De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Harry Potter en de schepping

Verwante presentaties


Presentatie over: "Harry Potter en de schepping"— Transcript van de presentatie:

1 Harry Potter en de schepping
Fred.Zwarts. Bij de voorbereiding van deze les was ik ervan uitgegaan dat ik meer tijd had. Pas deze week begreep ik dat er in het rooster minder tijd was uitgetrokken. Ik zal daarom wat moeten overslaan van wat ik oorspronkelijk van plan was te zeggen. De rode tekst overslaan. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts. 1 1

2 Harry Potter en de schepping
Wie is Fred.Zwarts? Vroeger natuurkundige (kernfysica). Nu IT-er bij het KVI, RUG. Interesse voor verhouding geloof en wetenschap. Weinig gehoorde mening dat het letterlijke Bijbelse verhaal van de schepping en het verhaal van de moderne wetenschap goed kunnen samengaan. Ter kennismaking. 55 jaar oud. Geboren in Rotterdam. Woont al ongeveer 30 jaar in Groningen. (Met plezier!) Natuurkunde gestudeerd in Utrecht. Afgestudeerd op een onderzoek bij CERN, Genève. Gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op een kernfysisch onderwerp na een onderzoek bij het KVI. Daarna enkele jaren bij SHELL gewerkt als IT-er en daarna weer terug gevraagd bij het KVI, nu als IT-er om meetapparatuur aan computers te koppelen. Getrouwd, vijf kinderen, drie kleinkinderen. Ik woon in Ten Boer. Ik ben lid van de vrijgemaakt gereformeerde kerk van Ten Post. Al in mijn jeugd een inleiding gehouden over de verhouding schepping en wetenschap. Eerst nogal enthousiast over het Jonge Aarde Creationisme. Bij studie stuitte dat op problemen, vooral bij het bijvak sterrenkunde. Vervolgens dit jaren laten rusten. Ik kwam er eerst niet goed uit, maar het leek me ook niet essentieel. Later de Bijbel, vooral Genesis 1, op een andere manier gaan lezen en geconstateerd dat het Jonge Aarde Creationisme geen steun in de Bijbel vindt. Op grond daarvan een mening ontwikkeld die ik verder niet zo vaak tegen kom, waarbij je kunt blijven vasthouden aan een tamelijk letterlijke interpretatie van Genesis 1, zonder tegelijk de wetenschappelijke theorieën tegen te spreken. Hierover af en toe wat in de krant geschreven, ook in een uitzending geweest van “Nederland zingt op zondag”, van ds Van der Veer, naar aanleiding van het Darwin jaar. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

3 De Schrijver van Wirholt
In dit boekje maakt de schrijver zich bekend aan zijn bedenksels. Allerlei paradoxen blijken daardoor te ontstaan. Met Harry Potter kan het ook worden uitgelegd. Voordat het gordijn opengaat en ik echt aan het onderwerp begin, even over de aanleiding van deze les. Dat is dit boekje dat ik geschreven heb. In dit boekje gaat het over een schrijver die een eigen wereld bedenkt. Doordat hij zichzelf bekend maakt aan de personages in het boek, ontstaan er allerlei tegenstrijdige situaties. De vragen die daardoor opgeroepen worden, kom je ook vaak tegen als het gaat over geloof en wetenschap, over de relatie tussen God en zijn schepping. Ook God heeft een wereld bedacht en gemaakt en heeft zich aan zijn schepselen bekend gemaakt. Als je je Bijbel kent, herken je veel in dit boekje. Dat zijn zaken die ik ook in het komende uur wil bespreken. Omdat ik ervan uitga dat de meesten van jullie dit boekje niet kennen, maak ik vandaag de vergelijking met een ander boek, waarvan ik vermoed dat de meesten van jullie het wel kennen. Het verschil is alleen, dat “De Schrijver van Wirholt” zelf de uitleg al in zich heeft, terwijl er bij “Harry Potter” speciaal op gewezen moet worden. Ken je Harry Potter niet, dan is het nog niet zo erg, het gaat niet om het verhaal, maar om een het soort gegevens dat je eigenlijk in bijna alle andere boeken ook wel op een soortgelijke manier tegenkomt. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

4 Harry Potter en de schepping
Fred.Zwarts. Paradoxen die ontstaan bij het maken van een nieuwe wereld. Vandaag gaat mijn verhaal dus over Harry Potter en de schepping. Wat heeft Harry Potter met de schepping te maken? Er wordt veel geruzied over de verhouding tussen geloof en wetenschap. De Bijbel zegt dat God de hemel en de aarde en alles wat daarop is, gemaakt heeft in zes dagen enkele duizenden jaren geleden. Volgens de wetenschap is de wereld miljarden jaren geleden ontstaan en daarna is alles langzamerhand ontwikkeld. Wat daarbij vaak over het hoofd gezien wordt, is, dat God zelf geen deel van de schepping is. Als je dat vergeet, lijken er tegenstellingen te ontstaan, die er eigenlijk niet zijn. In andere situaties accepteren we die paradoxen als heel gewoon. Dat wil ik laten zien aan de hand van het boek over “Harry Potter”, geschreven door mw J.K. Rowling. Ook zij bedenkt een heel eigen wereld. Daarbij doen zich eigenlijk dezelfde paradoxen voor. Ik laat in het vervolg een mogelijkheid zien om geloof en wetenschap met elkaar in overeenstemming te brengen. Het is een mogelijkheid die je niet zo vaak hoort, die zowel met de Bijbel als met de wetenschap overeenstemt. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

