De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Over Klinische psychologie en ‘abnormaal’ gedrag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Over Klinische psychologie en ‘abnormaal’ gedrag"— Transcript van de presentatie:

1 Over Klinische psychologie en ‘abnormaal’ gedrag
Henk van der Molen & Sandra Perreijn.

2 Disciplines Toepassingsgerichte disciplines Basisdisciplines
Onderwijspsychologie Arbeids- en organisatiepsychologie Klinische en gezondheidspsychologie Functieleer Ontwikkelingspyschologie Sociale psychologie Persoonlijkheidspsychologie Methodenleer Meest bekenste subdiscipline binnen de psychologie!

3 Het terrein van de Klinische psychologie
Klinische psychologen =/= werkzaam zijn in kliniek  aan te treffen in alle sectoren van de gezondheidszorg. ‘Het gebied van de psychologie dat zich bezighoudt met afwijkend, slecht aangepast en abnormaal gedrag. Onder de grote paraplu van klinische praktijken vallen diagnose, slassificatie, behandeling, preventie en onderzoek. ‘ (Reber, 2004, blz. 331) Kern vd klinische psychologie = psychologische stoornissen.

4 Wat verstaan we onder psychologische stoornissen?
Afwijkingen van een bepaalde norm Afwijkingen die lastig zijn voor de persoon zelf of zijn omgeving en problemen met zich meedragen . Afwijkend gedrag (bv: excessief drinken) Afwijkende gedachten (bv: dwanggedachten) Afwijkende belevingen (bv: extreme angsten)  Vaak combinatie van deze drie gebieden. Afwijkingen binnen sociale relaties. bv: agressief gedrag van een man tgo zijn vrouw.

5 Verschil abnormaal en normaal gedrag?
Grens tussen deze twee = VAAG Wanneer is gedrag te beschouwen als pathologisch?

6 7 aspecten die bepalen of gedrag als ‘abnormaal’ wordt beschouwd.
Seligman, Walker en Rosenhan (2001) Persoonlijk lijden Disfunctionaliteit van het gedrag Irrationeel en onbegrijpelijk gedrag Onvoorspelbaarheid en controleverlies Opvallend en onconventioneel gedrag Gedrag dat een ongemakkelijk gevoel bij anderen teweegbrengt Overtreden van morele normen

7 Definitie van mentale stoortnissen in de DSM-IV-TR
Definiërende kenmerken Een gedrags- of psychologisch syndroom dat samengaat met: actueel lijden of onvermogen (te kort schieten op een of meer belangrijke gebieden van het functioneren) of met een significant toegenomen risico om dood te gaan, pijn te lijden, of de persoonlijke vrijheid te verliezen. Uitsluitende omstandigheden Het syndroom moet niet louter: een te verwachten en cultureel aanvaarde reactie zijn op een bepaalde gebeurtenis (bijvoorbeeld rouw na de dood van een familielid) Bestaan uit ‘deviant’ gedrag (zoals acties van politieke, religieuze of seksuele minderheden Uitvloeisel zijn van conflicten tussen het individu en de maatschappij (zoals pogingen om uitdrukking te geven aan de eigen individualiteit.)

8 Verschil tussen Klinische psycholoog en Psychiater
Academische opleiding in de psychologie ( met accent op het empirisch onderzoek!) beter onderlegd in methodologisch opzicht. Academische opleiding in de geneeskunde meer verstand van de biologische aspecten van mentale stoornissen !!! recht om medicatie voor te schrijven.

9 The end.


Download ppt "Over Klinische psychologie en ‘abnormaal’ gedrag"

Verwante presentaties


Ads door Google