De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatiecultuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatiecultuur."— Transcript van de presentatie:

1 Organisatiecultuur

2 Organisatiecultuur Meestal niet uitgesproken en zeker niet geëxpliciteerd Bepaalt in grote mate hoe de organisatie werkt en hoe werknemers met elkaar omgaan Bepaalt in grote mate hoe de organisatie in staat is om met veranderingen in de omgeving te kunnen omgaan.

3 Organisatiecultuur en strategisch planningsproces
Organisatiecultuur wordt best geëxpliciteerd in waarden, die dan ook del uitmaken van het strategische planningsproces Het benoemen van die waarden en deze waarden delen binnen de hele organisatie is een noodzakelijke randvoorwaarde om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen

4 Strategisch planningsconcept:
MISSIE ->WAARDEN -> VISIE ->STRATEGIE Missie : waarvoor we staan, geeft het bestaansrecht van de organisatie Waarden: waar we in geloven, hoe we omgaan met elkaar, met de klanten en met derden Visie : waarvoor we gaan, in welke richting de organisatie uit moet zodat het de personeelsleden helpt in te zien waarom en hoe ze hun bijdrage aan de organisatie moeten leveren Strategie wordt ontwikkeld om de visie te realiseren, rekening houdende met de veranderende voorwaarden die de buitenwereld stelt

5 Missie Bv.: Die dienstverlening aanbieden zodat alle Mechelaars menswaardig kunnen leven

6 Waarden Erg belangrijk in de dagelijkse werking, zowel op cliëntniveau als op beleidsniveau Zijn duidelijk, nuttig en inspirerend Worden bewaakt door de leidinggevenden in de dagelijkse werking

7 Waarden Uit ocmw decreet: Burgernabij Democratisch Transparant
Doelmatig Inwoners betrekken bij beleid Openheid van bestuur

8 Waarden Ombudsnormen: behoorlijkheidsnormen en zorgvuldigheidsnormen
Overeenstemming met het recht Afdoende motivering Gelijkheid en onpartijdigheid Rechtszekerheid en gerechtvaardigd vertrouwen Redelijkheid en evenredigheid

9 Waarden Zorgvuldigheidsnormen Correcte bejegening
Actieve dienstverlening Deugdelijke correspondentie Vlotte bereikbaarheid Doeltreffende algemene informatieverstrekking Goede uitvoeringspraktijk en administratieve nauwkeurigheid Zorgvuldige interne klachtenbehandeling Redelijke behandeltermijn Efficiënte coördinatie Respect voor de persoonlijke levenssfeer

10 Waarden : voorbeeld uit de dienstensector
We are keen to perform We always go the extra mile We are optimist by nature We act as one Drive performance Set the example Be positive Team spirit Deliver results Develop yourself Show courage Act as one Stimulate entrepreneurship Focus on cliënt Driven by passion Communicate the story Be mobile Encourage diversity

11 Waarden Zijn voor stad en ocmw Mechelen bepaald in de deontologische code: MOTIVATIE EN BETROKKENHEID Doelstellingen realiseren: Samenwerking Respect voor het beleid INTEGRITEIT/PROFESSIONALISME Efficiëntie en professionaliteit Eerlijkheid en respect Correct handelen KLANTGERICHTHEID OBJECTIVITEIT

12 Motivatie en betrokkenheid
Bij stad en ocmw werk je actief mee om de missie waar te maken Doelstellingen realiseren Samenwerken Respect voor het beleid

13 Integriteit en professionalisme
Efficiëntie en professionaliteit Met kennis van zaken Ontwikkelen van kennis en vaardigheden Fouten en leerkansen Verantwoordelijkheid nemen: in taken, tijdsbesteding, materiaal, … Eerlijkheid en respect ~ waardigheid Correct handelen

14 Klantgerichtheid Het belang van de interne of externe klant/gebruiker staat centraal Duidelijke en correcte taal Heldere en zo volledig mogelijke informatie geven Waar nodig naar de juiste persoon of dienst doorverwijzen Dossier of opdracht afwerken binnen afgesproken termijn Continuïteit van de dienstverlening

15 Objectiviteit Gelijkheidsbeginsel: iedereen heeft recht op eenzelfde kwalitatieve dienstverlening Geen discriminatie Persoonlijke voorkeuren en privé-belangen uitsluiten Tussenkomsten Belangeloosheid

16 Uitdragen van waarden Toelichting aan alle medewerkers
Dilemmatrainingen voor alle medewerkers Traject voor alle leidinggevende om te werken volgens de principes van de lerende organisatie Leidinggevenden platform met good practices Van dag tot dag, door zoveel mogelijk medewerkers…


Download ppt "Organisatiecultuur."

Verwante presentaties


Ads door Google