De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategie en Indelingsprincipes

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategie en Indelingsprincipes"— Transcript van de presentatie:

1 Strategie en Indelingsprincipes
Interactieve content Strategie en Indelingsprincipes

2 Oftewel… Strategie Structuur Schrijfstijl Interactie

3 Hoe kom je daar? De strategie…
Belangrijkste doel van de site/het onderdeel v/d site (informeren, overtuigen, activeren). Motieven en behoeften van de ‘wat’ doelgroep (motieven, emotionele en instrumentele behoeften). Belangrijkste zenderdoelen en ontvangerdoelen. Met welke verwachting de ontvanger op de site komt (positief, negatief, wantrouwend etc.)? Hoe websites met hetzelfde product of dezelfde dienst communiceren (nieuwe ideeën opgeleverd?). De gewenste dominante indruk die we achter willen laten bij de ontvanger.

4 Motieven en behoeften van de doelgroep…
Maak een analyse van je doelgroep waarin je onderzoek doet naar het ‘wat’: wat beweegt deze doelgroep; wat zijn hun motieven; Wat zijn hun emotionele behoeften (zekerheid, bevestiging, status, veiligheid etc.) wat zijn hun instrumentele behoeften (bestellen, info over, kopen nieuwe tandenborstel etc.)

5 Hoe kom je daar? De strategie…
Belangrijkste doel van de site/het onderdeel v/d site (informeren, overtuigen, activeren). Motieven en behoeften van de ‘wat’ doelgroep (motieven, emotionele en instrumentele behoeften). Belangrijkste zenderdoelen en ontvangerdoelen. Met welke verwachting de ontvanger op de site komt (positief, negatief, wantrouwend etc.)? Hoe websites met hetzelfde product of dezelfde dienst communiceren (nieuwe ideeën opgeleverd?). De gewenste dominante indruk die we achter willen laten bij de ontvanger.

6 Bepaal de drie belangrijkste
zenderdoelen en ontvangerdoelen en koppel deze aan elkaar . Gebruik hiervoor de laddertechniek zoals behandeld in de klas.

7 Zenderdoelen Ontvangerdoelen
1. Professionaliteit, hoge kwaliteit dienstverlening Kosten? Persoonlijk (female touch) aanpak 2. Kwaliteit van het bureau? Betrouwbaar, eerlijk (afspraak is afspraak) Mensen achter het bureau, hun ervaring, achtergrond? 3. Combinatie van disciplines (complementair) totaalpakket voor de klant… 3. Wat bieden ze allemaal? Welke diensten? 2. Onze aanpak, manier van werken (maatwerk!) Referenties, ervaringen van anderen? Richten ons op het hogere management 1. Past het bij ons bedrijf?

8 Hoe kom je daar? De strategie…
Belangrijkste doel van de site/het onderdeel v/d site (informeren, overtuigen, activeren). Motieven en behoeften van de ‘wat’ doelgroep (motieven, emotionele en instrumentele behoeften). Belangrijkste zenderdoelen en ontvangerdoelen. Met welke verwachting komt de ontvanger op de site (positief, negatief, wantrouwend, kritisch, hoopvol etc.)? Hoe websites met hetzelfde product of dezelfde dienst communiceren (nieuwe ideeën opgeleverd?). De gewenste dominante indruk die we achter willen laten bij de ontvanger.

9 Hoe kom je daar? De strategie…
Belangrijkste doel van de site/het onderdeel v/d site (informeren, overtuigen, activeren). Motieven en behoeften van de ‘wat’ doelgroep (motieven, emotionele en instrumentele behoeften). Belangrijkste zenderdoelen en ontvangerdoelen. Met welke verwachting komt de ontvanger op de site (positief, negatief, wantrouwend, kritisch, hoopvol etc.)? Hoe websites met hetzelfde product of dezelfde dienst communiceren (nieuwe ideeën opgeleverd?). De gewenste dominante indruk die we achter willen laten bij de ontvanger.

10 De ‘concurrentie’ Hoe communiceren deze zenders met hun doelgroep (tone of voice)?. Welke (interactie) mogelijkheden en ervaringen bieden zij op hun site? Wat zijn hun sterke en zwakke punten? Welke ideeën kun je gebruiken voor ‘jouw’ site?

11

12

13

14 Hoe kom je daar? De strategie…
Belangrijkste doel van de site/het onderdeel v/d site (informeren, overtuigen, activeren). Motieven en behoeften van de ‘wat’ doelgroep (motieven, emotionele en instrumentele behoeften). Belangrijkste zenderdoelen en ontvangerdoelen. Met welke verwachting komt de ontvanger op de site (positief, negatief, wantrouwend, kritisch, hoopvol etc.)? Hoe websites met hetzelfde product of dezelfde dienst communiceren (nieuwe ideeën opgeleverd?). De gewenste dominante indruk die we achter willen laten bij de ontvanger (you never get a second chance…)

15

16

17 Op basis van voorgaande stappen:
voorstel t.a.v. het informatieaanbod: Wat ga je de doelgroepen/bezoekers op de website (of onderdeel van de website) qua onderwerpen/thema’s aanbieden.

18 Structureren van informatie…
Maar eerst…. Structureren van informatie…

19 Indelingsprincipes Alfabetisch Chronologisch Geografisch Thematisch
Doelgroepgericht Metaforisch Vaak in combinatie!

20 Alfabetisch

21 Chronologisch

22 Geografisch

23 Thematisch

24 Doelgroepgericht

25 Metaforisch

26 Metaforisch

27 Indelingsprincipe Probeer indelingsprincipes te vinden die aansluiten bij de motieven en behoeften (zie strategie!) van je bezoeker. Probeer eens andere ‘ingangen’ en invalshoeken te vinden dan de meest voor de hand liggende.. Liever te breed dan te diep

28 Gelaagdheid van informatie
Aantal vuistregels: Belangrijke info bevindt zich bovenaan. Samenvattingen op hoog niveau, gedetailleerde informatie op laag niveau. Naarmate de bezoeker meer geïnformeerd is, mag de info dieper in de boomstructuur zitten.

29

30 Scenario’s! Denk aan alle behoeften en motieven (zie strategie!) waarmee de bezoeker de site betreedt en aan de wegen die de site biedt om die doelen te verwezenlijken.

31 Voorbeeld chronologische indeling
Angst voor de dood doodgaan Afscheid nemen Het hierna maals Moord begrafenis Hemel? Kanker- patient zelfmoord cremeren Praten met doden Wat gebeurt er dan… De dienst helderziend euthanasie Ben jij bang voor..

32 Voorbeeld…

33 Voorbeeld van een sitemap
Informatieaanbod

34 Online platform over ‘de maatschappij’
Oefening… Online platform over ‘de maatschappij’

35 Doelstellingen: Het ontstaan van meer kennis en dus meer begrip voor elkaar. Het op gang brengen van discussie in, maar ook buiten, de klas. Hoger bewustzijn van maatschappelijke kwesties door de daadwerkelijke beleving van en interactie met het thema via de site.

36 Doelgroep Onderbouw middelbare school: 12 – 15 jarigen

37 ‘De maatschappij

38 Opdracht volgende week
Inventariseer, op basis van je uitgewerkte strategie, welke thema’s en onderwerpen je allemaal zou kunnen behandelen op de site. Maak, op basis hiervan een indelingsprincipe (thematisch, chronologisch, metaforisch etc.) Maak vervolgens een ingevulde sitemap (welke onderwerpen, informatie past onder welk thema/onderdeel).


Download ppt "Strategie en Indelingsprincipes"

Verwante presentaties


Ads door Google