De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Examen geschiedenis Havo-Vwo Bjorn Wansink en Hanneke Tuithof

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Examen geschiedenis Havo-Vwo Bjorn Wansink en Hanneke Tuithof"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Examen geschiedenis Havo-Vwo Bjorn Wansink en Hanneke Tuithof

2 Informatie geven over nieuwe examen + aanvullingen examenprogramma zodat jullie een correct PTA kunt maken Suggesties geven voor didactiek+ toetsing, zodat jullie leerlingen kunnen voorbereiden op het nieuwe examen Uitwisseling van ervaringen Doelen workshop

3 Programma 13.00-17.00 Welkom en voorstellen Wat is jullie voorkennis
Wat is orientatiekennis? De pilotexamens Wat verandert er? Hoe moet het PTA er uit gaan zien? Welke beslissingen moet een sectie nemen? Werkvorm Materiaal en tips Programma

4 Voorstellen Naam en school Welke bovenbouwklas(sen)?
Welke vraag moet er vanmiddag echt beantwoord worden? Voorstellen

5 Rood-groen

6 Wij hebben als sectie besloten een nieuwe methode in te voeren met het oog op het nieuwe examen
Wij hebben dit school jaar een ander PTA in Vwo 4 dan vorig schooljaar Wij hebben een ander PTA voor Havo 4 gemaakt Rood-groen

7 Ik heb al een andere voorlichting gevolgd over het nieuwe examen (bijv
Ik heb al een andere voorlichting gevolgd over het nieuwe examen (bijv. Malmberg, SLO, Nijmegen) Wij gebruiken opdrachten uit pilotexamens Ik heb wel een indruk van hoe het nieuwe examen er uit gaat zien Rood-groen

8 De historische contexten voor de Havo zijn Koude Oorlog, Duitsland en Republiek
Rood-groen

9 Orientatiekennis

10 Leg de kaartjes op chronologische volgorde
Je krijgt twee stapeltjes met kaartjes. Leg beide stapeltjes in chronologische volgorde Leg de kaartjes op chronologische volgorde

11 Wat is orientatiekennis?

12 Zie bladzijde 30 van de CVE-syllabus Vwo
Domein B

13 Orientatiekennis Maak duo’s
Welke vragen in je meegebrachte toets gaan over orientatiekennis? Orientatiekennis

14 Pilotexamen Werk in een duo Je krijgt het pilotexamen Vwo 2012
Kies drie (goede) examenvragen die naar orientatiekennis vragen uit Pilotexamen

15 Examenprogramma Domein A historisch besef, vaardigheden
Domein B orientatiekennis, 10 tijdvakken Domein C Zelf te kiezen thema’s Domein D Rechtsstaat en parlementaire democratie Examenprogramma

16 Voor domein A en B is er een aanvulling gekomen in de syllabus
Ongeveer de helft van de kenmerkende aspecten heeft een andere omschrijving gekregen door Historische Contexten (3 Havo en 4 Vwo) Op het CSE worden vragen gesteld over alle kenmerkende aspecten Nieuwe syllabus

17 Historische Contexten
Republiek Duitsland Koude Oorlog Verlichting en Revoluties (alleen Vwo) Historische Contexten

18 Historische contexten
Republiek Democratische revoluties Duitsland Koude Oorlog Historische contexten

19 Schoolexamen 2015 Schoolexamen: * Historisch besef (A)
* Oriëntatiekennis via 49 kenmerkende aspecten met 3 of 4 Historische Contexten waar in ongeveer de helft van de kenmerkende aspecten is verwerkt (B). * 2 (Havo) of 4/5 (Vwo) zelf te kiezen thema’s (C) * Rechtsstaat en Democratie (D) Schoolexamen 2015

20 Centraal Schriftelijk Examen 2015
Domein A: op ongeveer dezelfde manier bevraagd zoals in huidige examens Domein B: 49 kenmerkende aspecten met 3 of 4 Historische Contexten- zal combinatie worden van pilotexamens en reguliere examens NB. in 2014 al een pilotexamen over HC Duitsland en Koude Oorlog Centraal Schriftelijk Examen 2015

21 Indicatie voor verdeling op CSE
35 procent van de scorepunten 65 procent van de scorepunten Orientatiekennis tijdvak 1 t/m 4 Historische contexten Orientatiekennis kenmerkende aspecten tijdvak 5 t/m 10 die niet voorkomen in de Historische Contexten Orientatiekennis kenmerkende aspecten die voorkomen in de Historische Contexten Indicatie voor verdeling op CSE

22 Praktische consequenties?
Tijdvak 1 t/m 4 alleen behandelen aan de hand van de kenmerkende aspecten en niet veel tijd aan besteden Op examen zal ongeveer de helft bestaan uit orientatiekennis-vragen en de andere helft opdrachten zoals in het huidige examen Katernen van uitgevers over HC zullen pas in voorjaar 2014 verschijnen…zelf materiaal maken? Praktische consequenties?

23 Historische Context De historische context verbindt en aantal kenmerkende aspecten met elkaar. Leidende vraag De leidende vraag geeft richting aan de te kennen voorbeelden en begrenst de leerstof. Kenmerkende aspecten 31, 33, 36, 40 en 43 Beschrijvende tekst Deze tekst heeft tot doel de voorbeelden die genoemd worden in te bedden in de historische context en dient gekend te worden. De jaartellen in deze tekst, historische keerpunten, moeten worden gekend.

24 Voorbeelden in Historische Contexten
Voorbeelden zijn illustraties van de tekst en moeten gekend worden. Dit geldt niet voor de jaartallen. Conferentie van Berlijn ( ) ka 33, 36 Vlootwet (1898) ka 33, 36, 40 Slag bij de Marne (1914) ka 40, 43 Voorbeelden in Historische Contexten

25 PTA Vwo 4 en Havo 4 Bespreek in groepen het PTA van Vwo 4.
Wat zijn overeenkomsten en verschillen? Wat betekent dit voor PTA Havo 4? PTA Vwo 4 en Havo 4

26 Bespreekpunten sectie (zie ook Kleio-artikel in je map)
Historische contexten integreren in de behandeling van tien tijdvakken/49 kenmerkende aspecten of niet? Hoe ga je toetsing vormgeven? (stapeltoetsen) Welke zelf in te vullen thema’s kies je? Bespreekpunten sectie (zie ook Kleio-artikel in je map)

27 Doorlopende leerlijn t. a. v
Doorlopende leerlijn t.a.v. kenmerkende aspecten+bijbehorende begrippen Doorlopende leerlijn voor domein A Voor langere termijn

28 Werkvorm

29 - voor de syllabus geschiedenisexamen-in-2015.pdf/ - handleiding PTA van SLO en binnenkort op slo-website ook handreiking - voor recente informatie, tijdvaktoetsen (lake-tahoe) en pilotexamens (answer-trail) –voor lesmateriaal en actuele info Informatie

30 Typ werkvormen geschiedenis in en kijk naar video

31 Vragen?


Download ppt "Workshop Examen geschiedenis Havo-Vwo Bjorn Wansink en Hanneke Tuithof"

Verwante presentaties


Ads door Google