De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Positionering van de workshop

Verwante presentaties


Presentatie over: "Positionering van de workshop"— Transcript van de presentatie:

1 Zin om te groeien in je job ? Samen aan de slag met het loopbaanwerkboek !

2 Positionering van de workshop
Kadert in duurzaam personeelsbeleid Een duurzaam personeelsbeleid… is een geïntegreerd personeelsbeleid; zet HR-instrumenten in zodat in elke loopbaanfase de competenties van de werknemer optimaal benut worden; streeft in elke loopbaanfase naar een functie-invulling die het belang van organisatie en individu maximaal combineert; zorgt ervoor dat werken, leren en vrije tijd meer gelijkmatig verspreid zijn over de totale loopbaan.

3 Maximale Tevredenheid Maximale Bijdrage Medewerker
Onze filosofie DUURZAAM ENGAGEMENT Persoonlijke Aspiraties Organisatie Objectieven Maximale Tevredenheid Medewerker Maximale Bijdrage Medewerker Lage Performantie, Gedisconnecteerd Retentie problemen, Burnout, … Presenteïsme, … © Blessing & White Managing Personal Growth

4 Loopbaanontwikkeling
IMAGINATION (oriëntatie, reflectie, exploratie) Loopbaanontwikkeling Individu: loopbaanstrategie Organisatie: bedrijfsstrategie LT (5j) kennis en vaardigheden normen en waarden motivatie, drijfveren persoonlijke eigenschappen intelligentie personeelsplanning (incl. kerncompetenties en mobiliteitsperspectieven) visie op personeel & ontwikkeling missie van organisatie Welke opportuniteiten zijn er voor het individu, rekening houdend met zijn prestaties en potentieel, gegeven de bedrijfsstrategie? Welke opportuniteiten zie ik voor mezelf, rekening houdend met de organisatiedoelstellingen, gegeven mijn loopbaanstrategie? PLOEG gesprekken ALIGNMENT (convergeren, arbitreren) Huidige functie/rol: prestaties/potentieel loopbaanfase/functiedekking loopbaanondersteuning in werk dynamiek van werkomgeving DESIGN (wederzijds engagement) Ondernemingsplan Ontwikkelingsgerichte doelstellingen KT (1j) opvolgen waarderen evalueren

5 Jaarlijkse cyclus (PLOEG)
Resultaatgerichte doelstellingen: Deze doelstellingen houden meestal verband met de resultaatgebieden. Het gaat om activiteiten die om bepaalde redenen en tijdens een bepaalde periode extra aandacht verdienen. Ook de deelname aan projecten of aan afdelingsgebonden doelstellingen kan hiervoor gebruikt worden. Ontwikkelingsgerichte doelstellingen: Deze doelstellingen houden verband met de ontwikkeling van personeelsleden en met het streven naar permanente inzetbaarheid, eventueel in andere functies en/of entiteiten. = de ontwikkelacties die u op korte termijn wil ondernemen -> diverse leervormen -> focus: mijn functioneren + mijn loopbaan

6 Je loopbaan in Perspectief
Loopbaanontwikkeling bij de Vlaamse overheid Wat is mijn vraag ? Wat kan ik ? Wat wil ik ? Wie ben ik ? Wat zijn mijn professionele aspiraties ? Huiswerk 6

7 Afspraken Iedereen deelt wat hij/zij wil delen
Alles blijft confidentieel => niets verlaat deze workshop Wees eerlijk met jezelf Deel opmerkingen met de volledige groep We zijn hier om te leren => er zijn geen goede of foute antwoorden

8 Ondersteuning en advies
Voor bijkomende ondersteuning en advies, één adres: Het Ontwikkelatelier Elke maandag en donderdag Boudewijngebouw – lokaal 2B36 Van 12:30h – 13:30h www2.vlaanderen.be/loopbaanontwikkeling

9 Wat is mijn vraag ? Waarom neem je deel aan deze opleiding ?
Wat is de aanleiding: -> pg 14 – 19 werkboek Huidige of andere werksituatie Het verwerven van inzichten Afstemming met andere levensgebieden Wat is je leervraag ?

10 Je loopbaan in perspectief
Wat kan ik ? Wat wil ik ? Wie ben ik ?

11 Heb je een minuutje … ?

12 Je loopbaan in perspectief
Wat kan ik ? Wat wil ik ? Wie ben ik ?

13 Vertrekken vanuit verwezenlijkingen
Een verwezenlijking is een activiteit waarbij je gevoelens van plezier, vervulling en trots beleefd hebt. Of ze nu groot of klein is, frequent of eenmalig, buitengewoon of doodnormaal, verbonden aan je beroepsleven of niet, het belangrijkste is hoe jij ze ervaren hebt en wat het over jou vertelt

14 Waar vind ik mijn verwezelijkingen?
Werksfeer: nieuw systeem of procedure ontwikkeld bijgedragen tot een nieuwe bedrijfsstrategie, of tot kostenbesparing kwaliteit van een product/ dienst verbeterd project geleid op eigen initiatief nieuwe taken opgenomen, of aard van je functie veranderd Privésfeer: iets georganiseerd met groot succes goed advies gegeven vrijwilligerswerk in een crisissituatie doeltreffend gehandeld

15 Structuur van een verwezelijking?
S = Situatie T = Taak A = Aanpak R = Resultaat S T A R

16 Wat leer ik eruit? Wat doe ik graag en goed ?
Wat zou ik graag doen, maar kan ik nog niet (goed genoeg) ? Wat kan ik goed, maar doe ik niet graag (meer) ? Wat kan ik niet goed en doe ik niet graag ?

17 Wat kan ik? Technische Competenties (huiswerk) Gedragscompetenties

18 Je loopbaan in perspectief
Wat kan ik ? Wat wil ik ? Wie ben ik ?

19 Wat wil ik? Loopbaanankers van Schein De ideale job / huidige job
Andere loopbaanwaarden Leren uit het verleden (huiswerk) Loopbaanlijn Leerlijn Leeflijn Lijflijn

20 Je loopbaan in perspectief
Wat kan ik ? Wat wil ik ? Wie ben ik ?

21 Wie ben ik?

22 Wie ben ik? Kwaliteit Valkuil Allergie Uitdaging daadkracht drammerig
geduld passiviteit

23 Conclusie Wat zijn je conclusies op de gebieden: Wat kan ik Wat wil ik
Wie ben ik Ga nog eens grondig door het werkboek om je zelfkennis te verfijnen. Zet je conclusies op papier – zie actieplan

24 Wat nu … ? Je gaat zelf aan de slag Je gaat de dialoog aan met je leidinggevende en/of P&O-, vormings-, en/of HRM-verantwoordelijke Je hebt behoefte aan bijkomend advies: Je komt naar het ontwikkelatelier voor een gesprek Coördinaten – zie slide 26 Je wil individuele loopbaanbegeleiding: Je contacteert één van de Vlaamse loopbaancentra.

25 Succes ! Besluiten van de dag
Wat zijn voor jou de belangrijkste inzichten van vandaag? Wat ga je hiermee concreet ondernemen? Hoe ga je volgende week een eerste stap zetten ? Succes !

26 Ondersteuning en advies
Voor bijkomende ondersteuning en advies, één adres: Het Ontwikkelatelier Elke maandag en donderdag Boudewijngebouw – lokaal 2B36 Van 12:30h – 13:30h www2.vlaanderen.be/loopbaanontwikkeling


Download ppt "Positionering van de workshop"

Verwante presentaties


Ads door Google