De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woordvolgorde in een engelse zin

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woordvolgorde in een engelse zin"— Transcript van de presentatie:

1 Woordvolgorde in een engelse zin
RWW Unit 5 in een engelse zin Ga door naar de volgende dia of klik op een van onderstaande: Plaats van o.w. w.w. bepalingen enz Plaats van always, ever, never enz. So/Neither do I Inversie (Never before have I…)

2 I will give her this tape at school tomorrow
Bekijk de onderstaande zin. I will give her this tape at school tomorrow Een engelse zin heeft een heel vaste woordvolgorde

3 I will give her this tape at school tomorrow
Bekijk de onderstaande zin. I will give her this tape at school tomorrow tijd plaats ow ww meew lijd bepalingen bij elkaar voorwerpen Ow = onderwerp (verricht de handeling) Ww = werkwoorden (die staan altijd bij elkaar) Meewerkend voorwerp: kun je ‘aan’/’voor’ voor zetten lijdend voorwerp: na ow en ww stel je de vraag ‘wat?’ Wat zal ik geven? …this tape De ‘tijd’ mag je helemaal achteraan zetten of vooraan

4 I will give her this tape at school tomorrow
Aantekening I will give her this tape at school tomorrow tijd plaats ow ww meew lijd bepalingen bij elkaar voorwerpen

5 Vanmorgen kwam de trein laat aan.
Zet in de goede volgorde Vanmorgen kwam de trein laat aan. This morning the train arrived late. Eerst onderwerp (the train) dan ww.

6 Ze drinkt iedere morgen koffie.
Zet in de goede volgorde Ze drinkt iedere morgen koffie. She drinks coffee every morning. Eerst lijd.vwp (coffee) dan tijd.

7 We gaan vanavond naar de bioscoop.
Zet in de goede volgorde We gaan vanavond naar de bioscoop. We are going to the cinema tonight. Eerst plaats (to the cinema) dan tijd.

8 I heb mijn boeken niet teruggevonden
Zet in de goede volgorde I heb mijn boeken niet teruggevonden I haven’t found my books back. Werkwoorden bij elkaar

9 Gisteren vertokken ze naar Frankrijk.
Zet in de goede volgorde Gisteren vertokken ze naar Frankrijk. Yesterday they left for France. They left for France yesterday. Eerst onderwerp (they) dan ww.

10 He always goes to school
Vage tijdsbepalingen (always never seldom etc.) He always goes to school 1 ww.: dan ervoor He must always go to school meer ww.: dan na 1e ww. He is always at school Altijd na to be (am/is/are/was/were) Must he always go to school? In vragen: na het onderwerp

11 Aantekening: Plaats van vage tijdbepalingen (always never seldom just etc. 1 ww.: dan ervoor meer ww.: dan na 1e ww. Altijd na to be (am/is/are/was/were) In vragen: na het onderwerp

12 Altijd na to be (am/is/are/was/were) In vragen: na het onderwerp
Vage tijdsbepalingen 1 ww.: dan ervoor meer ww.: dan na 1e ww. Altijd na to be (am/is/are/was/were) In vragen: na het onderwerp Zet het woord tussen de haakjes op de juiste plek We have breakfast at 8. (always) We always have breakfast at 8.

13 Altijd na to be (am/is/are/was/were) In vragen: na het onderwerp
Vage tijdsbepalingen 1 ww.: dan ervoor meer ww.: dan na 1e ww. Altijd na to be (am/is/are/was/were) In vragen: na het onderwerp Zet het woord tussen de haakjes op de juiste plek The baby is asleep. (almost) The baby is almost asleep.

14 Altijd na to be (am/is/are/was/were) In vragen: na het onderwerp
Vage tijdsbepalingen 1 ww.: dan ervoor meer ww.: dan na 1e ww. Altijd na to be (am/is/are/was/were) In vragen: na het onderwerp Zet het woord tussen de haakjes op de juiste plek Wendy has worked here. (always) Wendy has always worked here.

15 Altijd na to be (am/is/are/was/were) In vragen: na het onderwerp
Vage tijdsbepalingen 1 ww.: dan ervoor meer ww.: dan na 1e ww. Altijd na to be (am/is/are/was/were) In vragen: na het onderwerp Zet het woord tussen de haakjes op de juiste plek Have you been to Wales before? (never) Have you never been to Wales before?

16 Altijd na to be (am/is/are/was/were) In vragen: na het onderwerp
Vage tijdsbepalingen 1 ww.: dan ervoor meer ww.: dan na 1e ww. Altijd na to be (am/is/are/was/were) In vragen: na het onderwerp Zet het woord tussen de haakjes op de juiste plek The London train was late. (seldom) The London train was seldom late.

17 Altijd na to be (am/is/are/was/were) In vragen: na het onderwerp
Vage tijdsbepalingen 1 ww.: dan ervoor meer ww.: dan na 1e ww. Altijd na to be (am/is/are/was/were) In vragen: na het onderwerp Zet het woord tussen de haakjes op de juiste plek Wendy will have worked here for 10 years next April. (nearly) Wendy will nearly have worked here for 10 years next April.

18 Altijd na to be (am/is/are/was/were) In vragen: na het onderwerp
Vage tijdsbepalingen 1 ww.: dan ervoor meer ww.: dan na 1e ww. Altijd na to be (am/is/are/was/were) In vragen: na het onderwerp Zet het woord tussen de haakjes op de juiste plek Have you seen a ghost? (ever) Have you ever seen a ghost?