5 Harry Potter en de schepping
Geen kinderbijbel Kinderbijbel heeft onze voorstelling gevormd. Kerstverhaal: De Bijbel zegt nergens dat Jezus in een stal geboren is. We kennen de Bijbelse verhalen vaak al van toen we heel klein waren. We zijn er zo aan gewend, dat we niet door hebben dat er veel in de kinderbijbel staat dat niet in de Bijbel staat, maar dat de schrijver zelf gefantaseerd. Veel van de zogenaamde tegenstellingen tussen bijbel en wetenschap zijn eigenlijk tegenstellingen tussen deze verhalen en de wetenschap. Verhalen die ons zo bekend voorkomen dat we denken dat ze zo in de bijbel staan, maar dat is vaak niet zo. Daarom ga ik vandaag laten zien dat het verhaal uit de bijbel op een heel andere manier gelezen kan worden. Heel duidelijk is de invloed van de cultuur ook bij de traditionele voorstelling van de geboorte van Jezus. Je ziet dan plaatjes met het kindje en Jozef en Maria en de herders en de engelen en de wijzen en allerlei beesten in de stal. Maar volgens de bijbel waren de engelen en de beesten buiten in het veld. De wijzen kwamen maanden later op bezoek dan de herders. Nergens in de Bijbel wordt gezegd dat Jezus in een stal geboren is. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

6 Harry Potter en de schepping
Geen kinderbijbel Scheppingsverhaal: De Bijbel zegt nergens dat overal op Aarde vrede was. God noemt de schepping goed, maar wij bepalen niet wat goed of kwaad is. Zo hebben we ook een beeld van de schepping. Alsof leeuwen en haaien alleen maar planten zouden eten. Alsof de hele wereld een paradijs was. Alsof de dieren niet dood gingen. Maar zo beschrijft de bijbel de schepping niet. Op veel plaatsen in de Bijbel wordt de schepping beschreven als een strijd die God voerde met de elementen. Dus bepaald geen vredig tafereel. Lees ook eens in Job hoe God de krokodil beschrijft die hij gemaakt heeft. Bepaald geen vredelievend dier, maar God is er trots op! De Bijbel zegt dat God ergens op Aarde een tuin maakte en daar de mensen in plaatste. Het paradijs was dus maar beperkt in omvang. Het omvatte niet de hele Aarde. Daar werden de mensen voor de keus geplaatst. Gehoorzaam zijn aan God, of niet? De boom van het leven, of de boom van kennis van goed en kwaad? Leven of sterven? Het is dus niet zo dat ze het eeuwige leven al hadden en dat zijn kwijtgeraakt. Het eeuwige leven zouden ze pas krijgen als ze zouden kiezen voor de boom des levens. Helaas heeft de mens voor de andere boom gekozen. Ze wilden zelf uitmaken wat goed en kwaad was. Dat zit nog steeds in ons. Laten we daarvoor oppassen, ook als we beweren dat bepaalde dingen niet in de schepping horen omdat ze niet goed zouden zijn. Als God een krokodil goed noemt, dan mogen wij niet zeggen dat het niet goed zou zijn. (Zelfs niet als die krokodil zo gemaakt is dat hij graag een gnoe letterlijk een poot uitdraait.) Wel moeten we rekening houden met het feit dat de zondeval ook invloed op de schepping heeft gehad, maar wij kunnen niet precies aanwijzen wat die invloed is. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

7 Harry Potter en de schepping
“Plot” en “making of”. Er is verschil tussen het verhaal in “Harry Potter” en het verhaal van het maken van het boek. In “De Schrijver van Wirholt” lopen die verhalen door elkaar, waardoor paradoxen ontstaan. Bij scheppingsverhaal is dat onderscheid ook nodig. Als je een DVD met een spannende film koopt, dan zit daar vaak als extraatje de “making of” bij. Iedereen begrijpt dat de plot van de film een ander verhaal is dan dat van de “making of”. In de rest van deze presentatie, wil ik proberen te laten zien hoe je Genesis 1 zou kunnen lezen als de “making of” van onze wereld.. Naast het boek van Harry Potter is er ook het verhaal van de schrijfster, waarin ze vertelt hoe ze het boek geschreven heeft. Je kunt het op het Internet vinden. Die twee verhalen moet je niet door elkaar halen, alsof het één verhaal is. Dan zou je tot hele vreemde conclusies kunnen komen. Dat gaan we straks nog zien. In mijn boek, “De Schrijver van Wirholt” laat ik de verhalen in het boek (de plot) en over het boek (de making of) expres juist wel door elkaar lopen. Dan kan ik laten zien dat daardoor allerlei vreemde paradoxen ontstaan. Veel problemen tussen Bijbel en wetenschap, tussen geloof en verstand, ontstaan volgens mij ook doordat doordat de “making of” en de “plot” van onze wereld door elkaar lopen. Je kunt Genesis 1 niet helemaal losmaken van de rest van de bijbel. Toch is het goed om dat onderscheid te maken, al kun je het niet helemaal scheiden. Er is verschil tussen scheiden en onderscheiden. Dat zie je bijvoorbeeld bij een Siamese tweeling. Je kunt wel twee personen onderscheiden, maar scheiden is niet zomaar mogelijk. Zo is dat ook met de schepping. Daarin is het verhaal hoe God de wereld maakte (de making of) en het verhaal dat zich in die wereld afspeelt, dat ik nu ook maar even de plot noem. Door dat onderscheid te maken, kan het duidelijker worden waar de problemen vandaan komen. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

8 Overeenkomsten en verschillen
Als je de schepping van “onze wereld” vergelijkt met hoe “de wereld van Harry Potter” is gemaakt, zie je overeenkomsten en verschillen. Kun je deze dingen wel met elkaar vergelijken? Ik ga nu een vergelijking maken met de wereld waarin wij leven en hoe die gemaakt is en de wereld waarin Harry Potter leeft en hoe die gemaakt is. Je kunt je natuurlijk afvragen of je dat wel kunt vergelijken. Onze wereld is echt. Die van Harry Potter is maar gefantaseerd. Een vergelijking gaat altijd ergens mank. Maar toch zijn er overeenkomsten. Het gaat er dus om, om op te letten waarover die vergelijking gaat. Er zijn verschillen en overeenkomsten. Mijn bedoeling is dat je gaat zien dat je ook op een andere manier naar onze wereld kunt kijken. Tenslotte zal Harry Potter zijn wereld ook echt vinden. Hoe zou hij kunnen vaststellen dat het niet echt is? Dat is voor hem net zo moeilijk als voor ons in onze wereld. J.K. Rowling heeft een wereld bedacht, waarin Harry Potter leeft. Veel dingen in de wereld van Harry Potter heeft ze overgenomen uit onze wereld. Maar er zijn ook allerlei dingen die ze zelf heeft bedacht. Natuurlijk allerlei toverij, maar ook vreemde dieren en planten. Verder natuurlijk bijna alle personages die je in het boek tegenkomt. Wij kennen zowel onze eigen wereld, dat is ook de wereld waar de schrijfster in leeft, en de wereld van Harry Potter, als we het boek lezen. Wij kunnen daar dus gemakkelijk onderscheid tussen maken. God heeft ons echter niet veel verteld van zijn werkelijkheid. Over hoe het buiten deze schepping is. Dat onderscheid is voor ons dus veel moeilijker te maken. We moeten dus voorzichtig zijn daar niet te veel naar te raden. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

