De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een taalbeleid in het OCMW?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een taalbeleid in het OCMW?"— Transcript van de presentatie:

1 Naar een taalbeleid in het OCMW?

2 Workshop Naar een taalbeleid in het OCMW?
6 mei 2014 Inspiratiedag voor Sociale Diensten

3 Praktijk van OCMW Gent (30’) Vragen (20’)
Overzicht Theorie over plaats van taal, anders- en meertaligheid in organisaties (10’) Praktijk van OCMW Gent (30’) Vragen (20’) Kort overzicht wat je hier gaat horen vandaag. Ikzelf werk voor het Kruispunt Migratie-Integratie, even toelichten wat we doen. Meer vertellen over een visie die we ontwikkelden over hoe organisaties constructief kunnen omgaan met taal, anderstaligheid en meertaligheid Hierna gaan Johan en Nurten deze theorie een levendiger maken door te vertellen hoe zij met deze zaken in hun organisatie omgaan

4 Kruispunt Migratie-Integratie
Expertisecentrum Voor wie? Lokale en provinciale besturen Vlaamse en federale overheid Diensten, instellingen, organisaties Integratiecentra, onthaalbureaus en sociaal tolk- en vertaaldiensten Waarvoor? Informatie Helpdesk vreemdelingenrecht en internationaal privaatrecht Vorming, leertrajecten, studiedagen Opleiding en certificering sociaal tolken en vertalers Procesbegeleidingen Beleidsadviezen

5 Praktijkvisie Taal Kruispunt (1)
Centrale vraag: Hoe kunnen organisaties constructief omgaan met taal, anderstaligheid en meertaligheid? Hoe kunnen zij hierin hun maatschappelijke rol vervullen? Voor wie? Kruispunt medewerkers Anderen die inspiratie zoeken

6 Praktijkvisie Taal Kruispunt (2)
Praktijksituaties organisatieperspectief Uitgangspunten Ontsluiten van sociale rechten Maximaal bieden van kansen Uitgaand van wederkerig aspect van integratie: anderstalige, organisaties en samenleving dienen rol op te nemen Kwaliteitsbeleid met aandacht voor taal en diversiteit Hoe is deze tekst opgebouwd? Vertrekken vanuit praktijksituaties in verschillende settings: (ziekenhuis, OCMW, school, vrije tijds initiatieven, prive bedrijven, ed.) Hieraan knopen we de uitgangspunten.

7 4 thema’s Taal en rechten Dienstverlening aan anderstalige klanten
Werkgevers en anderstalige werknemers Taalverwerving van volwassenen en kinderen

8 1. Taal en rechten Bepaald taalniveau en sociale rechten, hoogstens een inspanning Niet iedereen kan even goed een taal leren Informeel leren erkennen Geen tijdslimiet taalondersteuning Taalvariëteiten Taalkennis geen voorwaarde voor verblijfsrecht Om van een leefloon te genieten vraagt het OCMW aan anderstaligheid in het kader van werkwilligheid, een inspanning om Nlds te leren. Om aanspraak te maken op een sociale woning wordt dat ook gevraagd. Sommige gemeenten in Vlaanderen vragen dat zelfs bij het kopen van gronden. Allemaal met het idee dat dat Ndls de sleultel tot integratie is. Een inspanning vragen in ruil voor een aantal rechten lijkt ons een evidentie. Maar overschat dat Ndls ook niet. Ndls is niet de oplossing of het wondermiddel dat integratie bewerkstellingt. Ndls is een hefboom tot werk, onderwijs, integratie…Sommige gemeenten en OCMW’s vertalen die inspanningsplicht echter in het formuleren van een bepaald taalniveau. Dit is gevaarlijk.

9 2. Taalverwerving Volwassenen
Ndls leren niet enige middel tot participatie en integratie; geen doel maar middel Leren door te participeren Creëren duale leerwegen: oefenkansen Eigen ambities: behoeftegericht en maatwerk Andere vormen van uitsluiting Als we taalwetenschappelijk kijken wat werkt bij taalverwerving van volwassenen.

10 3. Werkgevers en anderstalige werknemers
Aanwervings- en selectieprocedures met aandacht voor taal Proportionele kennis van het Nederlands? Hoe wordt die kennis getest? Opleiding leidinggevenden, Nederlands op de werkvloer, taalscan,… Gebruik meertalige realiteit op de werkvloer

11 4. Dienstverleningen aan anderstalige klanten
Kwaliteitsvol communiceren, doel van je boodschap? Waaier aan communicatiemiddelen Nederlands Professionele tolken Ontsluiten en professionals opleiden Attitude en kennis professionals Interculturele competenties Voorbeeld OCMW Antwerpen veroordeeld schrappen leefloon 2keer afwezig

12 5. Taalverwerving Kinderen
Taalvaardigheid in breder kader Opleiding leerkrachten, oog voor differentiatie Krachtige leeromgevingen en betekenisvolle taken Thuistaal plaats geven en erkennen Interactie en functionele taalverwerving in vrije tijd Concept van taalachterstand!

13 Conclusie: Kwaliteitsbeleid
Dienstverlening Werkgevers Taalverwerving Taal en rechten Belang van maatwerk Algemene principes altijd enten op de realiteit Nood aan middelen Ook al met kleine dingen, zet je grote stappen, gaat over attitude. Soms lijkt het al een evidentie. Omzetten in beleid is wel belangrijk.

14 Extra vragen? Britt Roels Johan Maekelberg Nurten Özdemir Bedankt!

15 Bedankt!


Download ppt "Naar een taalbeleid in het OCMW?"

Verwante presentaties


Ads door Google