De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is de ideale rechtsstaat?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is de ideale rechtsstaat?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat is de ideale rechtsstaat?
§3.1 Roep om harde rechtsstaat via de media §3.2 Onze rechtsstaat in internationaal perspectief

2 Terugblik op hoofdstuk 1 en 2
§1.1 Hoe ziet de Nederlandse rechtsstaat eruit? §1.2 Hoe is de rechtsstaat ontstaan? §1.3 Welke visies zijn er op de ideale staat? §2.1 Hoe gelijk worden burgers in Nederland behandeld? §2.2 Hoe effectief is de rechtshandhaving? §2.3 Hoe actief mogen burgers zijn in de strijd tegen criminaliteit?

3 §3.1 Roep om harde rechtsstaat via de media

4 §3.1 Roep om harde rechtsstaat via de media
Welke invloed hebben de media op je mening over de rechtsstaat en op het overheidsbeleid bij de bestrijding van criminaliteit? Word jij beïnvloedt door de media?

5 §3.1 Roep om harde rechtsstaat via de media
Wat doet informatie met je? Op welke manier vindt beïnvloeding plaats door de media? Hierover zijn vier theorieën: Injectienaaldtheorie Agendatheorie Opinieleiderstheorie Theorie van de selectieve perceptie

6 §3.1 Roep om harde rechtsstaat via de media
Injectienaaldtheorie Kenmerk: Alles wat de media zegt, wordt aangenomen door het publiek.

7 §3.1 Roep om harde rechtsstaat via de media
Agendatheorie Kenmerk: De media bepaalt waar mensen over praten. Media kunnen zoveel aandacht aan een onderwerp geven dat burgers erover gaan praten en het op de ‘politieke agenda’ komt.

8 §3.1 Roep om harde rechtsstaat via de media
Opinieleiderstheorie Opinieleiders: (bekende) personen die de maatschappelijke meningsvorming beïnvloedt door gebruik te maken van massamedia (tv, radio, krant, internet). Kenmerken: Mensen met een hoog aanzien geven hun mening en die wordt overgenomen door een groot publiek.

9 §3.1 Roep om harde rechtsstaat via de media
Overschatten de media de omvang van criminaliteit? Is de criminaliteit de afgelopen jaren gedaald, gelijk gebleven of toegenomen? Objectieve veiligheid versus subjectieve veiligheid. Bron: CBS.nl

10 §3.1 Roep om harde rechtsstaat via de media

11 §3.1 Roep om harde rechtsstaat via de media

12 §3.1 Roep om harde rechtsstaat via de media
Aanhangers zachte rechtsstaat Aanhangers harde rechtsstaat Tegenstelling blauweboordencriminaliteit wordt onderschat witteboordencriminaliteit wordt overschat media speelt grote rol bij beeldvorming over veiligheid politiestatistieken laten slechts een stukje van de ijsberg zien verborgen criminaliteit is veel groter

13 §3.1 Roep om harde rechtsstaat via de media
Overheid luistert naar de roep van de burger (en de media) om het gevoel van onveiligheid te verminderen. Dit gebeurt door voor 5 risicogroepen een apart beleid te voeren: Risicojongeren (coaching, HALT, jeugdgevangenis) Veelplegers (opsluiten, resocialisatie) Zware criminaliteit (harde aanpak, begeleiding om terugval te voorkomen) Witteboordencriminelen (gespecialiseerde teams om dit aan te pakken) Terroristen (veiligheidsdiensten, preventieve aanpak)

14 §3.2 Onze rechtsstaat in internationaal perspectief
Hoe kijken we in Nederland aan tegen andere rechtsstaten en wat is de internationale invloed op onze rechtsstaat? Nederland maakt deel uit van de Europese Unie Voorwaarden om lid te worden: Democratie + eerbiedigen mensenrechten Bestaande wetten en regels van de EU accepteren en doorvoeren Goed werkende markteconomie hebben

15 §3.2 Onze rechtsstaat in internationaal perspectief
Turkije onderhandelt al lang over lidmaatschap Is Turkije een rechtsstaat? Worden mensenrechten gehandhaafd?

16 §3.2 Onze rechtsstaat in internationaal perspectief
Turkije: wij zijn een rechtsstaat! Rechten van minderheden worden niet gerespecteerd Speciale rechtbanken van staatsveiligheid waar de regering invloed heeft op de rechtspraak Al jaren een democratie Turkije niet beoordelen vanuit Nederland, maar kijken naar de nabije omgeving als Iran en Irak Invloed van leger op politiek is kleiner geworden, bovendien scheiding tussen ‘kerk’ en staat Conclusie: is Turkije een rechtsstaat of is het gewoon een hardere rechtsstaat dan de Nederlandse?

17 §3.2 Onze rechtsstaat in internationaal perspectief
Nederland in de wereld Nederland en de Europese Unie. Samenwerking op economisch gebied Samen de misdaad bestrijden Richtlijnen (wetgeving) en rechtspraak gemaakt in Brussel, gelden ook in Nederland Nederland en de Verenigde Naties Internationale organisatie om vrede en veiligheid te bereiken Nadeel: geen wereldregering en geen geweldsmonopolie

18 §3.2 Onze rechtsstaat in internationaal perspectief
Vier belangrijke onderdelen van de VN: Veiligheidsraad (15 leden, vetorecht, bindende besluiten) Commissie voor mensenrechten (onderzoekt situatie in veel landen en rapporteert aan de veiligheidsraad) Internationaal Gerechtshof (advies over bijvoorbeeld grensconflicten) Internationaal Strafhof (rechtbank die bindende straffen kan uitdelen) Taken VN: peace making (bemiddelen), peace keeping (zorgen dat vredesbestand wordt nageleefd), peace enforcing (vrede afdwingen door inval in een land), peace building (opbouwen van een land, bijvoorbeeld door opbouwmissie).

19 §3.2 Onze rechtsstaat in internationaal perspectief
Links (progressief) Midden Rechts (conservatief) Buitenlandse politiek moet oorzaken wegnemen Crisis oplossen door VN Armoede in de 3e wereld is deels gevolg van overheersende positie van het Westen. 2. Harde diplomatie, anders militair optreden, ongeacht hoe. Wereld is onveilig door slechte regeringen in 3e wereld Westen mag rechtsorde handhaven Alleen handelen is toegestaan.


Download ppt "Wat is de ideale rechtsstaat?"

Verwante presentaties


Ads door Google