De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dia 1 Productencatalogus Samen beter informeren. dia 2 Wat is Productencatalogus? Uitwisselingssysteem voor overheidsinformatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dia 1 Productencatalogus Samen beter informeren. dia 2 Wat is Productencatalogus? Uitwisselingssysteem voor overheidsinformatie."— Transcript van de presentatie:

1 dia 1 Productencatalogus Samen beter informeren

2 dia 2 Wat is Productencatalogus? Uitwisselingssysteem voor overheidsinformatie

3

4 dia 4 Doelstelling: samen beter informeren

5 dia 5 Welke informatie? Geen definitie Wel simpele vragen Verdere uitsluitingscriteria: Plan-doel-richtlijn, dienstverlener, aanbesteding, aanwerving, evenement, campagne, publicatie, collectieve rechten en plichten

6 dia 6 Welke informatie? Beschrijvingen van dienstverlening van de federale overheid, Vlaamse overheid, van provinciale en lokale overheden. Enkele voorbeelden van producten –Terrasvergunning, milieuvergunning –Premie voor een groendak, huurtoelage, analyse van het grondwater –Rijbewijs, FSC-boscertificaat

7 dia 7 Informatie over het aanbod van de overheid Kerninformatie Wegwijsinformatie Eerstelijnsinformatie

8 dia 8 Gelinkte informatie Meer specialistische informatie –Concept wegwijsinformatie –Aparte linken (veld website) én linken in tekst Meer gedetailleerde informatie bij lokale en provinciale besturen –Burger, ondernemer, organisatie moet steeds naar meest gedetailleerd informatie kunnen doorklikken –Beheerd door de afnemer!!! (plicht)

9 dia 9 Generieke beschrijvingen Centraal bepaald, centraal afgeleverd: alle informatie –Voorbeeld: Vlaamse subsidies, federale belastingskortingen, begeleiding door de Vlaamse overheid, … Centraal bepaald, lokaal afgeleverd: veel informatie –Voorbeeld: milieuvergunning, identiteitskaart, leefloon, rijbewijs Lokaal bepaald: kerninformatie –Voorbeeld: terrasvergunning, strijkatelier, huren van sportinfrastructuur, …

10 dia 10 Input in samenwerking Productencatalogus = samenwerken –Elk overheidsniveau neemt zijn verantwoordelijkheid Rolverdeling op basis van bevoegdheden: wie bepaalt het product? –Vlaamse regelgeving: Vlaamse Infolijn redigeert de producten –Provinciale regelgeving: provincies redigeren deze informatie –Lokale besturen: lokale besturen redigeren hun informatie –Federale regelgeving: afspraken over het valideren van de informatie

11 dia 11 Hoe is de Productencatalogus opgebouwd? 3 webomgevingen: Redactieomgeving Afnemersomgeving Publieke website

12 dia 12 Redactieomgeving Voor wie? –Provinciale redacteurs –Lokale redacteurs Welke rollen –Redacteur aanmaken producten verwerken feedback –Eindredacteur feedback doorsturen ondersteunen redacteurs nieuwsberichten versturen

13

14

15

16 dia 16 Beheerloket Voor wie? –Voor alle overheidsdiensten Hoe krijgen lokale besturen toegang? –Via het gebruikersbeheer lokale besturen –3 rollen –Consulterend gebruiker »Consulteren, downloaden, printen –Informatiebeheerder »Consulteren, downloaden printen »Info beheren »Feedback –Sitebeheerder »Consulteren, downloaden printen »Info beheren »Feedback »Mijn selectie bepalen »Uitwisselingsdiensten bepalen

17 dia 17 Welke verplichtingen? Gebruik van de productencatalogus is gratis maar er zijn enkele verplichtingen: –Bijhouden welke producten in het eigen aanbod zitten –Linken naar eigen informatie Standaard URL’s: geen werk Andere URL’s: registreren in het beheerloket van de productencatalogus –Feedback geven –Aanvullen met eigen informatie in eigen website en andere informatiekanalen Waar? Extra voorwaarden Extra informatie …

18 dia 18 Hoe starten? Bepalen selectie Linken naar aanvullende informatie bij uw bestuur: standaard URL of ad hoc URL’s Indien gewenst –Zelf trefwoorden toekennen –Zelf centraal informatie aanvullen.

19 dia 19 Hoe starten? RSS –Selectie bepalen –RSS gebruiken Webservice –Selectie bepalen –Zoek gewijzigde producten sinds datum –Geef producten –Eventueel: geef taxonomie / geef clusters Notificaties –Voorbeeld: nieuwsberichten, nieuwe producten, …

20 dia 20 Grote mate van vrijheid Elke bestuur kan bepalen: –welke producten –welke manier van uitwisselen –welke velden –waarvoor het bestuur het wilt gebruiken

21 dia 21 Lokale info Uw creativiteit Product omschrijving Processen BBC Financieel beheer mankrachtbeheer beleidsrapportering Loketten (transacties) infoloketten

22

23

24

25

26

27

28 dia 28 En nu… begint het werk Samen onderhouden van de productencatalogus –Uitbreiden van productfiches –Onderhouden van beschrijvingen

29 dia 29 Contacteer ons Meer info op productencatalogus.vlaanderen.be productencatalogus.vlaanderen.be Productencatalogus@vlaanderen.be Katrien De Smet –02 553 20 84


Download ppt "Dia 1 Productencatalogus Samen beter informeren. dia 2 Wat is Productencatalogus? Uitwisselingssysteem voor overheidsinformatie."

Verwante presentaties


Ads door Google