De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geologie."— Transcript van de presentatie:

1 Geologie

2 Wat komt er aan de orde?

3 Aantekeningen bij blz 1 Geologie
De wetenschap die het ontstaan van de aarde, de opbouw van de aarde en de processen die daarbij een rol spelen bestudeert. principe dat stelt dat (geologische) processen die zich nu afspelen ook in het verleden op die manier hebben plaatsgevonden. Actualisme De ouderdom uitgedrukt in jaren Absolute ouderdom De ouderdom ten opzichte van…… Iets is jonger / ouder. Het gaat om de volgorde! Relatieve ouderdom De langzame ontwikkeling van het leven op aarde van eenvoudig (eencellig organisme) tot complex (de mens) Evolutie

4 Aantekeningen bij blz 1 Fossiel
Versteende rest van een plant of dier of een afdruk hiervan. Gidsfossiel Fossiel dat gedurende korte tijd in grote aantallen in een groot gebied voorkwam. Als je dit fossiel in een bepaalde aardlaag aantreft weet je direct in welke geologische periode deze laag gevormd is.

5 4600 mln jr geleden ! Ontstaan van de aarde
De geologische kalender is een overzicht van de ontwikkeling van het leven op aarde. De aarde is ongeveer 4,6 miljard jaar oud. De geologische geschiedenis is opgedeeld in periodes met elk een kenmerkende levensvorm. De oudste periode staat onderaan. Het Mesozoïcum vormt de geologische middeleeuwen. Aan het eind van het Krijt (65 mln jr geleden) slaat de meteoriet in die mede verantwoordelijk was voor het uitsterven van de dinosaurussen. Laag voor laag wordt over elkaar afgezet. Het Paleozoïcum is de geologische oudheid 4600 mln jr geleden ! Ontstaan van de aarde

6 De geologische kalender
Het Kenozoicum is de nieuwe tijd. 3 miljoen jaar geleden verschenen de voorouders van de mens. De moderne mens verscheen pas jr geleden op het toneel Evolutie van de mens

7 De geologische kalender
Een reis in de diepte is een reis in het verleden !

8 Volgorde van de periodes ! Relatieve ouderdom !
Leer ! 1-de periodes van Kwartair t/m Cambrium 2-de indeling in Kenozoïcum, Mesozoïcum en Paleozoïcum. Gidsfossiel ! Ouderdom in miljoenen jaren ! Absolute ouderdom !

9 METEORIETINSLAG ARIZONA.
JR GELEDEN / 1200 M BREED / 180 M DIEP.


Download ppt "Geologie."

Verwante presentaties


Ads door Google