9 Overeenkomsten en verschillen
Onze tijd is een andere dan Harry’s tijd. Gods “tijd” is een andere dan de onze. Het is duidelijk dat de tijd in Harry’s wereld niet dezelfde is als de tijd in onze wereld. We kunnen het boek een tijdje wegleggen, of zelfs een hoofdstuk teruggaan in het boek. Dan gaan we terug in Harry’s tijd, maar onze tijd gaat gewoon door. Ook niet alles wordt chronologisch verteld, dus de tijd verloopt op die manier ook anders dan onze tijd, die voor ons heel gelijkmatig lijkt te gaan. Voor Harry zelf lijkt zijn tijd natuurlijk ook heel gelijkmatig te gaan. God heeft onze wereld gemaakt, met alles erop en eraan. Dat is eigenlijk de enige wereld die we kennen. Van God zelf weten we alleen datgene dat Hij zelf ons verteld heeft en wat Hij van zichzelf laat zien in de schepping. Verder weten we niets van God. De Bijbel leert wel dat God heel anders is dan wij en dat Gods tijd een andere is dan de onze. Voor God is 1 dag als duizend jaar en duizend jaar als 1 dag, schrijft Petrus ergens. Zo kunnen wij als we 1 uur lezen vele weken of maanden van Harry Potter meemaken en soms gebeurt er met Harry Potter in 1 seconde zoveel, dat we een paar minuten nodig hebben om het allemaal te lezen. God overziet heden, verleden en toekomst van deze schepping, zoals wij dat een beetje doen als we Harry Potter lezen en terugbladeren en opnieuw lezen. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts. 9 9

10 Overeenkomsten en verschillen
God heeft de wereld in zes dagen gemaakt. De Bijbel zegt in Genesis 1 dat God de wereld in zes dagen gemaakt heeft. Moet je dat letterlijk nemen? Er staan meer dingen in de Bijbel die we niet letterlijk nemen. Bijvoorbeeld in Job staat dat God bij de schepping een meetlint en hoekstenen gebruikte en in Jesaja dat Hij met een weegschaal de bergen heeft afgemeten en met zijn holle hand de zeeën. Ik ken niemand die zegt dat je dat allemaal letterlijk moet nemen. Dat we de sporen van die weegschaal misschien nog wel ergens kunnen vinden. Ook Genesis 1 heeft een erg dichterlijke vorm. Het heeft zelfs een soort refrein: “Het werd avond en het werd morgen, enz.” Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die het daarom niet helemaal letterlijk nemen. Toch neem ik de zes dagen serieus, want ze komen terug in de Bijbel, bijvoorbeeld in de 10 geboden in Exodus. Ik kan het daarom niet anders opvatten, dan dat er iets bedoeld wordt als zes echte dagen. Wat heeft het anders voor zin in het vierde gebod? Maar wat zijn zes echte dagen, als de geschiedenis nog niet begonnen is? De geschiedenis van de wereld begint immers pas in Gen 2:4. Het kunnen geen 6 dagen geweest te zijn in onze geschiedenis. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

11 Overeenkomsten en verschillen
God heeft de wereld in zes dagen gemaakt. J.K Rowling heeft 7 jaar geschreven over het eerste deel ( ). Op de website wordt verteld dat het eerste deel van Harry Potter in zeven jaar geschreven is. Dat waren geen zeven jaren in de tijd van Harry Potter. Hij heeft daar, bij wijze van spreken, niets van gemerkt. Je kunt geen tijd in Harry’s leven aanwijzen waar die zeven jaren beginnen en waar ze, zeven jaar later, ophouden. Zo van: het boek is geschreven van Harry’s vijfde tot zijn twaalfde jaar. Nee, dat kun je niet door elkaar gooien. Dat schrijven van het boek heeft niet plaats gevonden in de geschiedenis van Harry. Maar daarom zijn die 7 jaren nog wel echt zeven jaren. Maar niet 7 jaar in Harry’s tijd. Zo kunnen wij ook geen week in de wereldgeschiedenis aanwijzen waarin de schepping heeft plaatsgevonden. Onze wereld heeft daar in zekere zin ook niets van gemerkt, net zoals Harry er niks van heeft gemerkt toen het boek geschreven werd. Maar dat kunnen wel zes echte dagen geweest zijn. Niet zes dagen in onze tijd, maar zes dagen in Gods tijd. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

12 Overeenkomsten en verschillen
Voor de schepping had God de loop van de geschiedenis al bepaald. De grote lijn voor alle 7 delen van Harry Potter lag al vast voor het verschijnen van het eerste deel. Op diverse plaatsen in de Bijbel lees je dat God een plan met de wereld heeft. Hij belooft al de Messias aan Eva in het paradijs. De Heer Jezus zegt dat geen haar van ons hoofd valt zonder de wil van onze hemelse vader. Paulus schrijft dat wij als gelovigen al voor de grondlegging van de wereld uitgekozen zijn. Wij vinden dat vaak moeilijk te rijmen met ons gevoel dat het nog alle kanten op kan gaan. En ook begrijpen we niet dat God ons toch verantwoordelijk maakt voor onze daden. Eén van de eerste dingen die de schrijfster gedaan heeft, toen ze begon aan de Harry Potter serie, was de grote lijn uitzetten voor het hele verhaal van alle 7 delen. Iedere gebeurtenis, zelfs het kleinste detail dat je leest, wordt helemaal door de schrijfster bepaald. Er gebeurt niets in het boek waarvan je kunt zeggen dat het buiten de schrijfster omgaat, of dat de schrijfster er niets mee te maken heeft. Toch heb je, als je het boek leest, niet het idee dat de uitkomst al vast ligt. Dat maakt het juist zo spannend. Het zou nog alle kanten op kunnen gaan. Zelfs als je het boek een tweede keer leest is het weer spannend. Ook al weet je dan hoe het afloopt, je gevoel zegt dat het deze keer ook anders zou kunnen gaan. Ook al bepaalt de schrijfster helemaal wat de mensen doen, ze zijn in hun wereld wel verantwoordelijk voor wat ze doen en moeten daar hun eigen keuzes maken. Ze kunnen niet rustig afwachten tot de schrijfster heeft bedacht wat ze gaan doen. Nee, ze moeten zelf nadenken en zelf in actie komen. Dat vinden ze soms best wel moeilijk. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

