De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STUDIEDAG WANNEER LIEFDE UITMONDT IN EEN GEVECHT… DETERMINANTEN, SCREENING & INTERDISCIPLINAIRE AANPAK Faculteit Rechtsgeleerdheid Zeger van Hee - Tiensestraat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STUDIEDAG WANNEER LIEFDE UITMONDT IN EEN GEVECHT… DETERMINANTEN, SCREENING & INTERDISCIPLINAIRE AANPAK Faculteit Rechtsgeleerdheid Zeger van Hee - Tiensestraat."— Transcript van de presentatie:

1 STUDIEDAG WANNEER LIEFDE UITMONDT IN EEN GEVECHT… DETERMINANTEN, SCREENING & INTERDISCIPLINAIRE AANPAK Faculteit Rechtsgeleerdheid Zeger van Hee - Tiensestraat 41 - 3000 Leuven Dinsdag 2 juni 2009

2 1/1 Guy Vanderstraeten Directeur CAW ‘t Verschil Intrafamiliaal geweld intersectoraal aangepakt in de provincie Limburg Guy Vanderstraeten - Inhoudelijk directeur CAW ‘t Verschil 1/1 Intrafamiliaal geweld intersectoraal aangepakt in de provincie Limburg

3 1/1 1. Aanleiding 2. Provinciale Denktank IFG 3. Wat is er nu dat er vroeger niet was? 4. De meerwaarde op het terrein? 5. Resultaten 6. Wat staat er op stapel? 7. Stellingen Intrafamiliaal geweld intersectoraal aangepakt in de provincie Limburg Guy Vanderstraeten - Inhoudelijk directeur CAW ‘t Verschil 1/1 Inhoud

4 1/1 Aantal meldingen steeg 14% meldingen was IFG -> maatschappelijk probleem Ernstige incidenten PdK Hasselt wilde IFG als prioriteit in ZVP / PdK Tongeren als bijz. aandachtspunt Optreden moest efficiënter en effectiever 1. Aanleiding

5 1/1

6

7

8

9 Oprichting midden 2004 Samenwerking politie, justitie en hulpverlening Ondersteuning provincie, UH en KUL Uitwerking verbeterpunten i.s.m. procesbegeleider Integrale en geïntegreerde aanpak 2. Provinciale Denktank IFG

10 1/1 Intersectorale aanpak Regeling crisisopvang Draaiboek / proces Uniforme opleiding politie Gespecialiseerd personeel Samenwerking binnen hulpverlening Aandacht verblijfs- en omgangsrecht Preventie en sensibilisatie Dadertherapie 3. Wat is er nu dat er vroeger niet was?

11 1/1 Eenvormige provinciale werkwijze, op basis van draaiboek, van toepassing op: Alle Limburgse politiediensten Beide parketten Onthaalpunten partnergeweld CAW’s 4. De meerwaarde op het terrein?

12 1/1 Op het vlak van: Politionele tussenkomst Opstellen proces-verbaal Doorverwijzen / beroepsgeheim Aanpak parketten Aanpak hulpverlening Provinciale eenvormige werkwijze

13 1/1 Vorming IFG voor politie: Kwalitatieve tussenkomst Sneller pv Gerichte doorverwijzing naar onthaalpunten CAW Betere opvolging door centraal aanspreekpunt Politionele tussenkomst

14 1/1 Quasi onmiddellijk uitgebreid pv: Type-pv met invulschermen Oog voor pas gebeurde feiten én antecedenten Lijst van risicofactoren Opstellen proces-verbaal

15 1/1

16 Op basis van doorverwijsformulier: Aangeboden bij tussenkomst politie Begeleidende folder Bij hulpaanvaarding door één of beiden -> faxen naar onthaalpunt CAW Schriftelijk akkoord betrokkene(n) -> dus geen probleem beroepsgeheim Doorverwijzen / beroepsgeheim

