De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000 Formulieren Martine Liebens Expert Invoer & Vervoer Registratieformulier Aanvraagformulieren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000 Formulieren Martine Liebens Expert Invoer & Vervoer Registratieformulier Aanvraagformulieren."— Transcript van de presentatie:

1 Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000 Formulieren Martine Liebens Expert Invoer & Vervoer Registratieformulier Aanvraagformulieren vergunningen

2 Algemeen Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000 KB voorziet op verschillende plaatsen dat FANC formulieren vaststelt. Kopie van de ontwerpformulieren in de map. Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk tijdens de volgende weken. Eventuele opmerkingen zijn welkom voor 06/01/2009: martine.liebens@fanc.fgov.bemartine.liebens@fanc.fgov.be Geen garantie dat alle opmerkingen in rekening gebracht worden. Definitieve versies zullen beschikbaar zijn op website: www.fanc.fgov.bewww.fanc.fgov.be De « footnotes » zijn belangrijk!

3 Registratieformulier (1) Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000 Artikel 3 van het KB voorziet een registratie van de invoerder. Registratie is mogelijk voor één enkele stof maar ook voor meerdere. Elke wijziging moet gemeld worden aan het FANC.

4 Registratieformulier (2) Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000 Het formulier bevat de volgende info: –Identiteit van de invoerder. –Aard van de in te voeren stoffen: algemene rubrieken, de details volgen in de bijlagen: –Ingekapselde bronnen, –Niet ingekapselde bronnen, –Splijtstoffen, –Afval en bestraalde kernbrandstof. Eigen gebruik, Levering aan derden, Opslag bij invoerder, Opslag bij derden.

5 Registratieformulier (3) Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000 –Gebruiksdomein: medisch, industrieel, onderzoek- laboratorium, andere. –Frequentie van invoer. –bestemming: Eigen gebruik of stockage: nummer uitbatingsvergunning, Verdeling aan derden: verklaring: enkel levering aan deze exploitatanten die schriftelijk bevestigd hebben dat zij in het bezit zijn van de nodige vergunningen. –Transport: Naam (namen) van de vervoerder(s), Of verklaring dat enkel door het FANC vergunde vervoerders gebruikt wordt. –Afkomst van de radioactieve stoffen.

6 Registratieformulier (4) Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000 –invoerrapporteringen: Ofwel: wordt er een lijst van afzenders toegevoegd: de trimestriële rapporten kunnen dan door de afzender verstuurd worden conform 1493/93, aangevuld met een verklaring van de invoerder indien er van een bepaalde invoerder tijdens een periode niets ontvangen werd. (voor invoeren vanuit een Lidstaat van de EU). ofwel: is de invoerder verantwoordelijk voor opstellen en toesturen van de invoerrapporten.

7 Registratieformulier (5) Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000 Bijlagen –Ingekapselde bronnen : isotopen, Gebruik. –Niet ingekapselde bronnen: isotopen, Grootte orde activiteit, Gebruik, Besmette uitrusting of materialen: –Ontsmetting, afval genereren?, terug naar afzender? LSA/SCO. –splijtstoffen: vorm, gebruik, isotopen (uranium, plutonium, enrichissement,..). –Radioactief afval et bestraalde kernbrandstof. Registratienummer toegekend door FANC.

8 Aanvraagformulieren vergunningen Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000 Invoer van ingekapselde bronnen vanuit een EU Lidstaat. Invoer van ingekapselde bronnen vanuit een niet EU Lidstaat. Invoer splijtstoffen. Uitvoer voor behandeling. Afval en bestraalde kernbrandstof.

9 Vergunningen Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000 Niet ingekapselde bronnen: geen voorafgaandelijke vergunning. Ontwerp aanvraag formulieren in farde.

10 Ingekapselde bronnen vanuit een EU Lidstaat Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000 Toepassing regelment 1493/93: uniform document in te vullen. + bijkomende info: identiteit (eventueel via registratienummer), naam van transporteur, retributies. vergunning = document 1493/93 gevalideerd door FANC. Vergunnignsnummer wordt toegekend. Zo veel mogelijk het blanco document 1493/93.gebruiken dat door FANC ter beschikking wordt gesteld (vak 6 ingevuld + plaats voor vergunningsnummer is voorzien).

11 Ingekapselde bronnen vanuit een niet EU Lidstaat Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000 Volledige aanvraag. Te verstrekken informatie is gebaseerd op 1493/93 + bijkomende informatie. Vergunning = apart document uitgereikt door FANC. Vergunningsnummer wordt toegekend.

12 Splijtstof Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000 Volledige aanvraag. Vergunning = apart document uitgereikt door FANC. Vergunningsnummer wordt toegekend.

13 Uitvoer voor behandeling Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000 Volledige aanvraag: 8 weken voor voorziene datum. Bijzondere aandacht voor bepaling van de uit te voeren activiteit! Advies NIRAS. Vergunning = apart document uitgereikt door FANC. Vergunningsnummer wordt toegekend.

14 Afval + bestraalde kernbrandstof Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000 richtlijn 2006/117. Beslissing van de Commissie van 5 maart: uniform document. Beide documenten zijn beschikbaar. Aparte vergadering begin 2009: 20/02/2009?


Download ppt "Het FANC is ISO 9001:2000 gecertifieerd – l’AFCN est certifiée ISO 9001:2000 Formulieren Martine Liebens Expert Invoer & Vervoer Registratieformulier Aanvraagformulieren."

Verwante presentaties


Ads door Google