De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteit van Geestelijke Verzorging 2 e Symposium Religie en Zorg, vrijdag 22 juni 2012 Bijdrage: Kwalificaties in de geestelijke verzorging. 12 slides.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteit van Geestelijke Verzorging 2 e Symposium Religie en Zorg, vrijdag 22 juni 2012 Bijdrage: Kwalificaties in de geestelijke verzorging. 12 slides."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit van Geestelijke Verzorging 2 e Symposium Religie en Zorg, vrijdag 22 juni 2012 Bijdrage: Kwalificaties in de geestelijke verzorging. 12 slides Susette v. Geffen.

2 2Susette van Geffen Kwaliteitvan Geestelijke Verzorging - Onderzoek naar kwalificaties en competenties in de beroepspraktijk: BrabantZorg.

3 3Susette van Geffen Competenties en kwalificaties. Competentie: de vermogens (cognitieve vaardigheden en handelingsvaardigheden) van een individu die hem of haar in staat stellen op een adequate wijze taken uit te voeren, oplossingen te vinden en te realiseren in de dagelijkse handelingspraktijk. (Klarus). Kwalificatie: het geheel van geformaliseerde competentievereisten dat in arbeidssituaties gesteld wordt om met gewenst resultaat arbeidstaken uit te voeren en oplossingen voor uiteenlopende problemen in de arbeidssituaties te vinden en te realiseren. (Klarus). Competentie is gericht op het individu, procesdimensie en attitude staan centraal. Kwalificatie heeft structuren en systemen als invalshoek. Onder bepaalde voorwaarden krijgt een individu een kwalificatie toegekend.

4 4Susette van Geffen Waarom erkenning van verworven competenties? Transparantie, kwaliteit, ontplooiing.

5 5Susette van Geffen Empirisch onderzoek. 8 wenselijke competenties: collegialiteit, gespreksvaardigheden, innovatief handelen, integriteit, leervermogen, betrokkenheid, presentatie en leiderschap. Onderverdeeld in 4 kerncompetenties: - Communicatiecompetenties. - Persoonsgebonden competenties. - Motivatiecompetenties. - Managementcompetenties.

6 6Susette van Geffen Verbinding van kwalificaties aan competenties. Communicatie competentie  groepsdynamica, samenwerking in organisaties, gesprekstechnieken, counseling, diagnostiek, interreligieuze communicatie en zingeving. Persoonsgebonden competentie  zelfreflectie, creativiteit, voorgaan in diensten, presenteren. Motivatie competentie  ethiek en beleidsvoering, grondslagen van geestelijke zorg, professionalisering. Management competentie  organisatieontwikkeling, beleidsimplementatie, kwaliteit van beleid, groepsmatig werken.

7 7Susette van Geffen Koppeling kwalificatiebeleid en kwaliteitsbeleid.

8 8Susette van Geffen Professionalisering. Professionalisering van het beroep: onderzoek welke competenties bezit men, welke zijn wenselijk en welke kwalificaties brengen we hiermee in verband? Veranderingen context  verschuiving in wenselijke competenties en kwalificaties. Passende formatie.

9 9Susette van Geffen Imagobeheer. Rol en positie geestelijk verzorger is onduidelijk. Samenwerking, betrokkenheid met en voor bepaalde groepen is belangrijk.  Communicatie competenties en managementcompetenties.

10 10Susette van Geffen Integratie. Expertisezorg? Duidelijk functiegebouw en evaluatiemodellen = Borging binnen de organisatie.

11 11Susette van Geffen Evaluatiemodel. Leidraad bij jaargesprek,feedback en bijsturing, bewustzijn, helderheid. Hierdoor is het evaluatiemodel: Onderdeel van: Kwaliteit!

12 12Susette van Geffen Hartelijk dank voor de aandacht!


Download ppt "Kwaliteit van Geestelijke Verzorging 2 e Symposium Religie en Zorg, vrijdag 22 juni 2012 Bijdrage: Kwalificaties in de geestelijke verzorging. 12 slides."

Verwante presentaties


Ads door Google