De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Proeftuinen Sporten maakt Sociaal BS Lyceum Hasselt Middenschool 3 Hasselt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Proeftuinen Sporten maakt Sociaal BS Lyceum Hasselt Middenschool 3 Hasselt."— Transcript van de presentatie:

1 proeftuinen Sporten maakt Sociaal BS Lyceum Hasselt Middenschool 3 Hasselt

2 Betrokken organisaties: Stad Hasselt (sportdienst) Handbal Initia Hasselt Hasseltse schermclub Andere sportclubs uit de buurt Vlaamse Tennisvereniging (VTV) Tennisclub TC Tenkie Hasselt Limburgse (top)-sportschool (KA2) Scholengemeenschap Hasselt CLB Scholengroep Midden Limburg

3 Omgevingsanalyse BS multiculturele school met 43 % doelgroepleerlingen eveneens topsportschool uitgebreid en intensief zorgbeleid grote kloof tussen mogelijkheden van doelgroepleerlingen & niet- doelgroepleerlingen

4 Omgevingsanalyse MS multiculturele school met 18 % doelgroepleerlingen enkel A-stroom meest behoeftige leerlingen worden reeds begeleid in het project “Leren Thuis Leren” eveneens topsportschool grote kloof tussen mogelijkheden doelgroepleerlingen & niet- doelgroepleerlingen

5 Waarom SMS? Voor de algemene ontwikkeling van het kind is ‘leren bewegen’ even noodzakelijk als leren rekenen, lezen en schrijven. –Op affectief vlak. –Op sociaal vlak. –Om zich fysiek gezond te voelen. –Competitief… leren omgaan met winst en verlies. –Respect voor anderen ! pesterijen verminderen kadert in gezondheidsbeleid

6 Concretisering van de werking gedurende het voorbije schooljaar (1) Basisschool: Vanaf het derde leerjaar een keuzepakket : “muzische vorming of sport” –>voor alle leerlingen –>inrichting van een sportieve speelplaats –>verminderen van pestgedrag –>duidelijke regels en afspraken –>sensibiliseren tot een gezonde levensstijl –>effectief aantal uren beweging verhogen

7 Concretisering van de werking gedurende het voorbije schooljaar (2) goede motorische en fysieke ontwikkeling gezonde en veilige levensstijl Positief zelfbeeld en goed sociaal functioneren –tijdens de pauzes: dans, internet, sporttornooitjes, tafeltennis –milieuraad, leerlingenraad

8 Visie van de scholen Samenwerken met verschillende organisaties binnen een multidisciplinaire context

9 Drempels bij kansarme gezinnen Laaggeschoolden nemen minder deel aan sport, cultuur en het verenigingsleven Wanneer men vroeger al heeft deelgenomen aan sportieve activiteiten, bevordert dit de wil tot participatie Gevoel van schaamte of minderwaardigheid beschikbare tijd van het doelpubliek financiële problemen bereikbaarheid van het aanbod / de mobiliteit van het doelpubliek Communicatie en informatie Leven vaak geïsoleerd, kunnen niet terugvallen op sociaal netwerk

10 Doelstellingen SMS Vruchtbare synergieën ontwikkelen tussen de school en andere relevante sportieve actoren (sportclubs) om tot aangenaam en afwisselend sportaanbod voor alle kinderen te komen. Stimuleren van een bewegingscultuur als schoolcultuur en de verruiming maken naar de thuiscultuur.

11 Algemeen theoretisch kader Een integrale aanpak via netwerkontwikkeling Structurele preventie Emancipatorische werking Effectief en efficiënt werk

12 Inhoudelijke aandachtspunten Drie bestaanskringen”gezin, school, buurt” vormen samen het ecosysteem van de opvoeding Een “eilandschool” vergroot de kloof tussen de kinderen uit de sociaal hogere en lagere statusgroepen

13 Concrete beschrijving van het project (1) BINNEN DE SCHOOLUREN: Uitbouwen van een netwerk met de lokale sportclubs handbal, volleybal en basketbal Uitbouwen van een samenwerkingsverband met de tennisfederatie Voetbal: 2u. algemene lich.opv. in de basisvorming/ 2u. keuzesport voetbal/ tennis/ zaalsporten basisvorming/ 2u. keuzesport voetbal/ tennis/ zaalsporten

14 Concrete beschrijving van het project (2) Uitbouwen van een samenwerkings-verband met de schermclub om kinderen met een ADHD-problematiek Uitbouwen van een samenwerkingsverband met de Hasseltse tafeltennisclub.

15 Concrete beschrijving van het project (3) BUITEN DE SCHOOLUREN: Organiseren van recreatieve tornooien i.s.m. de verschillende sportclubs Twee aanvullende uren van de respectievelijke sporten

16 Brede ontwikkelingsdoelen –totale persoonlijkheidsontwikkeling –algemene fysieke conditie verbeteren –verbetering van de basisvaardigheden –zich leren aanpassen aan een bepaalde bewegingscontext –ervaren dat gezond en veilig bewegen belangrijk is –grootmotorische en kleinmotorische vaardigheden –gezonde en veilige levensstijl ontwikkelen

17 Het zelfconcept en sociaal functioneren ontwikkelen: verbeteren en stimuleren van relatiewijzen verbetering van sociale vaardigheden: leren samenwerken, regels en afspraken hanteren vermindering van pestgedrag verbeteren van het zelfbeeld via zinvolle vrijetijdsbesteding vermindering van delinquent gedrag verbeteren van de zelfregulatie: inhibitie, explosief gedrag

18 een lange-termijn-werking levenslange mentaliteitswijziging peers sensibiliseren gezin aanmoedigen tot betrokkenheid Doorbreken van het rollenpatroon (vooral gericht op allochtone meisjes)

19 Brede stimulering voorkomen en wegwerken van onderwijsachterstanden totale persoonlijkheidsontwikkeling brede sociale en culturele ontwikkeling integratie en emancipatie

20 Planning schooljaar 2006-2007 aanbieden van muzisch-creatieve component (verderzetting) aanbieden van zaalsporten (nieuw) aanbieden keuzesport voetbal (nieuw) aanbieden keuzesport tennis (nieuw)

21 Planning schooljaar 2007-2008 en 2008-2009 eventueel uitbreiden naar andere keuzesporten uitbreiding naar andere scholen

22 Vragen naar het publiek Het huidige aanbod vergt momenteel vaak extra inzet/ inspanning van de lln. Hoe kan dit zo laagdrempelig mogelijk gemaakt worden voor de doelgroepleerling?


Download ppt "Proeftuinen Sporten maakt Sociaal BS Lyceum Hasselt Middenschool 3 Hasselt."

Verwante presentaties


Ads door Google