De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteit van Geestelijke Verzorging 2 e Symposium Religie en Zorg, vrijdag 22 juni 2012 De kwaliteit van de spirituele dimensie binnen de palliatieve.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteit van Geestelijke Verzorging 2 e Symposium Religie en Zorg, vrijdag 22 juni 2012 De kwaliteit van de spirituele dimensie binnen de palliatieve."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit van Geestelijke Verzorging 2 e Symposium Religie en Zorg, vrijdag 22 juni 2012 De kwaliteit van de spirituele dimensie binnen de palliatieve zorg Moniek Steggerda

2 Palliatieve zorg volgens de WHO 2 Volgens de WHO is goede palliatieve zorg multidisciplinair en heeft die zorg een medische, een psychosociale en een spirituele dimensie.

3 Kwaliteitvan Geestelijke Verzorging3 Onderzoeksvragen Vraag 1: Wat zijn de geloofs- en zingevingproblemen van palliatieve patiënten, die opgenomen worden in het UMCN en is het mogelijk om die problemen in kaart te brengen aan de hand van de ontwikkelde screeningslijst? Vraag 2: Nagaan of het mogelijk is een verwijscriterium te definiëren, gekoppeld aan de ontwikkelde screeningslijst. Vraag 3: Welke plaats heeft de spirituele dimensie binnen de communicatie van het palliatief zorgtraject ?

4 Kwaliteitvan Geestelijke Verzorging4 Vragen screeningslijst 1. Vindt u dat er in deze fase van uw ziekte voldoende voor u wordt gedaan? 2. Uw ziekte brengt afhankelijkheid met zich mee. Kunt u daarmee leven? 3. Is er iets of iemand waardoor u kracht of moed krijgt in uw huidige situatie? 4. Zijn er dingen die u moeilijk kunt loslaten? 5. Als u terugkijkt op uw leven, zijn er dan dingen die u dwars zitten? 6. Is een levensovertuiging of een geloof op dit moment voor u belangrijk? 7. Zijn mediteren, bidden of bepaalde rituelen op dit moment van betekenis voor u?

5 Kwaliteit van Geestelijke Verzorging5 Tabel 1 gemiddelde scores per vraag (range 1-4) 1 Onvoldoende ondersteuning van anderen 1,6 2 Moeite met afhankelijkheid 1,9 3 Onverwerkte aspecten uit het verleden 2,0 4 Onvrede met de behandeling 2,7 5 Moeite met loslaten 3,0 6 Belang van religie / levensbeschwouwing 3,0 7 Belang van rituelen 2,4

6 Kwaliteitvan Geestelijke Verzorging6 Tabel 2: Frequentie van geindiceeerde bezoeken (n=6) Geestelijk verzorgerJa, ik ga langsGa misschien langsNee, ik ga niet langs 04344 03263 05236 06245 01128 02056 Totaal102432

7 Kwaliteitvan Geestelijke Verzorging7 Voorbeeld communicatie 1GV Ik heb een vraag over de huisarts, er is geen goede relatie met de huisarts, lees ik, er is geen intimiteit, dat lijkt me problematisch 2artsHij wil dat zelf aankaarten bij de huisarts. 3GVDat is een beetje mijn zorg, moeten we dat zelf niet aangeven? 4artsDat lost hij zelf op 5artsHeeft hij een zaakwaarnemer? 6artsDat is een goede vraag, hij heeft geen familie en als hij overlijdt.. 7GVMijn vraag is: met wie communiceert hij echt? 8artsDat is een gerechte vraag 9artsIk begrijp de vraag: heeft hij iemand om zich heen. Ik zal dat navragen bij de man. 10artsOver zijn begrafenis en zo… 11GVHij zit ergens mee.. als je zulke vragen aangeeft bij de huisarts 12artsIs er een relatie tussen carcinoom en alcoholgebruik? 13artsHij heeft geen ontwenningsverschijnselen

8 Kwaliteitvan Geestelijke Verzorging8 De praktische bruikbaarheid van de lijst schiet tekort en dit doet afbreuk aan de betrouwbaarheid. Dit betekent dat de gehanteerde lijst in deze opzet en volgens deze procedure bijstelling vergt. In het team ontbreekt een professionele consensus over doelen en procedures van verwijzing. Dit onderstreept het belang van onderwijs- en onderzoek-gestuurde ontwikkeling van geestelijke verzorging in multidisciplinaire klinische settingen. Binnen de multidisciplinaire setting van de palliatieve zorg kunnen we vragen stellen bij de eenduidigheid van het spirituele vocabulaire. De kwaliteit van de geestelijke verzorging in palliatieve zorg is gebaat bij: -Betrouwbare manier van screening -Professionele concensus over verwijsprocedures en doelen -Eenduidig spiritueel vocabulaire dat mulitdisciplinair uitwisselbaar is. l

9 Kwaliteitvan Geestelijke Verzorging

10


Download ppt "Kwaliteit van Geestelijke Verzorging 2 e Symposium Religie en Zorg, vrijdag 22 juni 2012 De kwaliteit van de spirituele dimensie binnen de palliatieve."

Verwante presentaties


Ads door Google