De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Past Perfect = vvt (=I had worked/I had been working) He had slept/had been sleeping for 3 hours when I woke him. Hij had al 3 uur geslapen toen ik hem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Past Perfect = vvt (=I had worked/I had been working) He had slept/had been sleeping for 3 hours when I woke him. Hij had al 3 uur geslapen toen ik hem."— Transcript van de presentatie:

1 Past Perfect = vvt (=I had worked/I had been working) He had slept/had been sleeping for 3 hours when I woke him. Hij had al 3 uur geslapen toen ik hem wekte. Deze tijd geeft aan dat iets eerder, 2 stapjes in het verleden terug gebeurt. (in het Nederlands en in het Engels!!) Aantekening

2 Voorbeeld: I had already seen her when she noticed me. (zij bemerkte jou, maar daarvoor -2 stapjes terug- had je haar al gezien) (wat het verst (2 stapjes) in het verleden gebeurde krijgt vvt, wat korter geleden (1 stapje) gebeurde krijgt de vt) Kies de juiste tijd. 1. The plane already (land) when the police (arrive).

3 2.After he (do) his homework, he (watch) television. 3.The shops all (close) before I (get) there. 4.When the police (arrive) the thieves (go). 5.She (die) after she (have) the operation. 6.Fred was angry. He (miss) his train. 7.…they (come) back when you (get) there? 8.She already (go) to bed when you (phone). Continued--------------------- 

4 9.He (be) running for hours when he (collapse). 10.I (be) sleeping for three hours when they (wake) me. 11.We (drive) for two hours when we (stop) for a cup of coffee. 12.He (look) for a job for weeks when he finally (get) one. ©BtB


Download ppt "Past Perfect = vvt (=I had worked/I had been working) He had slept/had been sleeping for 3 hours when I woke him. Hij had al 3 uur geslapen toen ik hem."

Verwante presentaties


Ads door Google