De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Filosofie, Theologie, Religiestudies, Islam en Arabisch

Verwante presentaties


Presentatie over: "Filosofie, Theologie, Religiestudies, Islam en Arabisch"— Transcript van de presentatie:

1 Filosofie, Theologie, Religiestudies, Islam en Arabisch
Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen 10 februari 2010 Ignace de Haes, studievoorlichter

2 Major-minorstelsel De bacheloropleiding 180 ec
120 ec major (core curriculum) en 60 ec minoren (vier van 15 ec, verbredings- en verdiepingsminoren) Voor theologie en religiestudies ook educatieve minor van 30 ec = 2e graads lesbevoegdheid levensbeschouwing De propedeuse wordt ingevuld met vakken op het gebied van de major. De bacheloropleiding wordt afgesloten met een bachelorwerkstuk, met een omvang van 10 ec.

3 Major-minor religiestudies
B1 B2 B3 Eerste semester Religie en actualiteit (AV) Inleiding religiewetenschappen Christendom Jodendom Islam Hindoeïsme Bronnen islam Antropologie van de religie Godsdienstsociologie Minor (15 ec) Tweede semester Boeddhisme Nieuwe religieuze bewegingen Rituele studies Theorieën over religie Bronnen christendom Bronnen jodendom Religie en samenleving Bronnen Aziatische religies Religie en ethiek Godsdienstpsychologie Gender, multiculturaliteit en religie Migratie en interreligieuze studies Empirische religiewetenschap Bachelorwerkstuk (10 ec)

4 Major-minor filosofie
B1 B2 B3 Eerste semester Instructiecollege Antieke filosofie Cognitiefilosofie Metafysica Wijsgerige ethiek Argumentatieleer Wijsgerige antropologie Middeleeuwse filosofie Academische vaardigheden Tutorgroepen Teksten metafysica / wijsgerige antropologie (5 ec) Teksten wijsgerige ethiek / sociale/politieke filosofie (5 ec) Teksten taalfilosofie / cognitiefilosofie (5 ec) Teksten geschiedenis van de filosofie (5 ec) Project / AV (10 ec) Keuzevak B3 (5 ec) Minor (15 ec) Tweede semester Moderne filosofie Logica Taalfilosofie Kenleer Sociale en politieke filosofie Hedendaagse filosofie Bachelorwerkstuk (10 ec)

5 Major-minor theologie
B1 B2 B3 Eerste semester Religie en actualiteit (AV) Geschiedenis van de filosofie Geschiedenis van kerk en theologie Hebreeuws Grieks Fundamentele theologie Pastoraaltheologie Dogmatiek (5 ec) Spiritualiteit (5 ec) Missiologie (5 ec) Minor (15 ec) Tweede semester Theologische ethiek Liturgie Exegese oude testament Exegese nieuwe testament Wereldgodsdiensten Exegese oude testament Geschiedenis van kerk en theologie Theologische ethiek (5 ec) Kerkelijk recht (5 ec) Exegese nieuwe testament Dogmatiek (5 ec) Pastoraaltheologie (5 ec) Bachelorwerkstuk (10 ec)

6 Major-minor religiestudies
B1 B2 B3 Eerste semester Religie en actualiteit (AV) Inleiding religiewetenschappen Christendom Jodendom Islam Hindoeïsme Bronnen islam Antropologie van de religie Godsdienstsociologie Minor (15 ec) Tweede semester Boeddhisme Nieuwe religieuze bewegingen Rituele studies Theorieën over religie Bronnen christendom Bronnen jodendom Religie en samenleving Bronnen Aziatische religies Religie en ethiek Godsdienstpsychologie Gender, multiculturaliteit en religie Migratie en interreligieuze studies Empirische religiewetenschap Bachelorwerkstuk (10 ec)

7 Major-minor islam en Arabisch
Eerste semester Religie en actualiteit Arabische taalverwerving Inleiding Islam Islam in Europa Geschiedenis van het Midden-Oosten Dialect en media II Islamitische teksten Islam II Buitenlandminor (15 ec) Leesvaardigheid Werkgroep Islam Werkgroep politiek Minor (15 ec) Tweede semester Dialect en media Inleiding Arabische cultuur Politiek en moslims Geschiedenis van Midden-Oosten II Islam in Europa II Antropologie en Islam Politicologie en Islam Werkgroep Antroplogie Bachelorwerkstuk (10 ec)

8 Minoren verdieping en verbreding
Filosofie - minor ethiek en politieke filosofie - minor ‘brein: filosofie en neurowetenschappen Theologie - minor theologie en maatschappij - minor godsdienstfilosofie Religie Studies - minor religie en maatschappij - minor Aziatische religies Islam en Arabisch - minor Islam in Nederland - buitenlandminor

9 Masteropleidingen Master Filosofie (onderzoeksstage)
Master Theologie (specialisatie + beroepsjaar geestelijke verzorging, lerarenopleiding of onderzoek) Master Islam en Arabisch (onderzoeksstage) Master Religiestudies (specialisaties geestelijke verzorging, religie en cultuur, religie en beleid, onderzoek, spiritualiteit) 1e graads lerarenopleiding

10 Wat kan je er mee? Filosofie: leraar, media, onderzoeker, uitgeverij, etc. Theologie: leraar, geestelijk verzorger (geen priester), onderzoeker Religiestudies: leraar, geestelijk verzorger, overheid, musea en media Islam en Arabisch: ambassades, Clingendaal, Buitenlandse- en binnenlandse zaken, Integratie, Toerisme, Vertalers, media


Download ppt "Filosofie, Theologie, Religiestudies, Islam en Arabisch"

Verwante presentaties


Ads door Google