De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking POD MI, KSZ, RR en DVZ Provinciale ontmoetingen – herfst 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking POD MI, KSZ, RR en DVZ Provinciale ontmoetingen – herfst 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking POD MI, KSZ, RR en DVZ Provinciale ontmoetingen – herfst 2010

2 Aanleiding Door de steeds toenemende automatisering van gegevensuitwisseling verwacht men dat de gegevens: 1.direct consulteerbaar zijn 2.steeds correct zijn OCMW’s, maar ook POD MI, stelden echter vast dat dit niet altijd het geval is De vastgestelde problemen kunnen grosso modo in 4 groepen worden ingedeeld: 2

3 Aanleiding 1.Problemen met het bestaan van dubbele INSZ/bisnummers 2.Discordantie van de gegevens uit het Rijksregister (RR) naargelang het kanaal dat gebruikt werd 3.Niet alle (verblijfs)gegevens zijn in het RR terug te vinden 4.Snelheid en kwaliteit van in het RR ingebrachte gegevens kan sterk variëren 3

4 Beslissing POD MI wil zoveel mogelijk deze problemen vermijden/oplossen Probleem: de bevoegdheid over de betreffende materie zit verspreid over verschillende instanties DVZ, KSZ en RR waren bereid om structureel samen te werken 4

5 Concrete realisaties Rond dubbele INSZ: RR heeft een omzendbrief gestuurd naar de gemeenten i.v.m. de procedure voor het toekennen/annuleren van een INSZ POD MI heeft i.s.m. de KSZ een omzendbrief rondgestuurd i.v.m. de procedure voor het wijzigen/samenvoegen van een bisnummer 5

6 Concrete realisaties Rond discordantie RR-gegevens: POD MI brengt in zijn IT-systeem gegevens rond verblijfssituaties in (+ stuurt een boodschap naar de e-box van de OCMW) voor deze info betreffende de IT’s 195 en 202 zijn er nog echter geen mutaties via de KSZ mogelijk Met KSZ werd een tijdelijk oplossing uitgewerkt 6

7 Concrete realisaties Rond ontbrekende info in RR + snelheid/kwaliteit van inbreng: omzendbrief RR aan gemeenten i.v.m. het IT 202 (reden van verblijf): datum in IT 202 = datum beslissing DVZ POD MI heeft met DVZ een geautomatiseerde procedure uitgewerkt voor het verkrijgen van alle beslissingen inzake regularisatie (vermijden dat dossiers worden geblokkeerd indien info nog niet in RR) 7

8 Nog te verwachten Rond dubbele INSZ: DVZ zal intern een IT-oplossing zoeken om de aanmaak van dubbele INSZ bij hen te vermijden De KSZ/POD MI zal rond het gebruik van bisnummers nieuwe instructies rondsturen 8

9 Nog te verwachten Rond discordantie RR-gegevens: De toegang tot het IT 210 voor POD MI en OCMW’s (inschrijving register) is nu beperkt tot een aantal categorieën, maar wordt uitgebreid OCMW’s en gemeenten hebben een verschillende toegang tot het RR, een aanvraag tot uitbreiding van aantal gegevens voor OCMW’s wordt ingediend. 9

10 Nog te verwachten De uitbreiding tot bijkomende informatie betreft bijvoorbeeld het : - IT 006 : info rond plaats van herkomst - IT 073/074 : info rond pensioenbrevetten -IT 110 : info omtrent afstamming -IT 122 : info omtrent huwelijks/vermogensrechtelijk contract -IT 193 : info omtrent leurderskaart -… Het gebruik van de “transactie 25” (= manier van raadplegen RR die het meest volledig is) voor de OCMW’s zal mogelijk worden via de KSZ 10

11 Nog te verwachten Transactie 25 (TX25) Het betreft een : –Een opvraging van wettelijke gegevens uit RR –Een opvraging op basis van het INSZ –Een opvraging met historiek De TX25 zal alle info uit het RR bevatten waarop de OCMW’s wettelijk gezien recht op hebben 11

12 Nog te verwachten Rond ontbrekende info in RR + snelheid/kwaliteit van inbreng: Aan de volgende minister zal gevraagd worden om in het RR ook de mogelijkheid te voorzien om een “ontvankelijke 9ter” te registreren, zodat het recht op steun sneller kan geopend worden DVZ zal de verlengingen van een bevel om het grondgbied te verlaten (i.h.k.v. de asielprocedure) eveneens in het IT 206 inbrengen 12

13 Vragen VRAGEN ? OPMERKINGEN ? SUGGESTIES ? 13


Download ppt "Samenwerking POD MI, KSZ, RR en DVZ Provinciale ontmoetingen – herfst 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google