De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inductiemachine 90 tot 95 % v. d. elektrische machines in de industrie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inductiemachine 90 tot 95 % v. d. elektrische machines in de industrie"— Transcript van de presentatie:

1 Inductiemachine 90 tot 95 % v. d. elektrische machines in de industrie
eenvoudige constructie slijtvast robuust variabel toerental verschillende manieren om te regelen, zie verder in de cursus

2 Werkingsprincipe: algemeen
Inductiewet van Faraday-Lenz bewegende geleiders Wet van Ohm elke mogelijke lus enkel voor stroomkringen veranderlijke flux  e.m.k. e.m.k.  stroom vraagje: In de wet van Ohm staat het elektrisch veld en niet de e.m.k.. Wat is het verschil ?

3 Werkingsprincipe: algemeen
krachten op lading Lorentzkracht krachten op stroom (linkerhandregel) stroom in magnetisch veld  kracht

4 Beweging - Elektromagnetisme
veranderlijke flux wet Faraday-Lenz + veralgemening e.m.k. wet van Ohm stroom (in magnetisch veld) F = q (v x b) kracht beweging

5 Constructie: stator gelamelleerd siliciumstaal wikkeling

6 Constructie: rotor gelamelleerd siliciumstaal wikkeling
kortgesloten of uitwendige regelbare weerstanden via sleepringen

7 Constructie kleine luchtspleet

8 Werkingsprincipe: draaiveld
driefasige spanning  draaiveld: sin(-t) + harm. t = /6 t = 0

9 Werkingsprincipe: draaiveld
hoeksnelheid of synchrone snelheid: zie slide (2f)/(2) 60/p = 60 f/p

10 Werkingsprincipe draaiveld  geïnduceerde spanningen  geïnduceerde stromen  Lorentzkrachten asynchrone motor snelheid afhankelijk van belasting nullasttoerental, slip (normaal enkele tienden van een % tot enkele %))

11 Koppel-toerentalkarakteristiek
1. startkoppel 2. kipkoppel (maximaal koppel) 3. nominale werkingstoestand 4. nullasttoestand (wrijving) 5. synchronisme

12 Vermogenbilan P1: opgenomen driefasig actief vermogen (P1 = 3 Ul Il cos); PJ1: Jouleverliezen in stator (PJ1 = Rl Il2 ); PFe1: ijzerverliezen: hysteresis- en wervelstroomverliezen; functie v. frequentie: constant in stator en gering in rotor bij nominale slip omwille van zeer lage frequentie; P: luchtspleetvermogen: van stator naar rotor; PJ2: Jouleverliezen in de rotor; Pwr: mechanische verliezen: wrijvings- en ventilatieverliezen; Pm: aan as afgegeven mechanisch vermogen (Pm = T 2 n);

13 Gebruik: uitvoeringen
normen

14 Gebruik: mechanische bescherming
personen beschermen tegen spanning en bewegende delen: motor stopt niet !!! * machine beschermen tegen vocht, vuil, vreemde lichamen ** normen: afhankelijk van omgeving (IP-klassen, IP = Index of Protection) twee cijfers: 1e: 0 – 6 * 2e: 0 – 8 **

15 Gebruik: mechanische bescherming

16 Gebruik: isolatieklassen
T = Temperatuur grenswaarde werkingsT = max. T koelmiddel* + max. Tstijging + veiligheid * 40°C lucht, 25 °C water normen: levensduur rechtstreeks afh. van T stijging met 10 K boven limiet = levensduur / 2 zijde, papier glasvezel mica

17 Gebruik: koeling convectie straling: enkele % afhankelijk van
luchtkoeling gaskoeling waterkoeling straling: enkele % afhankelijk van grootte machine constructie gebruikswijze

18 Gebruik: kenplaat 1. driefazige motor voor 50 Hz
2. nominaal vermogen(geleverd aan de as) 3 en 4. in ster of in driehoek steeds lijngrootheden, fasegrootheden onveranderlijk ster: 400 V, 29 A (nominale werking) driehoek: 230 V, 50 A (nominale werking) 5. IP 54: stof en spatwaterdicht, volledige bescherming 6. P = 3 U I cos = W rendement = 87 % 7. nominaal toerental waaruit slip kan berekend worden s = 3 % 8. isolatieklasse F: max. temperatuur 155 °C

19 Gebruik: kenplaat

20 Eenfasige inductiemotor
goedkoop, robuust compressoren, werktuigen, pompen, … rolluiken, poorten, … (2 draaizinnen) stator met eenfasige wikkeling pulserende flux, geen draaiveld start: rotor bewegen hulpwikkeling: startcondensator geeft ellipsvormige flux wordt veelal nadien uitgeschakeld

21 Eenfasige inductiemotor: draaizin


Download ppt "Inductiemachine 90 tot 95 % v. d. elektrische machines in de industrie"

Verwante presentaties


Ads door Google