13 Overeenkomsten en verschillen
Al direct na de schepping hebben schepselen een bepaalde leeftijd (mensen, bomen, sterren, rivieren). Direct bij het begin van het eerste boek wordt Harry 12 jaar. Zijn oom en tante zijn nog ouder. Sommige gelovige wetenschappers denken dat God alleen maar schepselen kan maken die er ook uitzien alsof ze pas geschapen zijn. Ze geloven daarom niet dat de wereld er zou kunnen uitzien als een planeet van miljarden jaren oud. De Bijbel vertelt echter al in Genesis 1 over schepselen die er direct na hun schepping al uitzagen of ze een zekere leeftijd hadden. De bomen droegen al vruchten. De sterren schenen al, hoewel hun licht jaren nodig heeft om bij de Aarde te komen. De mensen waren geen baby’s, ze konden al luisteren en spreken. Hoewel zulke wetenschappers vaak beweren dat alleen zij de bijbel serieus nemen, blijken juist zij deze gegevens uit de bijbel niet goed te hebben gelezen. Nergens in de bijbel staat hoe oud de Aarde was toen God hem gemaakt had. Toch beweren zij dat wel uit de bijbel te weten. Ook Rowling begint zomaar ergens. Niet bij het begin van het heelal, of bij Harry’s geboorte. Nee, Harry is al 12 jaar. Zijn oom en tante zijn al volwassen. Ook de maatschappij blijkt al heel geordend te zijn. Hierin is deze schrijfster helemaal geen uitzondering. Bijna alle boeken beginnen zo. Het is zelfs moeilijk een boek te vinden dat wel helemaal bij het begin begint. Het enige boek dat ik ken dat het wel doet is “De Silmarillion” van Tolkien. Een boek dat begint nog voor de schepping van de wereld van “In de ban van de ring”. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

14 Overeenkomsten en verschillen
Al direct na de schepping hebben schepselen een bepaalde leeftijd (mensen, bomen, sterren, rivieren). Direct bij het begin van het eerste boek wordt Harry 12 jaar. Zijn oom en tante zijn nog ouder. Als vrijwel ieder mens die zijn eigen wereld bedenkt, zomaar ergens begint, waarom zouden we dan van God moeten eisen dat Hij wel bij het begin begint? Natuurlijk heeft iedere wereld wel een begin. Alleen is dat een ander begin dan het begin van het verhaal en de maker heeft de vrijheid om te beslissen waar hij wil beginnen met zijn verhaal. Zo heeft God alle vrijheid om te bepalen op welk punt in de geschiedenis hij zijn schepping laat beginnen. Ik vraag me wel eens af, stel je eens voor dat God de wereld pas gisteren gemaakt zou hebben, zouden wij dat ergens aan kunnen merken? Ik denk het niet. Zelfs niet als de wereld pas een half uur geleden, of een halve minuut geleden gemaakt zou zijn, midden in deze les, dan kunnen we dat nergens aan zien. We kunnen ook niet met de wetenschap bewijzen dat het niet zo is. Hoe weten we dan dat het niet zo is? Dat kunnen we alleen weten omdat God dat zelf zo zegt. Dat kunnen we niet met onze wetenschap bewijzen. We kunnen alleen God op zijn woord geloven. De betekenis van hoe oud iets is, kan dus twee betekenissen hebben. Op de eerste bladzijde wordt Harry twaalf jaar, maar voor de lezer van het boek is hij er maar net en is hij maar een paar minuten oud. Zo kan ook Adam toen hij een paar minuten oud was al 20 jaar zijn geweest. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

15 Overeenkomsten en verschillen
De wetenschap heeft ontdekt dat er dingen gebeurd zijn vele jaren voor het begin van de geschiedenis. In het boek blijkt dat er dingen gebeurd zijn vlak voor en rond Harry’s geboorte, dus 12 jaar voor het begin van het boek. (Er worden ook dingen verteld die zelfs eeuwen eerder zijn gebeurd.) Er zijn verschillende wetenschappelijke bewijzen van een hoge ouderdom van de aarde, zowel uit de geologie, als uit de astronomie en ook uit de biologie. Bewijzen uit hele verschillende vakgebieden, die toch allemaal in dezelfde richting wijzen. Radioactiviteit, baanberekeningen van de maan, verplaatsing van de continenten, afstanden in het heelal, mutatiesnelheid van het erfelijke materiaal, en nog meer methoden uit heel verschillende vakgebieden, maar allemaal met uitkomsten, die redelijk met elkaar overeenkomen, van miljoenen en miljarden jaren, zeker niet maximaal 7000 jaar. Het heelal is meer dan 13 miljard jaar oud. De Aarde is meer dan 3 miljard jaar oud. Het schijnt alsof er al heel wat gebeurd is voor de schepping. In Harry Potter lezen we al gauw ook over gebeurtenissen die gebeurd zijn 12 jaar voor het begin van het boek. Over de tijd voor en vlak na zijn geboorte. Later lezen we over de toverschool Zweinstein, die al eeuwen bestaat. Het is duidelijk dat er al heel veel gebeurd is voor het begin van het boek. Als je daar een probleem van maakt, dan haal je het verhaal van de wereld en het verhaal van de “making of” van de wereld door elkaar. Waarom zou de schrijfster geen gebruik kunnen maken van een geschiedenis van voor het begin van het boek? Waarom zou God geen gebruik kunnen maken van een geschiedenis van voor het begin van de schepping? 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

