De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijfseconomie De docent: drs J. Renaud.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijfseconomie De docent: drs J. Renaud."— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijfseconomie De docent: drs J. Renaud

2 Organisatorische mededelingen
12 bijeenkomsten Voor de pauze presentatie en bespreking werkgroepopgaven stof vorig college Na de pauze behandeling nieuwe stof Sheets op webpagina’s van dit vak: Mondelinge presentatie uitwerking opgaven en digitale schriftelijke versie inleveren. Voorafgaande toetsing door docent mogelijk.

3 Doel bedrijfseconomie in I&M
Nadruk op kostprijsberekening en kosten-calculatie van producten/diensten Toenemend gebruik van geautomatiseerde kostenregistratie systemen, zoals streepjescode, boekhouding en facturering. Bepaling winstgevendheid product/ dienst Budgetten opstellen voor producten, afdelingen, divisies en anderen

4 Hoeveel kost het boek: Cost Accounting?
Voor de consument? Voor de boekhandel? Voor de uitgever en de drukker? Different costs for different purposes Verantwoordelijke personen binnen een bedrijf betrokken met kostenvraagstukken: Financieel manager/ product manager Controller Soms boekhouder accountant

5 Om inzicht te krijgen in de kostprijs is het indelen en structureren van kostenposten in groepen noodzakelijk Indeling kan zijn: Hoofdkostenplaatsen Kostenplaatsen sub kostenplaatsen etc. Hoe algemener de hoofdkostenplaatsen of categorieen, des te meer kosten vallen daar in de regel onder Volledige indeling kostenposten ligt vast in het boekhoudkundig systeem van een bedrijf

6 De relatie tussen boekhouden en kostprijs-berekening:
Boekhouden is het systematisch vastleggen van transacties en financiele feiten van een bedrijf Kostprijsberekening heeft als basismateriaal de gegevens uit de boekhouding en probeert op basis daarvan tot een verantwoorde bepaling van de kostprijs te komen Handelsondernemingen: inkoopprijs, of verkrijgingsprijs Industriele (productie)ondernemingen: Vervaardigingsprijs

7 Onderneming als keten van waardetoevoegingen
Elk waardetoevoeging kent eigen specifieke kosten: Onderzoek & Ontwikkeling Productontwerp Feitelijke productieproces Reclame en marketing Distributie en transport Kwaliteitszorg Onderhoud en after sales dienstverlening (helpdesk)

8 Belangrijk onderscheid:
Bij een economische transactie geldt niet noodzakelijk: inkoopprijs koper = verkoop-prijs verkoper. Heffingen, accijnzen, verwijderingsbijdragen behoren tot de inkoopprijs koper, maar worden door verkoper afgedragen aan de overheid. Belangrijk onderscheid: commerciele kostprijsberekening fiscale kostprijsberekening kostprijsberekening overheidsdiensten De methode van kostprijsberekening bepaalt mede de hoogte van de winst!!

9 Hiermee zijn we gekomen bij het einde van dit hoorcollege.
Iedereen bedankt voor zijn aandacht. Volgende keer kosten- classificatiesystemen


Download ppt "Bedrijfseconomie De docent: drs J. Renaud."

Verwante presentaties


Ads door Google