De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1995 Curious? Music. U.K. 1/7 THE HAPPY SONG (Martin Smith) Refrein: Oh, I could sing unending.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1995 Curious? Music. U.K. 1/7 THE HAPPY SONG (Martin Smith) Refrein: Oh, I could sing unending."— Transcript van de presentatie:

1 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1995 Curious? Music. U.K. 1/7 THE HAPPY SONG (Martin Smith) Refrein: Oh, I could sing unending songs Of how You saved my soul Ik kan oneindig veel liederen zingen over hoe U mijn ziel heeft gered Well I could dance a thousand miles Because of Your great love Ik zou kilometers kunnen dansen vanwege Uw grote liefde

2 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1995 Curious? Music. U.K. 2/7 THE HAPPY SONG (Martin Smith) My heart is bursting Lord To tell of all You've done Mijn hart barst los als ik vertel over alles wat U heeft gedaan Of how You changed my life And wiped away the past Hoe U mijn leven heeft veranderd en mijn verleden heeft weggevaagd

3 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1995 Curious? Music. U.K. 3/7 THE HAPPY SONG (Martin Smith) I wanna shout it out From every roof top sing Ik wil het uitschreeuwen, van de daken zingen For now I know that God Is for me not against me Want nu weet ik dat God voor mij is en niet tegen mij

4 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1995 Curious? Music. U.K. 4/7 THE HAPPY SONG (Martin Smith) Everbody's singing now, 'cause we're so happy Iedereen zingt nu, want wij zijn zo gelukkig Everybody dancing now 'cause we're set free Iedereen nu dansen, want wij zijn bevrijd

5 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1995 Curious? Music. U.K. 5/7 THE HAPPY SONG (Martin Smith) If only we could see Your face And see You smiling over us Als wij alleen maar Uw aangezicht zouden kunnen zien en zien dat U naar ons lacht And unseen angels celebrate For joy is in this place En onzichtbare engelen zien feestvieren, omdat er vreugde in deze plaats is

6 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1995 Curious? Music. U.K. 6/7 THE HAPPY SONG (Martin Smith) Refrein: Oh, I could sing unending songs Of how You saved my soul Ik kan oneindig veel liederen zingen over hoe U mijn ziel heeft gered Well I could dance a thousand miles Because of Your great love Ik kan kilometers dansen vanwege Uw grote liefde

7 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1995 Curious? Music. U.K. 7/7 THE HAPPY SONG (Martin Smith) Amazing grace! How sweet the sound Wonderbare genade, hoe lieflijk het geluid that saved a wretched like me Dat een wrak als ik redde I once was lost, but now I’m found Eens was ik verloren, maar nu ben ik gevonden Was blind, but now I see Was ik blind, maar nu zie ik


Download ppt "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1995 Curious? Music. U.K. 1/7 THE HAPPY SONG (Martin Smith) Refrein: Oh, I could sing unending."

Verwante presentaties


Ads door Google