19 Hank will arrive home late. So will Allan.
…………………………………………… So+hulpww.+ow …………………………………………… Allan ook …………………………………………… ow + ook Je herhaalt het hulpwerkwoord dat in de zin ervoor staat. Staat daar geen hulpww. dan ‘do’ gebruiken: He arrived home late, so did she. Hulpww. zijn werkwoorden die je altijd samen met een ander ww gebruikt. Can could must may will would be do have etc.

20 Hank didn’t arrive home late. Neither did Allan
…………………………………………………… Neither+hulpww.+ow ……………………………………………………… Allan ook niet. …………………………………….………………….Ow + ook niet Als een zin ontkennend is gebruik je ‘neither’ i.p.v. ‘so’

21 Hank will arrive home late. So will Allan.
Aantekening: …ook/…ook niet Hank will arrive home late. So will Allan. …………………………………………… So+hulpww.+ow Hank didn’t arrive home late. Neither did Allan …………………………………………………… Neither+hulpww.+ow

22 Vul aan. We were late. (Hij ook)  So+hulpww+ow So was he.
(de tijd blijft hetzelfde: verleden tijd)

23 Vul aan. She didn’t laugh, (Hij ook niet)  Neither+hulpww+ow
Neither did she.

24 Vul aan. They stole the data. (James Bond ook) So did James Bond.

25 Vul aan. J cannot see her. (Ik ook niet) Neither can I.

26 In de zin staat geen hulpww. Dus je moet ‘do’ gebruiken
Vul aan. My sister wants to help you. (My girlfriend) So does my girlfriend In de zin staat geen hulpww. Dus je moet ‘do’ gebruiken

27 Dus je moet ‘do’ gebruiken
Vul aan. They had a lot of trouble getting here. (we) So did we. In de zin staat geen hulpww: ‘had’ is hier geen hulpww (er staat maar 1 ww) Dus je moet ‘do’ gebruiken

28 ‘have’ is hier een hulpww (er staat nog een ander ww naast: ‘got’)
Vul aan. We have got a lovely little cat. (our daughter) So has our daughter. ‘have’ is hier een hulpww (er staat nog een ander ww naast: ‘got’)

29 Vul aan. He could have told us. (his wife) So could his wife.

30 Vul aan. We never saw him again. (the police) Neither did the police.

31 Vul aan. My sister should paint her door. (her neighbours)
So should her neighbours.

32 Als seldom, only then, never before, not only, not until, little, not for a moment, hardly...when [=no sooner...than =scarcely...when = nauwelijks...of] aan het begin van een zin staan,wordt de volgorde:   hulpww. +onderw. +rest  [als er nog geen hulpww. In de zin staat, zet je to do erin] Met andere woorden: als een zin begint met een woord dat een ‘negatieve betekenis’ heeft, dan draai je onderwerp en werkwoord om: dit heet ‘inversie’.

33 Dan: hulpww. +onderw. +rest
seldom, only then, never before, not only, not until, little, not for a moment, hardly...when [=no sooner...than =scarcely...when = nauwelijks...of] aan het begin van een zin   Dan: hulpww. +onderw. +rest  [als er nog geen hulpww. In de zin staat, zet je to do erin] Ik heb haar hiervoor nooit gezien= I have never seen her before= Never before have I seen her.

34 Dan: hulpww. +onderw. +rest
seldom, only then, never before, not only, not until, little, not for a moment, hardly...when [=no sooner...than =scarcely...when = nauwelijks...of] aan het begin van een zin   Dan: hulpww. +onderw. +rest  [als er nog geen hulpww. In de zin staat, zet je to do erin] Pas toen realiseerde ik me dat ze geen geld had= I realised only then that she was broke= Only then did I realize that she was broke.

35 Dan: hulpww. +onderw. +rest
seldom, only then, never before, not only, not until, little, not for a moment, hardly...when [=no sooner...than =scarcely...when = nauwelijks...of] aan het begin van een zin   Dan: hulpww. +onderw. +rest  [als er nog geen hulpww. In de zin staat, zet je to do erin] Nauwelijks hadden we elkaar ontmoet of we begonnen te bekvechten. We had hardly met, when we started quarreling. Hardly had we met, when we started quarreling.

36 Verander nu de zin door het “negatieve woord” vooraan te zetten.
I have seldom heard such nonsense. = Seldom have I heard such nonsense. 

37 Verander nu de zin door het “negatieve woord” vooraan te zetten.
He was not only an actor but also a poet. Not only was he an actor but also a poet.

38 Verander nu de zin door het “negatieve woord” vooraan te zetten.
We little suspected that Tom would become famous. (=We verwachtten geenszins…) Little did we suspect that Tom would..... In deze zin stond nog geen hulpww.: dan haal je er to do bij!

39 Verander nu de zin door het “negatieve woord” vooraan te zetten.
He seldom went to Germany. Seldom did he go to Germany. Geen Hulpww.: dan to do erbij!

40 Verander nu de zin door het “negatieve woord” vooraan te zetten.
He seldom goes to Germany. Seldom does he go to Germany. Geen Hulpww.: dan to do erbij!

41 ©BtB De helpdesk die bij woordvolgorde hoort is nr 3
Zie RWW p (p.113 bevat veel uitzonderingen/speciale gevallen) Goed bestuderen!!! ©BtB


Download ppt "Woordvolgorde in een engelse zin"

Verwante presentaties


Ads door Google