De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ROCURONIUMBROMIDE J. van de Laar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ROCURONIUMBROMIDE J. van de Laar."— Transcript van de presentatie:

1 ROCURONIUMBROMIDE J. van de Laar

2 Rocuroniumbromide Inhoud Vragen? - Achtergrond
Herintroductie Progesteron Plant 5 Rocuroniumbromide Inhoud - Achtergrond - Wat zijn spierverslappers - Werken met spierverslappers - Syntheseroute Rocuroniumbromide Plant 5 (logistiek) Vragen? Functietrainining Rocuroniumbromide 2

3 Spierverslappers (achtergrond)
Huidige spierverslappers gebaseerd op curare (verzamelnaam voor gif uit planten). Amazone-indianen gebruiken oa. Strychnos toxifera (werkzame stof D-Tubacurarine) Spierverslappende werking gerelateerd aan N-N afstand in het molecuul (ca. 1 nm). Veroorzaken verlammingsverschijnselen door blokkade van de prikkeloverdracht van zenuwen naar spieren (incl. ademhaling) Hartspier wordt niet stilgelegd, wel de longen (zonder anesthesie volledig bij kennis) Functietrainining Rocuroniumbromide

4 Wat zijn spierverslappers?
MSD maakt onder andere: Pancuroniumbromide Vecuroniumbromide Rocuroniumbromide (Esmeron) Toepassing: Bij operaties van patiënten om spieren te verslappen en beademing mogelijk te maken (toediening d.m.v. injectie; dosering mg/kg lichaamsgewicht) In Nederland gebruikt als spierverslapper bij euthanasie In V.S. gebruikt als middel voor de doodstraf (zonder beademing) Opname: - Vertraagde opname via inademing, inslikken en via de huid - Snelle opname door wondjes via de huid Effecten bij te hoge opname: - Verlammingsverschijnselen, overgeven, ademstilstand met mogelijk dodelijke afloop Functietrainining Rocuroniumbromide

5 Het Rocuroniumbromide molecuul
Functietrainining Rocuroniumbromide

6 Fysische eigenschappen Rocuroniumbromide
Vaste stof (poeder) Het heeft een amorfe structuur (niet kristallijn) Kleur: gebroken wit of lichtelijk roze Oplosbaar in ethanol: > 150 mg/l Oplosbaar in chloroform: > 200 mg/l Oplosbaar in water: zeer goed oplosbaar Blijft zijn activiteit volledig behouden als het product is opgelost in water! Functietrainining Rocuroniumbromide

7 Werken met spierverslappers (OMD-00011063)
Eisen aan personeel Alle medewerkers mogen met spierverslappers werken, indien zij de voorlichting t.a.v. gezondheidsrisico's van blootstelling aan spierverslappers en de benodigde persoonlijke hygiëne hebben gehad. Voorlichting Persoonlijke hygiëne Na iedere open handeling direct gebruikte PBM’s verwijderen en gesloten afvoeren. Geadviseerd wordt na iedere openhandeling te douchen en om te kleden. Niet (door)werken met open wondjes of huidbeschadigingen. Oppassen met opruimen gebroken glaswerk en materialen met scherpe randen. Bij Pauzeren handen en gezicht wassen met water en zeep. Beheersmaatregelen Incidenten Ontruimen van ruimte, omkleden en douchen i.g.v. besmetting Neem contact op met afdelingsleiding EHBO bij accidentele vergiftiging Functietrainining Rocuroniumbromide

8 Werken met spierverslappers (vervolg)
Vergiftiging mogelijk via: Mond (via hand/mond contact), huid (via wondjes), ogen en inademing Verschijnselen bij vergiftiging (enkele seconden tot minuten): Misselijk, braken, transpireren, tranende ogen, hoesten, benauwdheid Moeite met slikken/spreken/ogen open houden, dubbelzien, incontinentie van urine en ontlasting, verlammingen, verwardheid EHBO bij accidentele vergiftiging Altijd intern alarmnummer bellen (2222); vermeldt aard en plaats ongeval Bewaking alarmeert de reddingsdienst, brandweer of indien noodzakelijk een ambulance. Verbandkamer heeft geen directe rol bij incidenten Bij huidcontact: wassen met water/zeep en douchen (verwijder kleding) en eventuele wond flink laten doorbloeden Bij inslikken: grondig spoelen met water en laten braken Bij oogcontact: verwijder eventuele contactlenzen en spoel minimaal 15 minuten met lauw water Bij inademing: frisse lucht Indien slachtoffer niet meer ademt, beademen en toezicht houden Functietrainining Rocuroniumbromide

9 Werken met spierverslappers (vervolg)
Rocuroniumbromide is een OEB4-product (TDD = 1 μg/dag)! PBM’s gebruiken volgens werkinstructie (OMD ) Welke open handelingen zijn er? Vullen droogkast > verseluchtkap, handschoenen, ww-overall Monstername droogplaat) > verseluchtkap, handschoenen, ww-overall Legen droogkast > verseluchtkap, handschoenen, ww-overall In drums brengen (NS-ruimte) > verseluchtkap, dubbele handschoenen, schort, ww-overall, overschoenen Persoonlijke hygiëne (zie vorige sheet) Maak gebruikte hulpstukken (zoals scheppen ed) zelf goed schoon. Voorgeschreven PBM’s aan houden. Functietrainining Rocuroniumbromide

10 Processen (synthese route)
Herintroductie Progesteron Plant 5 Processen (synthese route) Functietrainining Rocuroniumbromide 10

11 Vragen of opmerkingen Herintroductie Progesteron Plant 5
Functietrainining Rocuroniumbromide 11


Download ppt "ROCURONIUMBROMIDE J. van de Laar."

Verwante presentaties


Ads door Google