De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Albert Einstein 1879 – 1900 1879 Albert Einstein wordt op 14 maart in Ulm (Zuid Duitsland) geboren als zoon van Hermann Einstein (elektrotechnicus)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Albert Einstein 1879 – 1900 1879 Albert Einstein wordt op 14 maart in Ulm (Zuid Duitsland) geboren als zoon van Hermann Einstein (elektrotechnicus)"— Transcript van de presentatie:

1 Albert Einstein – 1900 1879 Albert Einstein wordt op 14 maart in Ulm (Zuid Duitsland) geboren als zoon van Hermann Einstein (elektrotechnicus) en Pauline Koch in een Duits-Joods gezin. 1884 Albert leert pas laat spreken, op driejarige leeftijd spreekt hij nog steeds niet, hij spreekt pas vloeiend Duits als hij 10 is. Albert krijgt een kompas wat hem aanzet tot experimenteren en hem inte’resse geeft voor de wetenschappen. 1889 Als hij 10 jaar is begint hij zelf aan zijn ontwikkeling door zoveel mogelijk over wetenschappen te lezen. Op school is hij geen goede leerling. Tussen 6 en 13 jaar volgt hij vioollessen. 1894 De zaak van Hermann gaat failliet waardoor de ouders en het zusje naar Munchen verhuizen en daarna naar Pavia (in de buurt van Milaan). Albert gaat naar school in Munchen. Als 15 jarige blijft hij alleen in Munchen om zijn middelbare school te beëindigen. Hij wordt weggestuurd omdat zijn gedrag de orde verstoort. Hij vervoegt zijn familie zonder zijn studies af te maken. 1895 Albert tracht via een toelatingsexamen tot het Polytechnisch Instituut in Zürich toegelaten te worden. Hij faalt echter kunst en talen. Zijn familie stuurt hem naar een school in Aarau (Zwitserland) om zijn middelbare school af te maken. 1896 Door zijn afkeer voor voornamelijk het militaire systeem geeft Albert als 17 jarige officieel zijn Duitse nationaliteit op. Hij statenloos tot in 1901. Albert krijgt zijn diploma en wordt toegelaten tot de Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) in Zürich. 1898 Als student is Einstein weinig opvallend. Hij gaat zelden naar de les. Hij kleedt zich nonchalant, speelt vaak viool en leert zeilen. Albert wordt verliefd op Mileva Maric, een Hongaarse medestudente die in Zwitserland wiskunde studeert. 1900 Albert studeert af aan de ETH. Hij krijgt geen academische aanstelling en geeft om in zijn onderhoud te kunnen voorzien privélessen. In december 1900 publiceert hij zijn eerste artikel in het toen meest vooraanstaande tijdschrift 'Annalen der Physik'. Hij stuurt dit in als onderdeel van een doctoraatsproefschrift over de kinetische gastheorie. Hij behaalt in 1905 een doctoraat aan de universiteit van Zürich.

2 Albert Einstein – 1904 1901 Albert krijgt de Zwitserse nationaliteit. Hij slaagt er in de militaire dienst te ontwijken omdat hij platvoeten en spataders zou hebben. 1902 Einstein krijgt een plaats in het Zwitsers Octrooibureau in Bern waar hij tot in 1908 werkzaam blijft. Hij vindt daar de tijd om over natuurkundige problemen na te denken. Mileva en Albert krijgen een dochtertje Lieserl. Dat wordt na de geboorte afgestaan. Er is verder niets meer over haar bekend, waarschijnlijk is ze op jonge leeftijd gestorven. 1903 In januari huwen Albert en Mileva . Hij moet dan niet meer koken en schoonmaken zodat hij meer tijd heeft om met natuurkunde bezig te zijn. Hij heeft bespreekt zijn ideeën niet met andere fysici maar wel met Mileva. Er is geen bewijs dat Mileva een belangrijke bijdrage leverde aan het werk van Einstein zoals sommigen beweren. 1904 Hans Albert wordt geboren.

3 Albert Einstein Dit jaar is voor Einstein een 'Annus Mirabilis', een wonderjaar. Hij publiceert naast zijn proefschrift ook verschillende artikels in de Annalen der Physik. 17 maart: “Ueber einen die Erzeugung undVerwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt” Annalen der Physik 17, 132–148 (1905) In deze publicatie wordt de deeltjestheorie van het licht besproken en wordt het foton geïntroduceerd waarmee hij het foto-elektrisch effect kan verklaren. 30 april: “Eine neue Bestimming der Molecüldimensionen” Doctoraatsthesis aan de universiteit van Zürich, gepubliceerd in 1906 in de Annalen der Physik, 11 mei: “Ueber die von molekülarkinetischen Theorie der Wärme Geforderte Bewegung von in Ruhenden Flüssigkeiten suspendierter Teilchen” Annalen der Physik 17, 549–560 (1905) In deze geschriften geeft Einstein een verklaring voor de Brownse beweging. 30 juni: “Zur Elektrodynamik der bewegter Körper” Annalen der Physik 17, 891–921 (1905) In dit artikel behandelt Einstein de speciale relativiteitsleer waarin hij stelt dat de lichtsnelheid constant is. 27 september: “Ist die Trägheit eines Körpers von seinem energieinhalt abhängig?” Annalen der Physik 18, 639–641 (1905) Hierin wordt de meest gekende fysische vergelijking E = m . c2 afgeleid.

