De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Media en creativiteit Trend Research Medmec02-5 les 6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Media en creativiteit Trend Research Medmec02-5 les 6."— Transcript van de presentatie:

1 Media en creativiteit Trend Research Medmec02-5 les 6

2 weekoverzicht Les week OnderwerpenVoorbereiding voor de volgende les (4,5 uur per week) 1 Inleiding tot de module in les Doorspreken en theorie opdracht 1 Hoorcollege basis principes trends Bestuderen van de modulewijzer Opdracht 1: maak 50 foto’s 2 Uitleg en theorie opdracht 2 Creatieve techniek abstractieladder Opdracht 2: Rubriceren van de 50 beelden en trendnaam geven Presentatie maken van opdracht 2 3 Presentaties opdracht 2 Uitleg en theorie opdracht 3 Opdracht 3: Visionboard 4 Feedback opdracht 3 Uitleg en werken aan opdracht 4 Opdracht 4: Hype cycle Huiswerk: bronnenonderzoek 5 Behandelen gevonden bronnen Feedback opdracht 4 Opdracht 4 afronden 6 Presentaties opdracht 4 Uitleg opdracht 5 Opdracht 5 Bronnenonderzoek, 20 stuks Longlist trends 7 In de les bespreken en beoordelen bronnen Feedback opdracht 5 Opdracht 5 afronden 8 Presentaties opdracht 5Opdracht 6 9 Inleveren opdracht 1, 2, 3, 4, 5 en 6 eventueel dummy bespreken in de les 10 Chaosweek 9 november op maandag, met 75 kenners in dicussie, concept verdedigen Winnaars only!!!

3 Les 6 Inleveren opdracht 2 en 3 Feedback opdracht 4 Uitleg opdracht 5 De uitdaging Huiswerk: opdracht 5 starten

4 Inleveren opdracht 2 en 3

5 Feedback opdracht 4 Wat is jullie opgevallen bij het maken van de opdracht?

6 Opdracht 4 Welke sociale media in het voorgezet onderwijs bevinden zich in welke fase? – Geef voor elke fase 2 voorbeelden Hoe lang gaat het duren voor de gemiddelde docent (meerderheid) er mee om kan gaan? Onderbouw je keuzes! – Onderzoek: zie wiki voor bronnen – Vul aan met eigen onderzoek

7 Opdracht te lastig? Hak het in kleine stukjes! Stap 1Voorbeelden socialmedia verzamelen –Met andere woorden hier begint je bronnen onderzoek al Stap 2:Plaatsen in Hype Cycle

8 Stap 3: Inschatting maken van de tijd die nodig is voordat de gemiddelde docent in het voortgezet onderwijs de toepassing in praktijk zal gebruiken. –Onderbouw je keuzes met argumenten en bronnen. Hiervoor kun je je eerder verzamelde bronnen ook gebruiken.

9 Resultaten!

10 Gartner Hype Cycle

11 -Technology trigger iets nieuws aan de horizon -Peak of inflated expectations er komen meer toepassingen en kansen, niet alles overleeft -Trough of disillusionment interesse neemt af, men is er klaar mee -Slope of enlightenment uitgekristaliseerd, toepassingen zijn begrepen door de massa -Plateau of productivity de trend is onderdeel van het gewone leven

12 PAUZE 10 minuten

13 Opdracht 5 Scenariomodel en conceptualisering

14 Scenariomodel en conceptualisering Ontwikkel een scenariomodel voor sociale media in het voortgezet onderwijs. Een scenariomodel helpt je om het onvoorstelbare voorstelbaar te maken. Je kan er verschillende mogelijke toekomsten mee samenvatten tot vier werelden. Zoals de windrichtingen de aarde opdelen, zo delen we met scenario’s de toekomst op. Gebruik hierbij de stappen 1 t/m 3.

15 Scenariomodel en conceptualisering Stappen Stap 1 Longlist Stap 2 Categoriseren Stap 3 Dimensies

16 Scenariomodel en conceptualisering Stap 1 Longlist bronnenonderzoek naar trends en veranderingen in het onderwijs let op: laat socialmedia hier even los! Je vondsten op dit gebied gaan we bij stap 2 weer koppelen. Maak een longlist

17 Scenariomodel en conceptualisering Stap 2 Categoriseren in welke mate is het onzeker/onwaarschijnlijk dat het zal gebeuren Heel onwaarschijnlijk, onwaarschijnlijk, waarschijnlijk en heel waarschijnlijk hoe groot is de impact als de trend doorzet grote impact, matige impact, nauwelijks impact, geen impact Betrek hier de ontwikkelingen op Socialmedia er weer bij!

18 Scenariomodel en conceptualisering Stap 3 Dimensies Neem de twee heftigste signalen Deze signalen hebben grote gevolgen en het is erg onzeker dat het gebeurt Zet deze op 2 assen Dit geeft 4 dimensies, elke dimensie staat voor een toekomstige wereld

19 Scenariomodel en conceptualisering Opdracht 5b Concept Kies met je groep vervolgens een segment waarvoor je een concept voor een waardevolle sociale media toepassing voor het voortgezet onderwijs ontwikkelt en beschrijft. Deze mag geënt zijn op een bestaande toepassing. Verduidelijk je concept met beeld. Hou hierbij rekening met het format van het googledoctemplate‘concept’, dat je ook gebruikt om het werk uniform aan te leveren.

20 Beoordelingscriteriaopdracht 5 Je hebt de stappen voor het maken van een scenariomodel correct uitgevoerd en laat zien dat je op het juiste moment de juiste creatieve technieken in kunt zetten. Je hebt de verschillende bronnen onderzocht en in een bronnenlijst verwerkt, deze bronnenlijst is niet alfabetisch maar gerangschikt op grond van ‘waarde’ van de bron. Geef argumenten waarom je hebt gekozen voor de twee termen die op de assen staan in het scenariomodel. Je hebt de vier scenario’s kort toegelicht. Je hebt één scenario uitgekozen met je groep waarvoor je een concept schrijft, dit concept verwoordt een toepassing van sociale media voor docenten op voortgezet onderwijs. Verduidelijk het concept met beeld. Verwerk je concept in de vorm van een posterpresentatie.

21 De uitdaging Een concept, een meesterproef, dat wordt voorgelegd aan de meesters. Op maandag 9 november in de chaosweek, met 75 kenners in dicussie, je concept verdedigen!

22 Huiswerk Opdracht 5 maken tot en met stap 2 Maak gebruik van de bronnen


Download ppt "Media en creativiteit Trend Research Medmec02-5 les 6."

Verwante presentaties


Ads door Google