De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De dreiging van de 21ste eeuw

Verwante presentaties


Presentatie over: "De dreiging van de 21ste eeuw"— Transcript van de presentatie:

1 De dreiging van de 21ste eeuw
Klimaatopwarming De dreiging van de 21ste eeuw

2 Enkele beelden…

3 Reeds vandaag Afsmelting Arctische & Antarctische ijskappen
Toename superstormen door stijging zeewatertemperatuur Hogere temperaturen = excessieve droogtes in bepaalde gebieden Elk jaar stijgend aantal slachtoffers door verhoogde ozonconcentraties

4 Oorzaken Verhoogde CO2 -concentraties
door verbranding fossiele brandstoffen Methaanuitstoot door vee en planten Ontbossing Fileverkeer in steden Release van extra CO2 uit permafrost, door smelting ijskap

5 Gevolgen in de nabije toekomst
Stijging van zeespiegel, lage regio’s zullen overstromen (cfr. Nederland, Bangladesh) Verdunning, tot uiteindelijke verdwijning Noordpoolijs in de zomer – 2050 Verspreiding ziektes en epidemieën, zoals malaria, gevolg van temperatuursstijging Uitsterven dier- en plantsoorten, door te trage adaptiviteit aan veranderende habitat

6 Medewerking nodig van…
Regeringen, overheden; onder vorm van subsidies, effectieve beleidswijzigingen, … Grote bedrijven; productieprocessen op milieuvriendelijkere manieren, … Consument; aanpassing verbruikgedrag en levensstijl, afgestemd op leefomgeving Toegeven dat probleem serieus is, dat er maatregelen genomen moeten worden!

7 Struisvogelmentaliteit moet verdwijnen

8 Oplossingen Milieuvriendelijke energiewinning:
Wind Zon Water Kernenergie (zeer efficiënt t.o.v. vervuilingsgraad) Niet-vervuilende productieprocessen industrie Verantwoord met (vervuilende) energie omspringen

9 “The era of procrastination, of half-measures, of soothing and baffling expedients, of delays, is coming to its close. In its place we are entering a period of consequences.” -Winston Churchill- Klimaatopwarming gebeurt nu, en het is nu dat er iets aan gedaan moet worden…

10 Dank voor uw aandacht Naim Mansour


Download ppt "De dreiging van de 21ste eeuw"

Verwante presentaties


Ads door Google