De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De 2015 programma’s wiskunde B van havo en vwo

Verwante presentaties


Presentatie over: "De 2015 programma’s wiskunde B van havo en vwo"— Transcript van de presentatie:

1 De 2015 programma’s wiskunde B van havo en vwo
13 mei 2013 Ruud Stolwijk Cito, Arnhem (met dank aan Paul Drijvers) constructie van examens GL - januari 2012

2 Inhoud - programma Even voorstellen…
Aanleiding vernieuwing wiskundeprogramma’s Inhoud nieuwe programma’s Denkactiviteiten Voorbeelden van opgaven

3 Aanleiding Vakvernieuwing andere b-vakken
Vragen rond algebra, ICT, contexten Start cTWO in 2005 met opdracht OC&W rond Wiskunde C en D miv 2007 Wiskunde ABCD miv (naar nu blijkt) 2015 Doorlopende leerlijnen Didactische ontwikkelingen Oorspronkelijk plan 2010.

4 Vele betrokkenen...

5 Tijdpad vakvernieuwing wiskunde
2009: start pilot in klas 4 hv 2011: eerste pilotexamen havo 2012: eerste pilotexamen vwo Eind 2012: eindrapportage cTWO 2015: invoering in klas 4 hv 2017: eerste landelijke examen havo 2018: eerste landelijke examen vwo

6 Havo wiskunde B domeinen: verdeling CE en SE
Vier domeinen: 100% in CE

7 Havo wiskunde B domein A

8 Havo wiskunde B domein B
Zie bv havo 2011: Overlevingstijd regulier en pilot vraag 5 Opgave toiletpapier

9 Havo wiskunde B domein C

10 Havo wiskunde B domein D
Kettingregel: eerste stap lineair.

11 Havo wiskunde B: belangrijke wijzingen in het kort
Meetkunde: analytische meetkunde het vlak in plaats van ruimtemeetkunde Afstanden en hoeken berekenen m.b.v. goniometrische verhoudingen, stelling van Pythagoras, sinus- en cosinusregel Analytisch-algebraïsche berekeningen met lijnen en cirkels (snijpunten, middelpuntsvergelijking, loodrechte stand) Analyse: subdomein B3 Evenredigheden Algebra: meer exact, geen productregel, kettingregel beperkt (eerste functie lineair)

12 Havo wiskunde B: ervaringen pilot
Overladenheid: Vectorrekening geschrapt en rekenregels differentiëren beperkt (zie syllabus) Met deze aanpassingen is het goed te doen Docenten staan achter inhoudelijke verandering Voorkennis uit onderbouw schiet nu nog te kort

13 Havo wiskunde B: CE 2011 Pilotexamen moeilijker dan regulier
N-term 1,6 1,0 % onvoldoende 26 31 gem. cijfer 6,3 6,1 Pilotexamen moeilijker dan regulier Pilotgroep scoort op overlap beter dan regulier (algebraïsche vaardigheden) Denkactievere vragen pilotexamen niet heel goed gemaakt

14 Havo wiskunde B: CE 2012 Moeilijkheid pilotexamen in orde
Regulier N-term 1,3 1,2 % onvoldoende 25 28 gem. cijfer 6,5 6,3 Moeilijkheid pilotexamen in orde Pilotgroep scoort op overlap beter dan regulier – verschil kleiner dan in 2011 Denkactievere vragen redelijk gemaakt Nieuwe (analytische) meetkunde gaat aardig

15 Vwo wiskunde B domeinen: verdeling CE en SE
Zes domeinen: (vrijwel) 100% in CE

16 Vwo wiskunde B domein A

17 Vwo wiskunde B domein B Denk aan perforaties. Geen epsilon-delta

18 Vwowiskunde B domeinen C en D

19 Vwo wiskunde B domein E

20 Vwo wiskunde B: belangrijke wijzingen in het kort
Meetkunde: analytische meetkunde waar je toch bij moet nadenken nadruk op beschrijven van beweging Analyse: beperkte wijzigingen Algebra: meer nadruk op ‘bereken exact’ Geen K&S, GR minder belangrijk

21 Vwo wiskunde B: eerste ervaringen pilot
Meer samenhang, maar ook beperkter Leuke meetkunde Niet heel revolutionair… idealen lagen hoger? Denkactiviteiten niet overal terug te vinden

22 Denkactiviteiten

23 Denkactiviteiten In de visie van cTWO
In (syllabus en) voorbeeld(examen)opgaven In examenopgaven

24 In de visie van cTWO cTWO visiedocument (2007):
De zes activiteiten langslopen en over elk iets zeggen, cf mijn omschrijving in de wiskrant.

25 In voorbeeldexamenopgaven
In voorbeeldexamenopgaven ligt nadruk op Mo-Al, An-Pr, Fo.

26 Denkactiviteiten in examenopgaven
Havo wiskunde B: *Bushalte *Vliegende parkieten Vwo wiskunde B: *Podiumverlichting *Het standaard proefglas

27 Voorbeelden nieuwe onderwerpen in examenopgaven
Havo wiskunde B: *Een punt binnen een cirkel *Schaatshouding Vwo wiskunde B: *Lijn en cirkel *Twee lijnen en een cirkel

28 Verdere informatie: Pilotprogramma, (concept)syllabus, voorbeeldexamenopgaven, voorbeeldexamen: Examens, pilotexamens: en dan Voortgezet onderwijs, Centrale examens, Schriftelijke examens havo/vwo Nieuwe Wiskrant december 2011: artikel Paul Drijvers “Wat bedoelen ze toch met denkactiviteiten”

29 Verdere informatie: Euclides 88-1 (september 2012): (veel) artikelen over de (pilot)examens van 2012 cTWO: Ruud Stolwijk

30 Dank voor de aandacht!


Download ppt "De 2015 programma’s wiskunde B van havo en vwo"

Verwante presentaties


Ads door Google