16 Overeenkomsten en verschillen
God heeft zichzelf aan zijn schepselen bekend gemaakt. Wij mogen God kennen. Harry weet niet dat hij door J.K Rowling bedacht is. Hier is een belangrijk verschil. Juist omdat God zich bekend maakt, ontstaan de vragen. Als God dat niet had gedaan, dan zouden we ons helemaal niet afgevraagd hebben hoe het nu zit met de schepping. Doordat de schrijfster zelf in het boek geen rol speelt, zit Harry ook niet met de vraag wanneer zijn boek begonnen is. Of wanneer zijn wereld begonnen is. In mijn boek “De Schrijver van Wirholt” maakt de Schrijver zich wel bekend en dan ontstaan ook vanzelf de vragen. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

17 Overeenkomsten en verschillen
God kan in “zijn wereld” dingen laten gebeuren buiten de natuurwetten om. We noemen dat wonderen. Hij bepaalt de regels. J.K Rowling kan in “haar wereld” dingen laten gebeuren buiten de natuurwetten om. Ze noemt dat toveren. Zij bepaalt de regels. Veel mensen hebben problemen met wonderen die volgens de Bijbel gebeurd zijn. Het grootste wonder is de opstanding van de Heer Jezus uit de dood, waardoor wij eeuwig leven hebben. Dat kan toch niet, zeggen ze dan. De wetenschap heeft toch bewezen dat het niet kan? In Harry Potter gebeuren ook dingen die volgens de natuurwetten niet kunnen. Stel je voor dat een dreuzelwetenschapper in het boek tegen Harry zou zeggen dat de wetenschap bewezen heeft dat toverij helemaal niet kan. Denk je niet dat de schrijfster daar erg veel plezier over zou hebben? Zou ze zich laten tegenhouden door zo’n argument? Zo denk ik dat God ook lacht om zulke wetenschappers. God laat gebeuren wat Hij wil in de wereld die Hij bedacht heeft. God is niet onderworpen aan de natuurwetten. Hij heeft ze zelf gemaakt. Hij kan uitzonderingen maken op de regels die Hij zelf heeft vastgesteld. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

18 Overeenkomsten en verschillen
God heeft aangekondigd dat er een duidelijk einde aan de geschiedenis van deze wereld komt, maar wij mogen verder leven op een nieuwe wereld. Het einde van Harry’s wereld wordt in het boek niet aangekondigd. Het boek houdt weer op, terwijl Harry’s leven verder gaat. Er is een duidelijk verschil op te merken tussen het einde van het boek en het einde van onze wereld. In boek gaat de wereld gewoon verder. Als het avontuur afgelopen is, draait de wereld door. Er is nog een korte sprong vooruit in de tijd, maar dan houdt het verhaal op. Je zou kunnen zeggen, net als bij het begin van het verhaal: Harry merkt er niets van dat het verhaal eindigt. Met onze wereld is dat anders. God heeft een einde aangekondigd dat iedereen zal merken. Deze wereld zal door vuur vergaan, schrijft Petrus. Het is een ingrijpen van God zelf, als de laatste bazuin door de aartsengel geblazen zal worden en de Heer Jezus op de wolken zal verschijnen, schrijft Paulus. Er zal een andere wereld komen, waarop de uitverkorenen eeuwig met God zullen leven, schrijft Johannes. Een overeenkomst is weer dat wij net zo weinig aan onze wereld kunnen zien dat er een einde aan komt, als Harry dat kan zien aan de zijne. Daarom zijn er ook, zoals Petrus schrijft, spotters die vragen waar God nu blijft met de belofte van zijn komst, omdat alles blijft zoals het altijd geweest is. Toch, schrijft hij verder, het is al eerder gebeurd, dus laat je niet voor de gek houden. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

19 Vragen n.a.v. deze vergelijking
Hoe kan het dat het licht op de eerste dag werd gemaakt en de zon pas op de derde dag? Waar kwam het licht vandaan toen er nog geen zon was? Hoe kan het dat de schrijfster eerst Harry Potter heeft bedacht en pas later zijn vader en moeder? Waar kwam Harry vandaan toen zijn vader en moeder nog niet bedacht waren? Sommige mensen maken er een probleem van dat bij de schepping oorzaak en gevolg soms in omgekeerde volgorde worden beschreven. Het bekendste voorbeeld is het licht dat eerder wordt gemaakt dan de zon. Ik weet niet of we dat zo letterlijk moeten nemen, maar waarom eigenlijk niet? Bij Harry Potter gebeurt dat ook, maar daar maakt niemand zich druk om. Hoe kan Harry nou eerder zijn bedacht dan zijn ouders? Niemand vindt dat een probleem. Natuurlijk kwam Harry ook uit zijn ouders voort, toen die nog niet bedacht waren. Zo kan natuurlijk ook het licht altijd al uit de zon komen, ook toen de zon nog niet gemaakt was. Als je er een probleem van maakt, dan komt dat omdat je de tijd van ons en de tijd van God gelijk stelt. Als je de tijd van de schrijfster en die van Harry aan elkaar gelijk stelt, ja, dan heb je ook een probleem met Harry, die eerst nog geen ouders heeft. Een andere vergelijking is die met een schilder die een zomerlandschap schildert. Hij begint met het maken van weilanden die in het heldere licht baden. In de verte weerkaatst het zonlicht tegen het haantje van de kerktoren. Daar is hij dagen mee bezig. Pas later komt hij aan de hemel toe en schildert hij de zon aan de hemel. Waar kwam het licht op die weilanden en de schittering van het haantje vandaan toen die zon er nog niet was? Een vraag die je alleen stelt als je denkt dat de tijd op het schilderij gelijk loopt met die van de schilder. Zolang het nog niet af is, kun je ook nog niet spreken over oorzaak en gevolg. De maker is er nog mee bezig. De making of is een ander verhaal dan de plot. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts. 19 19

