De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrouwen en wonen in Vlaanderen. Een reactie Hilde Heynen KU Leuven, Departement Architectuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrouwen en wonen in Vlaanderen. Een reactie Hilde Heynen KU Leuven, Departement Architectuur."— Transcript van de presentatie:

1 Vrouwen en wonen in Vlaanderen. Een reactie Hilde Heynen KU Leuven, Departement Architectuur

2 1. Betaalbare en geschikte woningen 2. Aangename en gezonde omgeving 3. Rol van openbaar vervoer

3 1. Betaalbare en geschikte woningen Positief –uitbreiding huursubsidie –vermeerdering aanbod sociale verhuurkantoren –doorstroming in sociale woningen stimuleren Wishfull thinking –Stimulansen voor nieuwe woonvormen

4 Vlaamse woondroom (vrijstaande woning met tuin) = zeer sterk verankerd –Populaire verbeelding (Suske en Wiske, Jommeke, De Kampioenen, …) –Verkavelingen, woonuitbreidingsgebieden –Subsidiesystemen gericht op eigenaars (woonbonus) –Wettelijk kader (wooncode, gemeentelijke regulareringen, bestrijding sociale fraude, eigendomsvormen, …) –Infrastructuur aanwezig

5 DAAROM: NOOD AAN TRANSFORMATIE VAN HET IDEAALBEELD

6 2. Aangename en gezonde omgeving Positief –Aanmoediging via subsidies van vernieuwingen die rekening houden met vrouwen –Aandacht voor sociale architectuur en infrastructuur

7 Vraag –Vanwaar de quasi-afwezigheid van sociale huisvesting in deze beleidsopties?

8 Sterke traditie in Vlaanderen Cité Moderne, Victor Bourgeois, jaren ‘20 Huisvesting Kiel, Renaat Braem, jaren ‘50

9 Hollainhof, WJ Neutelings, jaren ‘90

10 Instrumenten / hefbomen voor transformatie van ideale woonvormen Sociale woningbouw Sociale woningbouw Stadsvernieuwingsprojecten - ontwerpend onderzoek - public-private partnerships - sociale dimensie versterken - ook 20 ste eeuwse gordel Stadsvernieuwingsprojecten - ontwerpend onderzoek - public-private partnerships - sociale dimensie versterken - ook 20 ste eeuwse gordel

11 3. Rol van openbaar vervoer Mobiliteit en wonen mogen niet als onafhankelijke beleidsdomeinen gezien worden. Mobiliteit en wonen mogen niet als onafhankelijke beleidsdomeinen gezien worden. Duurzaam bouwen = energiezuinig bouwen = rekening houden met milieueffecten = rekening houden met mobiliteitseffecten Duurzaam bouwen = energiezuinig bouwen = rekening houden met milieueffecten = rekening houden met mobiliteitseffecten

12 Noodzaak om het woonbeleid te differentiëren afhankelijk van locatie!!!! Noodzaak om het woonbeleid te differentiëren afhankelijk van locatie!!!! Stimuleren van verdichting, vervangende nieuwbouw, woningopdeling, enzovoorts in goed gelegen woonwijken Stimuleren van verdichting, vervangende nieuwbouw, woningopdeling, enzovoorts in goed gelegen woonwijken Uitdoofscenario’s voor minder goed gelegen gebieden Uitdoofscenario’s voor minder goed gelegen gebieden

13

14 Samenvattend 1. Sociale woningbouw als instrument 2. Stadsvernieuwing als instrument 3. Differentiatie van het woonbeleid


Download ppt "Vrouwen en wonen in Vlaanderen. Een reactie Hilde Heynen KU Leuven, Departement Architectuur."

Verwante presentaties


Ads door Google