De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De 2015 programma's wiskunde B van havo en vwo

Verwante presentaties


Presentatie over: "De 2015 programma's wiskunde B van havo en vwo"— Transcript van de presentatie:

1 De 2015 programma's wiskunde B van havo en vwo
Paul Drijvers Freudenthal Instituut Universiteit Utrecht

2 ? Vragen? Wat moet zeker aan de orde komen?

3 Programma’s Denkactiviteiten Tips & Links

4 De 2015 programma's wiskunde B hv

5 Aanleiding Vakvernieuwing andere b-vakken
Vragen rond algebra, ICT, contexten Start cTWO in 2005 met opdracht OC&W rond Wiskunde C en D miv 2007 Wiskunde ABCD miv (naar nu blijkt) 2015 Doorlopende leerlijnen Didactische ontwikkelingen Oorspronkelijk plan 2010.

6 Vele betrokkenen...

7 Tijdpad vakvernieuwing wiskunde
2009: start pilot in klas 4 hv 2011: pilotexamen havo 2012: pilotexamen vwo Eind 2012: eindrapportage cTWO 2015: invoering in klas 4 hv

8 HavoB domeinen; verdeling CE en SE
Vier domeinen:

9 HavoB domein A

10 HavoB domein B Zie bv havo 2011:
Overlevingstijd regulier en pilot vraag 5 Opgave toiletpapier

11 HavoB domein C

12 HavoB domein D Kettingregel: eerste stap lineair.

13 HavoB: belangrijke wijzingen in het kort
Meetkunde: analytische meetkunde het vlak in plaats van ruimtemeetkunde Afstanden en hoeken berekenen m.b.v. goniometrische verhoudingen, stelling van Pythagoras, sinus- en cosinusregel Analytisch-algebraïsche berekeningen met lijnen en cirkels (snijpunten, middelpuntsvergelijking, loodrechte stand) Analyse: subdomein B3 Evenredigheden Algebra: meer exact, meer rekenregels voor differentiëren

14 HavoB: ervaringen pilot
Overladenheid: Vectorrekening geschrapt en rekenregels differentiëren beperkt (zie syllabus) Docenten staan achter inhoudelijke verandering Voorkennis uit onderbouw schiet nu nog te kort

15 HavoB: CE 2011 Pilotexamen moeilijker dan regulier
N-term 1,6 1,0 % onvoldoende 26 31 gem. cijfer 6,3 6,1 Pilotexamen moeilijker dan regulier Pilotgroep scoort op overlap beter dan regulier (algebraïsche vaardigheden) Denkactievere vragen pilotexamen niet goed gemaakt

16 VwoB domeinen; verdeling CE en SE
Zes domeinen:

17 VwoB domein A

18 VwoB domein B Denk aan perforaties. Geen epsilon-delta

19 VwoB domeinen C en D

20 VwoB domein E

21 VwoB: belangrijke wijzingen in het kort
Meetkunde: analytische meetkunde waar je toch bij moet nadenken nadruk op beschrijven van beweging Analyse: beperkte wijzigingen Algebra: meer nadruk op ‘bereken exact’ Geen K&S, GR minder belangrijk

22 VwoB: eerste ervaringen pilot
Meer samenhang, maar ook beperkter Leuke meetkunde Niet heel revolutionair… idealen lagen hoger?

23 Denkactiviteiten

24 Denkactiviteiten In theorie In syllabus en voorbeeldopgaven
In het centraal examen Zie ook ‘Wat bedoelen ze toch met... Denkactiviteiten?’ Nieuwe Wiskrant 2011

25 Denkactiviteiten in theorie
cTWO visiedocument (2007): De zes activiteiten langslopen en over elk iets zeggen, cf mijn omschrijving in de wiskrant.

26 Denkactiviteiten in vbexopg vwoB

27 Denkactiviteiten in vbexopg vwoB
In voorbeeldopgaven ligt nadruk op Mo-Al, An-Pr, Fo. Andere denkactiviteiten in CE komen minder aan bod.

28 Bushalte in CE havo B 2011 Vergelijk regulier en pilot

29 Bushalte in CE havo B 2011 Regulier (p’=.33) Pilot (p’=.29)
Vb van verschil regulier – pilot examen havo 2011, met bijbehorende p-waarden. Pilot (p’=.29)

30 Podiumverlichting in VWO2007-I

31 Podiumverlichting in VWO2007-I
Vergelijk met voorbeeldexopg XVII

32 Voorbeeldexamenopgave VWO

33 Voorbeeldexamenopgave VWO

34 Links & Tips

35 Links & Tips CvE: http://www.cve.nl/item/wiskunde_havo_vwo_pilot
Syllabi, goed om te lezen! cTWO: Programma’s, lesmaterialen Nieuwe Wiskrant: Artikel denkactiviteiten Elwier Handboek: Hoofdstuk 11 Denkactiviteiten

36 Symposium Wiskundedidactiek 8 juni
Link onder plaatje

37 Dank voor jullie aandacht!
Paul Drijvers Freudenthal Instituut Universiteit Utrecht


Download ppt "De 2015 programma's wiskunde B van havo en vwo"

Verwante presentaties


Ads door Google