De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INVESTERINGSPROJECTEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "INVESTERINGSPROJECTEN"— Transcript van de presentatie:

1 INVESTERINGSPROJECTEN
WAARDERING EN FINANCIERING

2 Categorieen van investeringen:
Investeren is het inzetten van middelen, waarbij het profijt van de investering zich over lange termijn uitspreidt Investeringskosten staan op de balans Categorieen van investeringen: Materiele vaste activa: gebouwen, installaties, machines e.D. Immateriele vaste activa: goodwill, auteursrechten, r&d, kwaliteitszorg Reclamecampagnes

3 Kenmerken investering:
Scholing van het personeel Capaciteitsuitbreiding door overnames en fusies Kenmerken investering: Uitgaven aan het begin, inkomsten op de lange termijn Methoden om investeringen te waarderen:

4 Terugbetalingperiode:
Hoe lang duurt het voor de investe-ringsuitgaven zijn terugverdiend Interne rentevoet. Netto contante waarde (n.C.W.) Werkt met opportunitykosten Houdt rekening met de tijdwaarde van het geld m.B.V. Contante waarde-berekening Tijdwaarde van geld: 1 euro nu is meer waarde dan 1 euro in de toekomst

5 Redenen waardedaling geld:
Gederfde rente toekomstig geld Daling koopkracht door inflatie Onzekerheid toekomstige uitbetaling Discontovoet: % waartegen toe-komstige geldstromen contant worden gemaakt=opportunitykosten Vb: €100 over 1 jaar tegen 8% geeft een C.W. Van 100/1,08 = € 92,59 Vb: €100 over 2 jaar tegen 8 % geeft een C.W. Van 100/(1,08)2 = € 85,73 Evenzo voor geldstromen na meer jaren

6 Waardebepaling van een investering is de contante waarde van door de investering gegenereerde kasstromen (welke zijn afgeleid van opbrengsten en kosten) Opportunitykosten (discontofactor) worden bepaald door het rendement wat soortgelijke projecten op de markt opleveren. Positieve N.C.W. verhoogt de waarde van de onderneming, een negatieve N.C.W. verlaagt deze.

7 FINANCIERINGSBRONNEN
Voor grote investeringsprojecten heeft onderneming diverse financieringsbronnen: Onderhandse lening Openbare lening via obligatie-emissie Onderhandse of openbare aandelenemissie Eerste twee zijn vreemd vermogen en verhogen de ondernemingsschuld. De derde is Eigen Vermogen.

8 Aandelenemissie kan alleen voor ondernemingen met nv of bv-structuur
Primaire markt: nieuwe emissies Secundaire markt: handel in bestaande effecten Aandeelrendementen kunnen gebruikt worden als referentie voor opportunity-kosten. Converteerbare obligaties: Obligaties die na verloop van tijd in aandelen kunnen worden omgezet

9 Buitenlandse investeringen:
Wisselkoersrisico’s. Kunnen worden afgedekt met behulp van valutatermijncontracten Andere manieren voor afdekking van financiele risico’s: Opties kopen of schrijven

10 Vragen ?


Download ppt "INVESTERINGSPROJECTEN"

Verwante presentaties


Ads door Google