20 Vragen n.a.v. deze vergelijking
Kan God in zes dagen een wereld maken die een veel langere geschiedenis heeft? Of worden met die zes dagen lange perioden bedoeld? Kan J.K. Rowling in zeven jaar een wereld bedenken die een veel langere geschiedenis heeft? Of worden met die zeven jaar lange perioden bedoeld? Er zijn ook gelovige wetenschappers die, als ze de bewijzen zien dat de schepping er zo oud uitziet, concluderen dat de schepping dus niet in zes dagen gebeurd kan zijn en dat de wereld dus niet enkele duizenden jaren geleden begonnen is. Sommigen menen daarom dat je die zes dagen symbolisch moet opvatten, of ze denken dat er hele lange perioden mee bedoeld worden. Deze conclusie is niet logisch, want met dezelfde logica zou je moeten concluderen dat het boek dus niet kan beginnen met Harry’s twaalfde verjaardag. Hoe kan Harry geboren zijn voordat de schrijfster begon met schrijven? Bestond Zweinstein al voordat de schrijfster geboren werd die het zou bedenken? Heeft de schrijfster soms een paar duizend jaar lang aan het boek geschreven? Allemaal onlogische vragen, maar als het over Gods schepping gaat dan hoor je zulke vragen toch vaak. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

21 Vragen n.a.v. deze vergelijking
Kan God in zes dagen een wereld maken die een veel langere geschiedenis heeft? Of gingen de processen in de natuur die eerste dagen veel sneller? Kan J.K. Rowling in zeven jaar een wereld bedenken die een veel langere geschiedenis heeft? Of gingen de processen in die jaren veel sneller.? Anderen denken weer dat de natuurwetten vroegers anders waren, zodat de processen waar tegenwoordig miljoenen jaren voor nodig zijn, vroeger heel veel sneller gingen. Ook hier is geen enkele reden voor. Bovendien is te zien dat de natuurwetten vroeger net zo waren als nu. Als je naar een ster kijkt, waarvan het licht jaren onderweg is geweest, dan zie je dus eigenlijk dingen uit het verleden. Als we aan de hemel een supernova zien, een geweldige ontploffing van een ster die 200 miljoen lichtjaar hiervandaan staat, dan zien we dus iets dat 200 miljoen jaar geleden gebeurd is. Uit het licht dat we uit verre sterren naar ons toe zien komen, kunnen we zien dat toen dezelfde natuurwetten geldig waren als nu. Er waren daar net zulke atomen als nu bij ons, ze reageerden net zo met elkaar als nu hier op aarde. Bovendien hebben berekeningen laten zien dat als de natuurconstanten, zoals de lichtsnelheid, de zwaartekrachtconstante, ook maar een fractie van een procent anders zouden zijn, dat dan de natuur en het hele heelal er zo anders eruit zouden zien dat het leven onmogelijk zou zijn. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

22 Vragen n.a.v. deze vergelijking
Kan God in zes dagen een wereld maken die een veel langere geschiedenis heeft? Of gingen de processen in de natuur die eerste dagen veel sneller? Kan J.K. Rowling in zeven jaar een wereld bedenken die een veel langere geschiedenis heeft? Of gingen de processen in die jaren veel sneller? Dat zo’n verklaring helemaal niet nodig is, kun je ook zien uit de vergelijking met het boek van Harry Potter. Het is toch helemaal niet nodig om te veronderstellen dat de processen op Zweinstein allemaal zoveel sneller verliepen, dat Zweinstein niet echt duizend jaar oud is, maar dat de geschiedenis van Zweinstein zich eigenlijk in zeven jaar heeft afgespeeld? Iedereen kan begrijpen dat dergelijke tegenstellingen veroorzaakt worden door het verwarren van de tijd van God en onze tijd en van Harry Potters tijd en die van Rowling. Hier zie je wat voor vreemde conclusies je krijgt als je “plot” en “making of” niet onderscheidt. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

23 Vragen n.a.v. deze vergelijking
Als onze wereld begon bij Adam, hoe kunnen er dan sporen zijn van gebeurtenissen vele miljoenen jaren eerder? Als het boek begon toen Harry 12 jaar werd, hoe kunnen we dan in het boek lezen over gevolgen van gebeurtenissen die eeuwen eerder gebeurd zijn? Begon Harry’s geschiedenis dan al voordat de schrijfster met schrijven begon? Was bladzijde 1 dan toch niet het begin van het boek? Als je dat vraagt, dan haal je de tijd van Harry’s wereld en die van onze wereld door elkaar. Dan begrijp je het verschil niet tussen “plot” en “making of”. Begon onze geschiedenis dan al voordat God aan zijn schepping begon? Was de schepping van de wereld door God, enkele duizenden jaren geleden dan toch niet het begin van onze wereld? Als je dat vraagt, dan haal je onze tijd en Gods tijd door elkaar. Je haalt het verhaal van onze wereld en de “making of” van onze wereld door elkaar. God heeft onze geschiedenis bij Adam laten beginnen, zoals Harry’s geschiedenis begint op zijn twaalfde jaar. De geschiedenis van voor het beginpunt speelt wel een belangrijke rol in het boek, ook al valt die zelf buiten het boek. Zo hebben ook wij wel te maken met een geschiedenis van voor de schepping, al valt die buiten de geschiedenis van de schepping. Harry Potter en de andere personen in het boek, kunnen niet bepalen wanneer het boek begint. Dat is aan hun wereld niet te zien. Dat weet je alleen als je het verhaal van de schrijfster krijgt. Zo kunnen ook de wetenschappers in onze wereld nergens aan zien wanneer het verhaal begon. Voor hen is de geschiedenis van voor de schepping net zo echt als die van erna. Het kan op dezelfde manier worden onderzocht. Alleen door te geloven wat God zegt, weten we dat de schepping bij Adam begonnen is. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

