De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MENSEN LEVEN MET MENSEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "MENSEN LEVEN MET MENSEN"— Transcript van de presentatie:

1 MENSEN LEVEN MET MENSEN
Over de levensloop en de ouderen in de samenleving

2 Inhoud Leeftijd en tijd Verbondenheid met anderen Gedrag
Afhankelijkheid en sociale controle Groepering en hun betekenis voor de levensloop Bronnenlijst

3 Leeftijd en tijd Het kenmerk leeftijd hangt samen met andere kenmerken: Leeftijd – tijdservaringen Ouderen: zware crisis Jongeren: hoogconjunctuur  Elk persoon heeft een ander verleden

4 Verbondenheid met anderen
Relaties – vanaf de geboorte vb. ouders, collega’s, buren, … Socialisatie contact met anderen (sociale relaties) is noodzakelijk voor de ontwikkeling Sociale groeperingen  invloed op het individu

5 Gedrag We leren van onze medemensen: Aangeleerd gedrag belonen – sanctioneren door ouders  dit gedrag is niet aangeboren Definiëring per groep kan verschillen: vb. gewenst gedrag zelfstandig gedrag afwijkend gedrag

6 Imiteren = ‘het leren van gedrag van anderen in verschillende groepen’
Het kind doet de ouders na.  emotionele identificatie Andere groepen van mensen waar kinderen van leren: vb. leraren op school, media

7 Afhankelijkheid en sociale controle
Ons gedrag wordt door anderen beheerst of beïnvloed. Sociale druk negatieve sancties vb. fysiek geweld, roddelen positieve sancties vb. schouderklopje geven, cadeaus  Vinden we terug in verschillende groepen van de samenleving.

8 Sociale controle  wordt bepaald door de mate waarin mensen van elkaar afhankelijk zijn  centraal kenmerk van menselijk samenleven meest extreme vorm van sociale controle: vb. gevangenissen, religieuze sektes = ‘gulzige instituten’

9 Groeperingen en hun betekenis voor de levensloop
Typen van groeperingen: Primaire groep vb. gezin Organisaties vb. kerk, tehuizen ‘gehele’ samenlevingen vb. dorp, staat

10 Grote betekenis van de groepering voor het individu.
 veranderingen! Levensloop: sociologisch gang door groepen en organisaties overgangen van levensfases  door samenleving geregeld

11 Bronnenlijst De Keijzer, M., & Van Tuyl, T. (2008). Een bezoekje aan The Farm. Geraadpleegd op 29 November 2010, op Naafs, J., Bakker, M., Franken, P., & Noyon, L. (2010). Mensen leven met mensen. In J. Naafs (red.), Met zorg wonen (pp. 35 – 45). Bohn Stafleu van Loghum. PZC. (2010). ‘t Vierschip krijgt predikaat Eén. Geraadpleegd op 29 november 2010, op Turkenburg, A. (2010). ABC van erven en schenken. Geraadpleegd op 29 november 2010, op schenken.htm


Download ppt "MENSEN LEVEN MET MENSEN"

Verwante presentaties


Ads door Google