De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wiskunde D bij Moderne wiskunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wiskunde D bij Moderne wiskunde"— Transcript van de presentatie:

1 Wiskunde D bij Moderne wiskunde
Sybrand Jissink Projectleider Tweede Fase Wiskunde D-dag 6 juni 2008

2 Inhoud Inleiding Wiskunde D delen 1 (4 havo + 4 vwo)
- ervaringen uitwisselen Wiskunde D delen 2 (inhoud) - opmerkingen / indruk Wiskunde D delen 3 - suggesties Slot: vragen

3 Inleiding Achtergrond aanwezigen - ervaring met wiskunde D?
- docenten havo / vwo? - ervaring met wiskunde D bij Moderne wiskunde?

4 Inhoudsopgave havo D1 Hoofdstuk 1 Vectoren
Hoofdstuk 2 Lijnen en vlakken Verdieping Plaats en afstand Hoofdstuk 3 Systematisch tellen Hoofdstuk 4 Kansen Verdieping Erfelijkheid Hoofdstuk 5 Evenredigheidsverbanden Hoofdstuk 6 Differentiëren Verdieping Weerballonnen Hoofdstuk 7 Statistische verwerking Hoofdstuk 8 De normale verdeling Verdieping Verrassende kansen

5 Inhoudsopgave vwo D1 Hoofdstuk 1 Vectoren
Hoofdstuk 2 Lijnen en vlakken Hoofdstuk 3 Hoeken en Afstanden Verdiepingen Afbeeldingen, Plaats en afstand Hoofdstuk 3 Modelleren Hoofdstuk 4 Rijen Verdiepingen Numerieke benaderingen, Modelleren en populaties Hoofdstuk 5 Telproblemen Hoofdstuk 6 Rekenen met kansen Hoofdstuk 7 Kansverdelingen Verdiepingen Erfelijkheid en verrassende kansen

6 Wiskunde D delen 1 Algemene ervaringen wiskunde D
Combinatie havo / vwo Combinatie wiskunde A en wiskunde D Ervaringen MW havo D1 en vwo D1 Hoofdstukken MW en verdiepingen MW Aantal SLU en aantal lesuren per week Overige opmerkingen

7 Wiskunde D delen 2 – havo D2

8

9

10

11

12

13

14

15 Wiskunde D delen 2 – vwo D2

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Indruk / opmerkingen delen D2
Eerste indruk? Opmerkingen? Positieve / negatieve onderdelen? Vragen?

28 Inhoud vwo D3 Blok 1: Continue dynamische modellen
H1 Differentiaalvergelijkingen: 1-1 Differentievergelijking 1-2 Begrensde groei. 1-3 Logistische groei. 1-4 Lijnelement en oplossingskromme 1-5 Methode van Euler H2 Differentiaalvergelijkingen oplossen: 2-1 Exponentiele en begrensde groei 2-2 Logistische groei 2-3 Oplossingen afleiden. 2-4 Homogene differentiaal vergelijking 2-5 Lineaire differentiaal vergelijking Verdieping: Numeriek oplossen van differentiaal vergelijking

29 Blok 3: Statistiek H3 Normale verdelingen 4-1 De normale verdeling 4-2 Terugrekenen 4-3 Normaal of niet-normaal 4-4 Normale verdelingen met discrete waarden 4-5 Benaderen met normale verdelingen H4 Hypothese Toetsen 4-1 Waar of niet waar 4-2 Toetsen op significantie 4-3 Binomiaal toetsen 4-4 Tweezijdig binomiaal toetsen 4-5 De tekentoets 4-6 De toets voor het gemiddelde 4-7 Gemengde opdrachten Verdieping: nog niet bekend

30 Blok 3: Discrete dynamische modellen
H5 Rijen en webgrafieken 5-1 Grafieken van rijen 5-2 Op den duur 5-3 Insluitstelling 5-4 Webgrafieken 5-5 Contractiestelling 5-6 Dekpunten H6 Limieten 6-1 Limiet van een rij 6-2 Standaardlimieten 6-3 Rekenregels voor limieten 6-4 Continuïteit en differentieerbaarheid 6-5 Stelling van de l’Hopital Verdieping: Stelsel van recursievergelijkingen

31 Suggesties vwo D3 Opmerkingen inhoudsopgaven
Suggesties voor verdiepingen (binnen de blokken of eventueel er buiten) Vragen of opmerkingen

32 Algemene vragen of opmerkingen
Slot Algemene vragen of opmerkingen


Download ppt "Wiskunde D bij Moderne wiskunde"

Verwante presentaties


Ads door Google