De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Het probleem RO Milieu Landbouw SocZekerheid Etc. LerenWerkenWonenPensioenEtc. Overheids- organisatie Burger ??? Regelgeving per domein Vraag op levensmoment.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Het probleem RO Milieu Landbouw SocZekerheid Etc. LerenWerkenWonenPensioenEtc. Overheids- organisatie Burger ??? Regelgeving per domein Vraag op levensmoment."— Transcript van de presentatie:

1 1 Het probleem RO Milieu Landbouw SocZekerheid Etc. LerenWerkenWonenPensioenEtc. Overheids- organisatie Burger ??? Regelgeving per domein Vraag op levensmoment

2 2 Kennismodellen van wet- en regelgeving: voorwaarde voor een geïntegreerde overheid? MAKE RULES WORK

3 3 Even voorstellen…. Missie RuleWise: Producten (methode en tools) en diensten ontwikkelen om te komen tot meer toegankelijke en beter uitvoerbare consistente wet- en regelgeving Onze roots ExpertiSZe (SZW) Materie-analyse ABP POWER (Belastingdienst) E-POWER (EU project)

4 4 Indeling presentatie Resultaat dienstverlening RuleWise: Objectgeoriënteerde kennismodellen van W&R Inzet kennismodellen t.b.v. inter- operabiliteitsvraagstukken

5 5 RuleWise/POWER methode Een methode voor de vertaling van regelgevende tekst naar een formeel logische beschrijving (kennismodel). Hetgeen betekent: De logica (syntax en semantiek), die impliciet in regelgeving besloten ligt, wordt expliciet en daarmee beheersbaar gemaakt. Regelgevende tekst Kennismodel Van Wet- en Regelgeving Analyse en modellering samen met de expert

6 6 Stappen in de methode Wet- en regelgeving / juridisch document Stap 2 Taal- analyse Volzin 1: De aanvrager dient te voldoen aan de vereisten conform besluit Kennismodel van wet- en regelgeving Stap 3 Integratie Stap 1 Structuur- analyse Hoofdstuk 1 Artikel 1 Lid 1 Volzin 1 Volzin 2 Verwijz. Artikel 2 …. Terugkoppeling naar beleidsmakers Begrip: Begrip: Dit betekent dat en heeft relaties met …. Producten Geauto- matiseerde systemen Proces- ontwerp Glossary Etc. (Elke stap wordt afgestemd met materiedeskundigen)

7 7 Kennismodel van wet- en regelgeving: eigenschappen consistent duidelijk inzicht in benodigde gegevens herleidbaar naar de bron éénduidige interpretatie herbruikbaar samenhangend volledig kennismodel van wet- en regelgeving begrippen kenmerken relaties Beslis- en rekenregels (constraints)

8 8 Weergave van RuleWise kennismodellen: UML/OCL (heden) UML/OCL – UML (Unified Modeling Language)/OCL: Specificatietaal waarin met behulp van inzichtelijke diagrammen en een constraint language een domein eenduidig wordt gedefinieerd – Standaard: in de IT en binnen het informatica- onderwijs – Voornamelijk gebruikt voor het modelleren van software specificaties; door ons gebruikt voor het modelleren van begrippen, kenmerken begrippen, relaties en constraints uit W&R OMG (standaardisatiegroep)

9 9 Waarom UML/OCL? Voldoet aan onze representatievoorwaarden: – Mogelijk om begrippen, kenmerken van begrippen, relaties en constraints in te representeren – Object georiënteerd (intuïtief) – Relatief snel aan te leren Zijn tools voor beschikbaar Is een wijdverbreide standaard in de IT Naar onze mening op dit moment beste alternatief voor representatie van kennis over W&R

10 10 Kennismodellen en interoperabiliteit: samenwerking op drie niveau’s Aansluiting regelgeving op processen (voornamelijk intra-organisationeel) Aansluiting binnen de regelgevingsketen (inter- organisationeel) Aansluiting tussen overheden (supra-organisationeel)

11 11 Aansluiting regelgeving en processen Processen en taken Analyse & modelleren Procesanalyse & modellering Realisatie/ Generatie Wet- en regelgeving Toepassingen Kennis- en procesmodellen

12 12 Aansluiting binnen de regelgevings- keten (Maatschap- pelijk) Probleem Beleid / regelgeving Uitvoerings- richtlijnen Uitvoerings- beleid UitvoeringKLANT (bedrijf/ burger) Administratieve lasten Zelfsturing door burger Kennisoverdracht W&R Hoezo andere overheid?

13 13 Aansluiting tussen overheden (nationaal en internationaal) Back office Front office Regulations/ Business rules Processes and Systems Services Social environment Back office Front office Regulations/ Business rules Processes and Systems Services Social environment Back office Front office Regulations/ Business rules Processes and Systems Services Social environment Client Level III Level II Level I Overheid 1Overheid 2 Land ALand B

14 14 Kanteling in denken en doen RO Milieu Landbouw SocZekerheid Etc. LerenWerkenWonenPensioenEtc. Overheids- organisatie Burger Begripsgeorienteerde Wetgevingsarchitectuur Regelgeving per domein Vraag op levensmoment


Download ppt "1 Het probleem RO Milieu Landbouw SocZekerheid Etc. LerenWerkenWonenPensioenEtc. Overheids- organisatie Burger ??? Regelgeving per domein Vraag op levensmoment."

Verwante presentaties


Ads door Google