24 Vragen n.a.v. deze vergelijking
Als God de wereld enkele duizenden jaren geleden in zes dagen gemaakt heeft, hoe kan de wereld dan miljoenen jaren oud zijn? Als de schrijfster de wereld van Harry Potter ongeveer 15 jaar geleden in zeven jaar bedacht heeft, hoe kan Harry’s school dan 1000 jaar oud zijn? Vaak hoor je beweren dat je moet kiezen. Geloof je in een schepping van de wereld in zeven dagen, of geloof je in een wereld met een geschiedenis van miljoenen, ja, miljarden jaren? Deze keus wordt je van twee kanten opgedrongen. Ongelovigen die, met de wetenschappelijke resultaten in de hand, beweren dat hiermee bewezen is dat je de bijbel op dit punt niet letterlijk kunt nemen, en dat dus de rest van de bijbel ook niet te vertrouwen is. Maar ook gelovigen, die omgekeerd ervan uitgaan dat de bijbel wel betrouwbaar is en daarom het verhaal van Genesis 1 letterlijk nemen, komen dan tot de conclusie dat de wetenschappelijke resultaten dus niet kunnen kloppen. Die conclusie willen ze ook opdringen aan andere gelovigen. Laat je niet meeslepen in zo’n keus, want dit dilemma klopt niet. In het voorafgaande liet ik door deze vergelijking zien, dat deze keus gebaseerd is op een tegenstelling die helemaal niet logisch is. Deze tegenstelling ontstaat alleen, door dat men zelf verzint hoe dat de “plot” en de “making of” door elkaar lopen. Maar ze kunnen ook heel anders samenhangen dan wij kunnen bedenken. Dat zie je bijvoorbeeld in het geval van Harry Potters wereld. Daar verbaast niemand zich erover dat er dingen beschreven worden die veel ouder zijn dan het boek. Daar wordt het helemaal niet als een tegenstelling ervaren. Op mijn beurt verbaas ik me er dan weer over, dat deze tegenstelling zo vaak zonder commentaar en zonder enige argumentatie wordt geaccepteerd. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

25 Vragen n.a.v. deze vergelijking
Bedriegt God ons als Hij zegt dat de geschiedenis met Adam begint? Wordt Harry Potter bedrogen, als de schrijfster het boek bij Harry’s twaalfde verjaardag begint? Sommigen mensen willen niet accepteren dat er een geschiedenis van voor de schepping zou zijn. Ze vinden dat God dan niet eerlijk zou zijn. Hij zegt in de bijbel dat de wereld een paar duizend jaar geleden begonnen is, maar in werkelijkheid is de Aarde veel ouder. Ik vind het vreemd dat ze de meeste schrijvers dan ook geen bedriegers vinden. Die beginnen hun boek ook niet bij het begin. Maar wat zegt God eigenlijk als je de bijbel goed leest? Staat daar wel dat het begin van alles daar beschreven wordt? Volgens mij zegt de bijbel al direct heel duidelijk dat dat niet zo is. Er wordt herhaaldelijk verteld dat we middenin iets beginnen. De bijbel zegt toch zelf dat Adam als volwassen man gemaakt werd? Dat de bomen gemaakt werden met de vruchten eraan? Dat er op de derde dag al sterren te zien waren. Het licht van de sterren doet er jaren over om naar de Aarde te komen. Dat hebben we ook nooit als oneerlijk ervaren? Daar gaat het toch ook om vele jaren, waar we nooit een probleem van gemaakt hebben. Waarom dan wel een probleem als we een supernova aan de hemel zien, die 200 miljoen jaar geleden heeft plaatsgevonden? Of als we botten van een dinosaurus vinden van 200 miljoen jaar oud? 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

26 Vragen n.a.v. deze vergelijking
Zijn de dingen die je met je eigen ogen ziet echt? Zijn ze betrouwbaarder dan de dingen die je niet kunt zien, maar moet geloven? Zijn de dingen die Harry Potter ziet, toverij, rare planten, dieren en wezens, echt? Er zijn ook mensen die vinden dat je alleen moet geloven wat je kunt zien, of horen, of voelen. Wat God in de Bijbel zegt, dingen die je moet geloven, daar zou je niet van op aan kunnen, dat zou maar onbetrouwbaar zijn. In het boek ziet Harry Potter een heleboel dingen die helemaal niet bestaan. Vreemde planten en dieren waarvan wij weten dat ze niet echt bestaan. Blijkbaar kon hij toch niet zo erg op zijn ogen vertrouwen. Misschien moet je zeggen, dat wat je kunt zien niet de enige werkelijkheid is. Er kan heel goed een andere werkelijkheid zijn, die je niet kunt zien. Harry kan onze wereld niet zien, hij weet er niets van, want de schrijfster heeft hem er niets van verteld. Toch weten wij dat onze wereld heel echt is, voor ons zelfs echter dan die van Harry. God heeft ons wel iets verteld van een andere werkelijkheid. Een werkelijkheid die echter is dan de onze. Hij kan het weten. Met de feiten uit onze wereld kun je dat nooit tegenspreken. Dus waarom zou je de dingen die God vertelt minder geloven dan de dingen die je ziet? 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

27 Vragen n.a.v. deze vergelijking
Zou Adam verbaasd geweest zijn toen God hem vertelde dat “onze wereld” nog maar net gemaakt was? Zou Harry Potter verbaasd geweest zijn als de schrijfster hem zou hebben verteld dat “zijn wereld” pas op zijn twaalfde jaar begon? Wat een rare vragen zijn dit. Toch stel ik ze maar even. Want het is moeilijk je er een voorstelling van te maken. Stel je eens voor dat de schrijfster op bladzijde twee ineens tegen Harry zou zeggen dat het boek nog maar net begonnen is. Dat zou niet zo eenvoudig voor hem zijn om te geloven. Alles in zijn wereld lijkt het tegen te spreken. Zo hebben wij vaak ook moeite om het verhaal van de schepping, zoals God ons dat vertelt, te aanvaarden. Er lijken zoveel dingen te zijn die dat tegenspreken. Maar als we ons goed realiseren dat God niet een deel van de schepping is, dan kun je je er wel iets bij voorstellen. Het onderscheid tussen “plot” en “making of” kan je daarbij ook helpen. Ik zei al, ik zou me kunnen voorstellen dat God onze wereld gisteren, of een half uur geleden, of een halve minuut geleden gemaakt heeft. Ik geloof Hem, als Hij vertelt dat het enkele duizenden jaren gelden is gebeurd. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

