De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Inleiding systeemtheorie 2. Complexe adaptieve systemen

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Inleiding systeemtheorie 2. Complexe adaptieve systemen"— Transcript van de presentatie:

1 1. Inleiding systeemtheorie 2. Complexe adaptieve systemen

2 1. Inleiding systeemtheorie
Tekst: Kramer & De Smit: Systeemdenken

3 Wat is een systeem? Ontologisch / zijnswijze
de groep is een sociaal systeem Methodologisch / zienswijze we beschouwen een bibliotheek als een systeem figuur 1 (Kramer) illustreert dit: de systeemgrenzen worden door de observator gekozen

4 Systeembegrip Systeem en aggregaat Geheel is meer dan som der delen
systeem = verzameling entiteiten en de verzameling relaties tussen die entiteiten niet opsplitsbaar in onafhankelijke delen aggragaat = verzameling entiteiten met relaties maar wel opsplistbaar Geheel is meer dan som der delen

5 Systeem bepalen Welke entiteiten behoren ertoe?
Welke entiteiten horen er niet toe, maar hebben wel invloed erop? Omgeving Relaties tussen entiteiten van het systeem Relaties met entiteiten in de omgeving

6 Entiteiten en relaties
alles wat tot systeem behoort: objecten, mensen) Relaties = wijze waarop de entiteiten elkaar beinvloeden zorgt voor het ‘meer dan de som der delen’ structurele connecties versus organisatie met relaties

7 Relaties Aard relaties Opsporen van relaties
deterministisch versus producent-produkt contigency, kansen, waarschijnlijkheid Opsporen van relaties experiment of observeren (m&t) ethiek, pragmatiek je kunt het fout zien

8 Structuur Verzameling relaties Relatieve posities
wat met wat Relatieve posities ‘afstanden’ Referentiekader (dimensies) aard relaties bv meters, aantal links, aantal woord co-occurences

9 Open en gesloten systemen
Gesloten systeem geen interactie met omgeving of: geen operationele interactie met omgeving bv menselijk lichaam Open systeem Wel operationele interactie met omgeving bv economie - internationale handel

10 Systeemgrenzen Decompositie: afbakeningscriteria
hangt af van gezichtspunt onderzoeker bv: geografie, proces/handeling; produkt nearly decomposable (Simon) lange termijn: omgeving beinvloedt systeem korte termijn: systeem is autonoom t.a.v. omgeving

11 Omgeving Relevante omgeving Type omgevingen De ervaren omgeving
probleem afhankelijk Type omgevingen rechtstreekse invloed: transactionele omgeving conditionele invloed: contextuele omgeving De ervaren omgeving deel van omgeving door het systeem waargenomen Integrale omgeving

12 Deelsystemen Maakt onderzoek makkelijker
ook hier: nearly decomposability subsysteem entiteiten staan centraal bv productieafdeling aspectsysteem relaties staan centraal bv informatiestroom; materiestroom; energiestroom fasesysteem: tijdsaspect bv lange versus korte termijn besturingssysteem

13 Inbreng systeemdenker
keuzes voorkennis over domein

14 2. Complexe adaptieve systemen
Test: Cohen & Axelrod

15 Complexiteit Technologische ontwikkeling leidt tot veranderingen
en tot toenemende complexiteit. De wereld wordt onvoorspelbaar, en de effecten van community systems ook Meer dan van individuele systemen HCI als relatief gevestigde discipline.

16


Download ppt "1. Inleiding systeemtheorie 2. Complexe adaptieve systemen"

Verwante presentaties


Ads door Google