De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College LCA-techniek voor Duurzaam Bouwen Ir. H. van Nunen Prof. Ir. N.A. Hendriks 7S660 Wintertrimester 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College LCA-techniek voor Duurzaam Bouwen Ir. H. van Nunen Prof. Ir. N.A. Hendriks 7S660 Wintertrimester 2003."— Transcript van de presentatie:

1 College LCA-techniek voor Duurzaam Bouwen Ir. H. van Nunen Prof. Ir. N.A. Hendriks 7S660 Wintertrimester 2003

2 Hergebruikte materialen 1: materialen afdanken en rekening mee houden dat ze worden hergebruikt 2: bij de bouw rekening houden dat er hergebruikte materialen worden toegepast P1 1 2

3 Hergebruikte materialen Allocatiemethoden : - Knip methode - Co-productie - Opwerkingsmethode - Aftrekmethode - Verdeling primair productie

4 Allocatie Knip methode Alles wordt toegerekend aan product A. B krijgt dus geen milieubelasting mee van de hergebruikte materialen. Het totaal aan gebruikt materiaal bij B mag verminderd worden. Let op opwerking wordt wel in rekening gebracht bij B! AB

5 Allocatie Co-productie Totale milieu belasting wordt verdeeld over meerdere eindproducten. Dit kan naar massa of economische allocatie. De milieubelasting van het proces wordt nu naar verhouding verdeeld A B AB

6 Allocatie Opwerkingsmethode Het opwerkingsproces wordt verdeeld over product A en B. Het is voor A het kwijtraken van afval. Deze milieubelasting wordt verrekend. Het is voor B een winning, dit wordt hier verrekend. Deze milieubelasting kan weer met massa of economische waarde worden verrekend AB

7 Allocatie Aftrek methode Hergebruik wordt gewaardeerd door de vermeden effecten van de belasting af te trekken. Indien bij B een productieproces wordt vermeden door hergebruikte materialen van A te gebruiken mag deze milieubelasting van het nieuwe productieproces (B) worden afgetrokken AB B totaal – A hergebruik

8 Allocatie Primaire productie Alle werkzaamheden en effecten worden meegenomen. Het kwaliteitsverlies van materialen speelt hier een rol bij. Specialistische kennis van processen is hierbij vereist. Alle voorgaande(primaire) processen worden ook meegenomen. A B

9 Allocatie Gebruik van hergebruikte materialen moet eerst een keuze voor de allocatie gemaakt worden Hoe worden materialen hergebruikt? Waar komen ze vandaan? Is er bij het eerste ontwerp rekening gehouden met hergebruik?

10 Toerekeningsmethoden Praktisch toepasbaar Alle milieu-ingrepen voor en na dienen meegeteld te worden (100%-regel ) Duidelijk verdeling tussen systeem 1 en 2 (dmv allocatiefactor) Zo objectief mogelijk (hergebruik niet bij voorbaat hoog inschatten)

11 Opdracht Vragen over Wood tutorial Groepen Opdrachten

12 Assembly Product stages: Assembly Disposal Life Cycle Disassembly Reuse Bouwdeel Onderdeel A Onderdeel B Onderdeel C Gebouw Bouwdeel Rechtermuis (Ins) new categorie

13 Assembly Product stages: Assembly Disposal Life Cycle Disassembly Reuse Isolatie PUR Minerale wol Steenwol muur Binnenblad Buitenblad

14 Assembly

15 Afhankelijk van de gekozen eenheid Alle producten die in de levenscyclus voorkomen dienen hier te worden opgenomen Vervangingen meetellen (onderhoud, renovatie) Hier wordt vormgegeven aan je uiteindelijke product

16 Life cycle Einde Gebruik Winning Winning/einde

17 Life cycle Product stages: Assembly Disposal Life Cycle Disassembly Reuse Variant 1 varianten Variant 2 Variant 3 others

18 Life cycle Verwijzing naar de opgebouwde assembly De benodigde processen die nog niet zijn opgenomen in de assembly!! Hoe met afval om te gaan? (zelf of standaard) Eventuele extra levenscycli (bijv. onderhoud)

19 Life cycle Wat neem je hierin op? De gebruikte producten (assembly’s) Alle extra processen (processes) Additionele levenscycli Afdankfase (Waste) Bouw Gebruik Einde Ga dit na voor je eigen opdracht!

20 Life cycle Process Processen die noodzakelijk zijn voor de levenscyclus, bijv.Elektriciteitsgebruik Transport Bouwwerkzaamheden Let op wat er al bij de assemblies al is meegenomen

21 Life cycle Waste/disposal Hier dient één standaard scenario gekozen te worden óf een eigen scenario kan worden gemaakt bij disposal scenarios en hier toegepast.

22 Life cycle Additional Life cycles Gebruik van bijproducten kan meegenomen worden, bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal Bouwproducten die indirect tot het gebouw horen kunnen hier worden ondergebracht (bijvoorbeeld inrichting zoals keuken)

23 Benadering Assembly Life Cycle Disposal Scenario Disassembly Reuse

24 Recycling in Sima Pro Disposal scenario’s: Waste Disassemblies* Reuse** *Disassembly (voor recycling) Seperation (hoeveel van het aangeboden kan gebruikt worden) Remaining waste ( wat gebeurt er met het overige) **Reuse (voor hergebruik)

25 Recycling in Sima Pro Waste scenario’s: Samengesteld profiel van verzamelen en behandelen van afval Waste treatment: Individuele mogelijkheden voor het omgaan met afval. Hier is recycling ook opgenomen Dit moet men zelf invoeren en samenstellen

26 Tip Procesboom maken

27 Planning 4 december: géén college 11 december : college N. Hendriks/ H. van Nunen (LCA) 18 december : college LCA 8 januari: college LCA 15 januari: college W. Wenselaar (recht) 22 januari: géén college 29 januari: college W. Wenselaar (recht) 5 februari: college LCA 12 februari: college LCA 19 februari: college LCA


Download ppt "College LCA-techniek voor Duurzaam Bouwen Ir. H. van Nunen Prof. Ir. N.A. Hendriks 7S660 Wintertrimester 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google