17 1/1

18 Vervolgingsbeleid gericht op alternatieve afhandeling Centraal aanspreekpunt Inlichten bij ernstige feiten -> gepaste maatregelen Krijgen feedback bij doorverwijzing, volgen op en geven evt. bijkomende opdrachten Bijkomende maatregelen bij recidive en weigering of stopzetting hulpverlening Aanpak parketten

19 1/1 Onthaalpunt partnergeweld neemt binnen 5 werkdagen contact op met betrokkene(n) Nemen kennis van hulpvraag Laten politie en parket weten of betrokkene(n): Zich al dan niet hebben aangeboden Hulpverlening hebben afgebroken Programma hebben voltooid Werden doorverwezen naar andere instantie Aanpak hulpverlening

20 1/1 Kernfuncties: aanklampend werken werken rond veiligheid / stoppen van geweld inzicht in de geweldspiraal empathie bevorderen verwerking ervaringen m.b.t. partnergeweld motiverend werken Onthaalpunten Partnergeweld

21 1/1 Draaiboek: schematisch voorstel hulpverlening -> doorverwijsformulier strafbare feiten of familiale twist zware feiten of kinderen in gevaar koppel niet akkoordkoppel akkoord afgebroken succesvol altijd pv

22 1/1 Snellere en betere hulpverlening Allesomvattend type-pv -> grotere rechtszekerheid Grotere bescherming aanwezige minderjarigen Signaal dat partnergeweld niet getolereerd wordt Voordelen eenvormige werkwijze

23 1/1 Politie - justitie - hulpverlening samenwerking op basis van 1 document Magistraten en rechters duidelijk beeld van de toestand en de ondernomen acties Het curatief optreden aanreiken van hulp bij elke tussenkomst Voordelen eenvormige werkwijze

24 1/1 Periode 2008 1257 cliënten doorverwezen naar onthaalpunten: alleen: 16% Met partner: 68 % Met ex partner: 15% Met familielid: 0,5 % Met kind: 0,5 % 5. Resultaten

25 1/1 Aangemelde geweldsvormen: combinatie fysiek - psychologisch partnergeweld: 44% psychisch geweld / bedreigingen: 40 % stalking: 9 % seksueel geweld: 1 % kindermishandeling: 3 % Andere: 3 % 5. Resultaten

26 1/1 De onthaalfase stopt in 50 % van de gevallen omwille van afgebroken door de cliënt. In 17 % van de gevallen is er een concreet hulpverleningsvoorstel en geen verdere vraag of afgerond komt op 11 %. 5. Resultaten

27 1/1 Pilootproject met anderstaligen Extra aandacht preventie & sensibilisatie: jongerenproject (scholen en jeugdverenigingen) n.a.v. zwanger- en ouderschap (i.s.m. vzw ZIJN) opleiding zorgsector (i.s.m. SENSOA) opvoedingsondersteuning 6. Wat staat er op stapel?

28 1/1 Aandacht voor kinderen Verdere stappen Netwerk Verblijfs- en Omgangsrecht: scheidings- en ouderschapsbemiddeling: infosessies, interprof. netwerk, brochures praktijkhandboek professionelen om vonnissen zo waterdicht mogelijk te maken ontwerp interprofessioneel draaiboek 6. Wat staat er op stapel?

29 1/1 Wat is prioritair: het welzijn bevorderen van mensen of veiligheid creëren? Staat aanklampend werken vanuit de hulpverlening niet haaks op de keuzevrijheid van cliënten? Is het beroepsgeheim een rem in de samenwerking tussen de sectoren? Heeft de intersectorale samenwerking tussen politie, justitie en hulpverlening op vlak van partnergeweld heeft wel een meerwaarde als meer dan de helft van cliënten afhaakt? Moet de overheid de samenwerking tussen de sectoren stimuleren? 7. Stellingen


Download ppt "STUDIEDAG WANNEER LIEFDE UITMONDT IN EEN GEVECHT… DETERMINANTEN, SCREENING & INTERDISCIPLINAIRE AANPAK Faculteit Rechtsgeleerdheid Zeger van Hee - Tiensestraat."

Verwante presentaties


Ads door Google