De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inflatie oftewel stijging van het algemeen prijspeil

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inflatie oftewel stijging van het algemeen prijspeil"— Transcript van de presentatie:

1 Inflatie oftewel stijging van het algemeen prijspeil

2

3 Gevolgen inflatie Inflatie leidt tot vermindering van de koopkracht van geld: geldontwaarding Stel de inflatie is in een bepaald jaar 100%. Hoe hoog is dan de geldontwaarding? Antwoord: 100 / 200 x 100% = 50%. Dus de geldontwaarding is 50% Stel de inflatie in een bepaald jaar is 5%. Hoe hoog is dan de geldontwaarding? Antwoord: 100 / 105 x 100% = 95,24%. Dus de geldontwaarding is 100% - 95,24% = 4,76%

4 Gevolgen inflatie Van dezelfde hoeveelheid geld kan minder gekocht worden. Nominale waarde € 2. De reële waarde is de nominale waarde gecorrigeerd voor prijsinflatie. Bij inflatie zal het reële inkomen (= koopkracht) dalen.

5 Voorbeelden Stel het nominale inkomen stijgt met 5% en de inflatie is 4%. Met hoeveel procent stijgt/daalt het reële inkomen? Antwoord: 105 / 104 x 100% = 100,96. Dus het reële inkomen stijgt met 100,96 – 100 = 0,96% Stel het nominale inkomen stijgt met 4,5% en de inflatie is 7%. Met hoeveel procent stijgt/daalt het reële inkomen? Antwoord: 104,5 / 107 x 100% = 97,66. Dus het reële inkomen daalt met 100 – 97,66 = 2,34%

6 Rente Je ziet bij een bank staan: rente 4,6% Dit is de nominale rente
Nominale rente bestaat uit: Vergoeding uitstel consumptie Vergoeding risico dat gelopen wordt Vergoeding voor inflatie De reële rente is de nominale rente gecorrigeerd voor prijsveranderingen (inflatie)

7 Voorbeeld Nominale rente 4,5% Inflatie 2,5% Reële rente …
104,5 / 102,5 *100 = 101,95 Reële rente is 1,95%

8 Consumentenprijsindexcijfer
De gewichten van het pakket goederen uit het basisjaar vindt het CBS met het budgetonderzoek bij gezinnen. Om de 5 jaar past het CBS de gewichten aan. Er zijn andere artikelen gekomen of belangrijker geworden. De basis van de reeks wordt dan verlegd: een ander jaar als basis

9 g1*pic1 + g2*pic2 + … + gn*picn
Berekenwijze CPI g1*pic1 + g2*pic2 + … + gn*picn g1 + g2 + … + gn g = gewicht per categorie pic = (partieel) prijsindexcijfer per categorie n = aantal categorieën. tip: gewicht als perunage, som gewichten = 1

10 Getallenvoorbeeld Gemiddeld prijsniveau in 2001 is gestegen met 2,5% in vergelijking met het prijsniveau in het basisjaar.

11 Wat is het verschil tussen CPI en inflatie?
De CPI geeft aan hoe hoog de kosten voor het levensonderhoud zijn voor de gemiddelde Nederlander ten opzichte van een basisjaar. De inflatie geeft de algehele stijging van het prijspeil aan ten opzichte van het voorgaande jaar

12 Voorbeeld CPI 2006 = 104,7 CPI 2007 = 105,8 De kosten van het levensonderhoud zijn dus in 2006 en 2007 met respectievelijk 4,7% en 5,8% gestegen ten opzichte van het basisjaar De inflatie in 2007 is (105,8 – 104,7) / 104,7 x 100% = 1,05%

13 Stel: er is inflatie Als het nominale inkomen of de nominale rente constant blijft, dan daalt het reële inkomen of de reële rente. Als het reële inkomen of de reële rente constant blijft, dan stijgt het nominale inkomen of de nominale rente. De interne waarde van geld daalt = de koopkracht van geld daalt. De centrale bank zal dit bestrijden.

14 Soorten inflatie KOSTENINFLATIE Kostenstijging van de fabrikant
wordt doorberekend in de prijs voor consumenten. BESTEDINGSINFLATIE Bij overbesteding overtreft effectieve vraag de productiecapaciteit dus gaan de prijzen voor de consument stijgen.

15 Maatregelen om inflatie te bestrijden kunnen twee kanten opwerken
rente stijgt geld lenen onaantrekkelijker maatschappelijke geldhoeveelheid daalt consumptie daalt vraag op de goederenmarkt daalt productie van de bedrijven daalt overbesteding daalt bestedingsinflatie neemt af

16 Maatregelen om inflatie te bestrijden kunnen twee kanten opwerken
rente stijgt financieringskosten bedrijven stijgen indien doorberekend in de prijs prijsstijging kosteninflatie

17 Geïmporteerde inflatie
Veroorzaakt door dat de kosten van geïmporteerde goederen in het buiten-land gestegen zijn en door Nederlandse bedrijven doorberekend zijn in de prijs. OOK ontstaan door het doorberekenen van wisselkoers nadelen.  geïmporteerde kosteninflatie Veroorzaakt doordat door een stijging van de export de effectieve vraag zo gestegen is dat de productiecapaciteit tekortschiet  geimporteerde bestedingsinflatie

18 Overheidsbeleid Bestedingsinflatie: Kosteninflatie:
overheidsbestedingen laten dalen waardoor de effectieve vraag daalt. belastingen laten stijgen waardoor besteedbaar inkomen en consumptie en effectieve vraag daalt. Kosteninflatie: vormen van subsidies waardoor kosten dalen belastingmaatregelen waardoor kosten lager worden.


Download ppt "Inflatie oftewel stijging van het algemeen prijspeil"

Verwante presentaties


Ads door Google