De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PLANNING EN BUDGETTERING

Verwante presentaties


Presentatie over: "PLANNING EN BUDGETTERING"— Transcript van de presentatie:

1 PLANNING EN BUDGETTERING
BEHEERSEN EN CONTROLEREN

2 PLANNEN EN BUDGETTEREN IS EEN INTEGRAAL DEEL VAN BEDRIJFSBELEID.
BIJ EENMANSZAKEN (WINKEL) OVERZIET IN DE REGEL DE EIGENAAR HET GEHEEL EN NEEMT VRIJWEL ALLE BESLISSINGEN ZELF NAARMATE ORGANISATIES GROTER WORDEN GROEIT DE BEHOEFTE (NOODZAAK) OM VELE ZAKEN TE FORMALISEREN (TAAK-, VERANT-WOORDELIJKHEIDS- EN BEVOEGDHEIDS-VERDELING MEDEWERKERS. ONDERDEEL DAARVAN IS DE PLANNING VAN ACTIVTEITEN EN DE BUDGETTERING

3 EXTERNE OMSTANDIGHEDEN ZIJN B.V.
TOEKOMSTIGE GEBEURTENISSEN ZIJN HET GEVOLG VAN DE WISSELWERKING TUSSEN EXTERNE OMSTANDIGHEDEN EN DAAROP AFGESTEMDE BEDRIJFSBESLISSINGEN EXTERNE OMSTANDIGHEDEN ZIJN B.V. ECONOMISCHE CONJUNCTUUR, WETGEVING, SITUATIE OP DE ARBEIDSMARKT BEDRIJFSBESLISSINGEN ZIJN B.V. PERSONEELSINZET, VERKOOPINZET, BESCHIKBARE PRODUCTIEMIDDELEN

4 BUDGET IS EEN OFFICIEEL GOEDGKEURDE PLANNING VAN ACTIVITEITEN
GRONDSLAG VAN ALLE BUDGETTEN IS HET MASTERBUDGET, OF BASISBUDGET EERSTE STAP IS DEFINIEREN VAN ONDERNEMINGS-DOELEN OP LANGE TERMIJN, MAAKT DEEL UIT VAN STRATEGIE: PRODUCTEN EN MARKTEN BASISBUDGET WORDT VERDER UITGESPLITST IN DEELBUDGETTEN NAAR AFDELINGEN, NAAR PRODUCTEN EN NAAR TERMIJNEN: JAARBUDGET, KWARTAALBUDGET, MAAND-BUDGET TOT DAGBUDGETTERING TOE

5 OPBOUW VAN FINANCIELE BUDGETTEN
LOCOMOTIEF VAN ALLE FINANCIELE BUD-GETTERING IS AFZETPLANNING/ VERKOOP AFGELEIDE VAN DE AFZETPLANNING IS DE PRODUCTIEPLANING EN DE PRIJSBEPALING. PRIJS/AFZET BESLISSINGEN ALTIJD GEKOPPELD VERKOOPPLANNING (RECLAME, MARKETING) PLANNING INZET PRDUCTIEFACTOREN: PERSONEELSPLANNING (HOEVEEL EN WIE) KAPITAALGOEDEREN KOSTENPLANNING

6 VOORRAAD- EN INKOOPPLANNING
BEREKENING (SCHATTING) VAN DE PRODUCTIEKOSTEN VAN DE VERKOCHTE GOEDEREN VOORLOPIGE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING VOOR DE ONDERNEMING, PER DIVISIE EN SOMS PER PRODUCT(GROEP)

7 BUDGETTEN ZIJN IN DE REGEL BINDEND VOOR DE VERANTWOORDELIJKE MANAGERS
GEEN KOSTENOVERSCHRIJDINGEN ZONDER TOESTEMMING HOGER MANAGEMENT (ERONDER BLIJVEN UITERAARD WEL) LOON VAN VERTEGENWOORDIGERS EN MANAGERS VAAK GEKOPPELD AAN GEBUDGETTEERDE AFZET (TARGETS).

8 ALLE BUDGETTEN ZIJN VOORAF; DE REALISATIE IS ACHTERAF;
VERGELIJKEN BUDGET MET REALISATIE EN DE ANALYSE VAN DE VERSCHILLEN TUSSEN BEIDEN IS DE VARIANTIE-ANALYSE WORDT BEHANDELD IN ANDER HOOFDSTUK!

9 ZIJN ER NOG VRAGEN?


Download ppt "PLANNING EN BUDGETTERING"

Verwante presentaties


Ads door Google