen andere verschillen laten bedenken: bijvoorbeeld het aantal arbeidskrachten, kapitaalintensief tegenover kapitaalextensief. Kunnen de leerlingen bedenken welke producten verbouwd worden? Bevolkingslandbouw Plantagelandbouw - voedingsgewassen - handelsgewassen - geringe bedrijfsgrootte - grootschalig

8 Rijstbouw Natte rijstbouw: zuidoostelijke eilanden (incl.Java) sawa’s
Droge rijstbouw: buitengewesten tegalan Rijst is een moerasplant die het in drassige grond goed doet. In Europa bijvoorbeeld in de Po-vlakte in Italië. De natte rijstbouw vindt plaats in gebieden waar het gedurende het jaar onvoldoende regent om twee tot drie oogsten mogelijk te maken. De sawa’s zijn worden omringd door kleine dijkjes die het irrigatiewater vast houden. Bij de droge rijstbouw staan de rijstplanten ook in de modder, alleen wordt is water niet aangevuld door irrigatiewater, maar door regenwater. U kunt nog vertellen dat veel boeren ook andere voedselgewassen, maar ook handelsgewassen op de Tegalan (Tegelan= een niet bevloeid stuk land gebruikt voor de akkerbouw) verbouwen.

9 Plantagelandbouw Opgezet in de koloniale tijd
Toepassing van wetenschappelijke kennis, gebruik van machines, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen Exportgericht Relatief weinig arbeiders Vooral op Sumatra Rubber, koffie, palmolie, tabak, thee, kopra, cacao, peper en andere specerijen De plantages zijn door Nederlanders opgezet in de koloniale tijd. De inzet van arbeidskrachten is relatief gering (dus in vergelijking met de bevolkingslandbouw). Weten leerlingen wat kopra is?

10 Ladangbouw In het oerwoud
Deel van de vegetatie weghalen; de rest verbranden In de as zaaien, poten of planten Slechts enkele jaren bruikbaar Aan de hand van deze dia kunt u de leerlingen laten bedenken wanneer dit systeem fout loopt (bijvoorbeeld bij grootschalige boskap voor de houtwinning, maar ook bij een grote bevolkingsgroei). Kunnen de leerlingen bedenken wat er gebeurt als er een te klein leefgebied is?

11 Agrarische transitie Veranderingen in de agrarische sector als gevolg van de Groene Revolutie: Moderne productiemiddelen (bijvoorbeeld: machines i.p.v. mens- en dierkracht, kunstmest, bestrijdingsmiddelen) Gebruik van wetenschappelijke landbouwkundige inzichten (bijvoorbeeld: nieuwe rijstsoorten) Aan de hand van deze dia kunt u uitleggen dat in de afgelopen jaren grote veranderingen hebben plaatsgevonden in de landbouw in Indonesië. U kunt de leerlingen duidelijk maken wat het verschil is tussen de Groene Revolutie en de agrarische transitie.

12 Gevolg: rurale differentiatie
- Afname van het aantal arbeiders in de landbouw Hogere mechanisatiegraad Toename bedrijfsgrootte Meer kosten Dus: grote boeren ↔ arme keuterboeren Aan de hand van deze dia kunt u uitleggen wat rurale differentiatie inhoudt. - Door de Groene Revolutie zijn sommige (kleine) boeren buitenspel komen te staan. - De verborgen werkeloosheid die er altijd al was, is nu overduidelijk geworden. - Een van de gevolg is ook de trek van de boeren naar de stad Vertel dat de grote (rijkere) boeren afhankelijk zijn van de overheid: voor de prijs van de rijst, voor de afname van irrigatiewater. U kunt ook uitleggen dat er een vicieuze cirkel is: de rijstprijs wordt laag gehouden door de overheid zodat stadsbewoners die kunnen betalen, de rijstboeren krijgen zo’n lage prijs dat ze hun hoofd niet boven wat kunnen houden, deze boeren trekken naar de stad en hebben ook daar geen mogelijkheden……

13 Secundaire sector Beleid: importsubstitutie Voordelen:
besparing van deviezen minder afhankelijk van buitenlandse leningen veel werk en mogelijkheden om (technische) kennis op te doen Nadeel: - concurrentie neemt af waardoor niet doelmatig, vernieuwend en kostenbesparend wordt gewerkt U kunt eerst uitleggen wat importsubstitutie inhoudt, voordat u de voor- en nadelen bespreekt. N.B. Omdat deze powerpointpresentatie in gaat op de bestaansmiddelen, wordt niet ingegaan op de aspecten van gastarbeid

14 Na 1980 Exportgerichte economie (open economie)
Verbod op uitvoer van ruwe grondstoffen Ontstaan van Export Processing Zones Vooral textielsector (schoenen, kleding) Arbeidsintensief U kunt uitleggen hoe de regering van Indonesië heeft geprobeerd een open economie te creëren of u kunt uw leerlingen vragen dit te bedenken. Het begrip ‘toegevoegde waarde’ is van belang bij het verbod op ruwe grondstoffen en het ontstaan van Export Processing Zones.

15 Tertiaire sector Informele sector: Formele sector: Vluchtsector
Officieel geregistreerd Vooral werkzaam bij de overheid Mondiaal georiënteerd Het verschil tussen de formele en informele sector staat centraal bij deze dia. Bij de formele sector kunt u nog aangeven dat de overheid veel te veel mensen in dienst heeft voor het werk dat gedaan moet worden. Maar dat deze mensen ook erg weinig verdienen. Soms hebben ze er(een of twee) baantjes naast en verdienen ze bij door smeergeld. De informele sector kennen de leerlingen uit de onderbouw als de vluchtsector. U kunt aangeven dat dit werk niet geregistreerd is, er geen belasting afgedragen wordt, er geen boekhouding wordt bijgehouden.

16 Formele sector Informele sector
Toerisme Formele sector Informele sector Aan de hand van het toerisme kunt u de formele en informele sector nogmaals uitleggen. U kunt uitleggen dat toeristen met beide sectoren te maken hebben als ze in het land op vakantie zijn of leerlingen voorbeelden laten bedenken.


Download ppt "Bestaansmiddelen in Indonesië"

Verwante presentaties


Ads door Google