De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Als Mozes niet naar de berg komt….

Verwante presentaties


Presentatie over: "Als Mozes niet naar de berg komt…."— Transcript van de presentatie:

1 Als Mozes niet naar de berg komt….
Proactief handelen Durven met dienstverlening VVSG –inspiratiedag Gent 10 oktober 2013

2 Proactief handelen

3 Proactief handelen Doelgroepen: Gezinnen met kinderen Alleenstaande 80-plussers in de landelijke deelgemeenten van Zottegem

4 Van kansarm naar kansrijk

5

6 Een aanbod voor de kinderen
De Katrol : voorbereiding van kleuters op de “grote school”. studieondersteuning aan kinderen van het basisonderwijs. ouders versterken in hun opvoedingsvaardig- heden De begeleiding gaat minimum 2 x per week gedurende weken door in de gezinnen Toeleiding van de gezinnen: Scholen, CLB’s, Inburgering vzw, sociale dienst OCMW …

7 Een winning team ..voor kinderen
De kinderen De ouders De studenten De ankerfiguur

8 Win – win voor .. Kinderen: halen betere schoolresultaten Ouders: betrokkenheid van de ouders bij het schoolse gebeuren versterkt. Studenten: kennismaken met het leven zoals het is De ankerfiguur detecteert en maakt problemen of vragen bespreekbaar. Zij/hij wordt en blijft vertrouwensfiguur voor de gezinnen, ook na de begeleiding ( = nazorg)

9 Prijskaartje en meerwaarde
Zottegem is een gemeente die “slecht” scoort op armoede- indicatoren. Loonkost van 1 HT maatschappelijk werker Vervoerskosten van de studenten Meerwaarde: 69 deden de deur open. Een deel van hen had de stap naar de hulpverlening nog niet of niet meer gezet. 104 kinderen haalden betere schoolresultaten en hebben meer zelf- vertrouwen 34 studenten zijn een praktijkervaring rijker Preventie kun je niet altijd meten, daar moet je in geloven!

10 Een netwerkactie in de steigers …
Wat voorafging: Het onderzoek naar onderbescherming in Zuid- Oost-Vlaanderen i.s.m Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw Verbeteractie: huisbezoeken bij alleenstaande 80- plussers in de meest landelijke deelgemeenten

11

12 Onze agenda : Hoe zit je met de familiale, sociale contacten? Welke diensten komen aan huis of niet? Waarom niet? Ken je de bestaande dienstverlening ? Wie steekt een handje toe ?

13 Wie helpt ons ? Leden van de adviesraden ? Vrijwilligers ? Durven met dienstverlening!

14 Resultaten Valpreventie: Ouderen zijn zich bewust van de gevaren van vallen Woning niet altijd aangepast aan de mobiliteit van de oudere Onze agenda Hoge zelfredzaamheid Goede sociale , familiale contacten Weinig kennis van de bestaande diensten bij de 80-plusser, maar ook bij de mantelzorgers

15 Een netwerkactie in de steigers …
Mantelzorgdag 2014 vanuit een netwerk met de thuiszorgdiensten en andere relevante partners. Doel: Mantelzorgers samenbrengen en bevragen om te zien hoe we hen kunnen ondersteunen om zorgkracht en en zorglast in evenwicht te houden. Vanuit het netwerk samen zoeken naar oplossingen

16 Cliëntbenadering Sociaal Huis

17 Concept in Zottegem Veranderingsproject geen louter verhuisproject
Timing: 2007 vs 2012 Drempels wegwerken op ieder niveau Visieontwikkeling Begeleiding van het proces door VVSG Sociaal Huis Zottegem = « No wrong door »-principe

18 Onthaal

19 Onthaal 2007 sociale dienst = 1ste verdieping
cliënt stuit op trap met klein bordje sociale dienst = ontoegankelijk MW’ers elk hun apart bureau in lange gang 2012 front- vs backoffice Onthaal met 2 baliemedewerker Scherm: aandacht voor privacy bij stellen van hulpvraag MW’ers in lanschapsbureau’s Bezoekers wachten in wachtzaal Cliënt wordt opgehaald door MW’er

20 Onthaal Trajectbegeleiding op maat: COT–systeem
Paspoort vragen bij onthaal Aanvankelijk bedreigend ervaren door cliënt Bijsturing: baliemedewerker kadert waarom Geïntegreerd loket afgestemd op vraagpatroon van de cliënt Krijgen meer vragen en van andere orde Onthaalmedewerkers instrument = lokale productencatalogus Efficiënt en warm doorverwijzen

21 Onthaal 2007 geen wachtzaal; geen spreekruimtes
2012 wachtzaal, spreekruimtes Beleving cliënt aanvankelijk = wachten met anderen in kleine ruimte dicht bij elkaar als bedeigend ervaren; schaamtegevoel Gesprekruimtes voelen kil aan Bijsturing: MW’er praat in op schaamtegevoel, je kan in het sociaal huis voor veel terecht MW’er stelt cliënt op zijn gemak en erkent de nieuwe ruimte

22 Overlegstructuren Intern Extern Teamvergadering met intervisie
Welk traject wordt met de cliënt afgelegd? Extern Algemeen: i.s.m. politie, stad, CAW 1x/maand Huis van het Kind: focus op het gezin binnen DV Welzijnsoverleg WORZ Lokaal Drugoverleg Casemanagement

23 Drempelverlagende acties
Verkoop huisvuilzakken en stickers Durf vergelijken: gas en elektriciteit Kom op tegen kanker: plantjesweekend Verkoop tickets speelpleinwerking, seniorennamiddag, toneelstukken, etc. Actie borstkankerpreventie SOS Winter (sneeuwruimen, vervoer MMC, boodschappen doen) Infoavonden(huren zonder zorgen, veilig verhuren, dementie, opvoedingsondersteuning etc. Actie gezond (t)huis Deelname vrijetijdsbeurs Actie diabetes « Blijf diabetese een stap voor »

24

25 Heeft u morgen nog vragen?
Contacteer ons Karen Schoenmaekers, hoofd sociale dienst Tel: Jeanine Bellens, coördinator lokaal sociaal beleid Tel:


Download ppt "Als Mozes niet naar de berg komt…."

Verwante presentaties


Ads door Google