4 Albert Einstein – 1925 1908 Einstein krijgt een post als assistent aan de universiteit van Bern. 1910 Eduard wordt geboren. 1911 Het gezin Einstein verhuist naar Praag waar Einstein professor aan de Karl-Ferdinand universiteit wordt. Daar begint hij zijn ideeën te ontwikkelen over de kromming van tijd en ruimte, die de aanzet worden van de algemene relativiteitsleer. Hij is de jongste deelnemer aan de Solvay Conferentie in Brussel waar alleen genodigden op worden toegelaten. 1912 Het gezin verhuist naar Zürich waar Albert een leerstoel theoretische fysica krijgt aan de ETH 1914 Einstein keert terug naar Duitsland waar hij tot 1933 directeur wordt van het Kaiser Wilhelm Instituut in Berlijn. Het gezin verhuist in april naar Berlijn. Mileva keert na drie maanden naar Zürich terug. De scheiding wordt ingezet. 1916 Annalen der Physik publiceert een artikel van Einstein over de algemene relativiteitstheorie. 1917 Einstein krijgt een zenuwinstorting en is zwaar ziek. Hij wordt verzorgd door zijn achternicht Elsa. Hij publiceert een artikel over kosmologie. 1919 Albert en Elsa huwen. Een zonne-eclips op 29 mei toont experimenteel aan dat de algemene relativiteitstheorie klopt. 1920 Einstein ontmoet Bohr. Ze zullen jarenlang discussies hebben over de kwantumtheorie waar ze tegengestelde ideeën over hebben. De uitspraak van Einstein 'God dobbelt niet' komt voort uit deze discussies. 1921 Einstein krijgt de Nobelprijs fysica voor de ontdekking van het foto-elektrisch effect. 1925 Einstein neemt plaats in het bestuur van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem.

5 Albert Einstein – 1955 1927 Einstein woont de 5de Solvay Conferentie in Brussel bij. Hij begint er samen met Bohr aan ontwikkeling van de basis van de kwantummechanica. 1929 De wereldeconomie stort in elkaar. Einstein herziet zijn mening en realiseert zich bij de opkomst van Hitler dat een absoluut pacifisme niet haalbaar is. 1932 Einstein is wereldberoemd. Hij voelt als Jood de druk van het antisemitisme. Meer dan eens denkt hij er over Duitsland te verlaten maar Planck haalt hem telkens over toch te blijven. 1933 Albert en Elsa verlaten Duitsland. Einstein krijgt een positie aan het Institute for Advanced Studies in Princeton in de Verenigde Staten van America. Een positie die hij behoudt tot in Hij blijft er tot zijn dood wonen. Tijdens een bezoek aan Europa om de laatste regelingen te treffen voor zijn definitieve verhuizing naar Princeton, verblijft hij in België van 28 maart tot 9 september in de villa Savoyard in Den Haan. 1936 Elsa sterft na een korte ziekte 1939 De tweede wereldoorlog begint. Einstein waarschuwt er in een brief aan president Roosevelt voor dat de nazi's een atoombom kunnen maken. Hij dringt er bij de regering van de V.S.A. op aan onderzoeksprogramma's te starten rond kernenergie. 1940 Einstein verkrijgt het Amerikaans staatsburgerschap maar behoudt de Zwitserse nationaliteit. Hij is voor de rest van zijn leven een vurig pacifist en zet er zich ook voor in. 1949 Mileva sterft. 1952 Na de dood van Chaim Weizman, de president van Israël wordt aan Einstein gevraagd deze taak op te nemen. Hij weigert alhoewel hij een verdediger is van de Zionisische zaak. 1955 Op 18 april sterft Einstein in Princeton na een hartaanval. Hij wordt diezelfde dag gecremeerd. Zijn as wordt op een onbekende plaats uitgestrooid.

6 Albert Einstein 1929 – 1955 Opgaven
Wat is de betekenis van het symbool van het WYP2005? Zoek bij de belangrijkste data die je op de tijdslijn vindt een foto op het internet. Kopieer deze en plak ze in de tekst. Wat is het verschil tussen de speciale en de algemene relativiteitsleer? Zoek de toespraak die door Professor S. Arrhenius, gehouden werd bij de uitreiking van de Nobelprijs aan Einstein. Was Einstein aanwezig? Naar wie is de prijs gegaan? Onder welke voorwaarden ? Zoek informatie over de Solvay conferenties. Welke jaren was Einstein aanwezig? Zoek informatie over ‘Physics enlightens the world’.


Download ppt "Albert Einstein 1879 – 1900 1879 Albert Einstein wordt op 14 maart in Ulm (Zuid Duitsland) geboren als zoon van Hermann Einstein (elektrotechnicus)"

Verwante presentaties


Ads door Google