28 Vragen n.a.v. deze vergelijking
Kan God aansprakelijk worden gesteld voor de zonde, het kwaad in de wereld? Kan de schrijfster aansprakelijk worden gesteld voor het kwaad dat Voldemort aanricht in Harry’s wereld? Is J.K. Rowling eigenlijk een moordenares? Een ander probleem waarover vaak vragen gesteld worden is over de verhouding van Gods almacht en onze verantwoordelijkheid. Als God alles in de hand heeft, waarom zouden wij dan nog straf moeten krijgen voor onze zonden? Vreemd genoeg wordt maar zelden gevraagd waarom we dan beloond zouden moet worden voor onze goede daden. Ook hier helpt het om een de vergelijking te maken met Harry Potter. Wat denk je? Heeft de slechterik Voldemort zijn straf verdient? Of kan hij het ook niet helpen dat hij zulke slechte dingen doet? Is het oneerlijk dat het verkeerd met hem afloopt? Is hij eigenlijk een beetje zielig? Nu zie je veel duidelijker dat de vraag eigenlijk niet klopt. Met deze vraag gooi je twee werelden door elkaar. De wereld waarin de schrijfster leeft en de wereld van Harry Potter. In Harry Potters wereld is Voldemort gewoon slecht. In die wereld speelt de schrijfster geen rol. Je kunt niet zeggen dat de schrijfster een moordenares is, omdat ze Voldemort mensen laat vermoorden. Voldemort kiest er zelf voor. Hij is er zelf voor verantwoordelijk. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

29 Harry Potter en de schepping
Evolutie Gaat niet rechtstreeks in tegen de Bijbel. Atheïsten hebben geen alternatief. In dit verband komt ook altijd weer de evolutietheorie aan de orde. Wat moet je daar nou van denken? Ik ben geen bioloog, dus ik kan niet zoveel over de biologische details zeggen, maar wel over enkele andere aspecten. Het eerste wat ik wil opmerken is, dat deze theorie niet rechtstreeks ingaat tegen de Bijbel. Iemand die er in gelooft is daarom dus nog geen ketter. We kunnen er dus ontspannen over praten. Misschien is dit wel de geschiedenis die God bij de schepping in de Aarde heeft gelegd. De argumenten lijken erg sterk dat de planten en dieren die in de geschiedenis van de Aarde gevonden zijn, langzamerhand steeds ingewikkelder werden. Ook zijn er sterke argumenten dat de ene soort uit de andere voortgekomen zou zijn. Aan de andere kant is het zo, dat ongelovigen geen alternatief hebben. Voor ons die geloven dat God alles heeft gemaakt, maakt het niet zo uit of God nu een geschiedenis met een spontane ontwikkeling heeft gemaakt, of een geschiedenis met abrupte onverklaarbare stappen. God zou het allebei hebben kunnen doen. Maar als je niet in God wilt geloven, dan maakt dat wel veel uit. Ongelovigen kunnen daarom heel fanatiek worden als je op zwakke punten in de evolutietheorie wijst. Dan kom je aan hun levensbeschouwing. Stel je voor dat er toch wel iets meer is dan stom toeval. Dat er toch een levende God is. Dat verklaart waarom ze zo fel kunnen reageren als er twijfel is over bepaalde onderdelen van de evolutietheorie. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

30 Harry Potter en de schepping
Evolutie Gaat niet rechtstreeks in tegen de Bijbel. Atheïsten hebben geen alternatief. Bestaande principes worden wel erg ver geëxtrapoleerd. Want er zijn best veel zwakke punten. Met wat we tegenwoordig weten, kunnen eigenlijk alleen erg geleidelijke en beperkte veranderingen verklaard worden. Maar in de geschiedenis van de Aarde komen soms zulke complexe nieuwe dingen tevoorschijn, dat er geen goede verklaring is. Zo zijn zo’n 500 miljoen jaar geleden ineens alle hoofdgroepen van het dierenrijk er, zonder dat er duidelijke sporen zijn hun ontwikkeling. De explosie van het Cambrium. Ook voor het ontstaan van het leven is nog steeds geen echte verklaring. Er zijn zeer verschillende, elkaar tegensprekende theorieën. Gebeurde het in de diepzee, of juist in ondiepe poelen, hoog in de atmosfeer of op het land? Of is het in het heelal ontstaan en op Aarde neergevallen? Vijftig jaar geleden dacht men dat er bijna een verklaring was. Stanley Miller kon met een eenvoudige opstelling organische moleculen produceren. Bouwstenen van eiwitten. Eiwitten spelen een belangrijke rol in levende cellen. Tegenwoordig weten we dat zelfs de eenvoudigste cel die zich kan voortplanten al zo enorm complex is, dat het ondenkbaar is dat die bij toeval ontstaat. En pas als er voortplanting is kan het mechanisme van evolutie in werking treden. Hoewel grind een grondstof is voor beton en beton wordt gebruikt bij het maken van een flatgebouw en je je kunt voorstellen dat grind bij toeval ontstaat, is het wel heel erg vergezocht om te denken dat een heel flatgebouw bij toeval ontstaat. Zo zijn die organische stoffen uit de proef van Miller wel bouwstenen voor een levende cel, maar nog lang geen levende cel zelf. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

31 Harry Potter en de schepping
Evolutie Evolutie: De sterkste overleeft en brengt vooruitgang. Bijbel: Door zelfopoffering komt Gods koninkrijk. Het zal wel duidelijk zijn, dat ik niet geloof dat de Bijbel zich uitspreekt tegen een geschiedenis van de Aarde, waarin zich een soort ontwikkeling heeft afgespeeld van eenvoudige naar steeds ingewikkelder dieren. Wel geeft de Bijbel een duidelijke plaats aan Adam als eerste mens. Maar het zou mij niet verbazen als verdergaande studie van die geschiedenis laat zien dat er toch een ander principe achter de evolutie zit, dan nu gedacht wordt. Waar ik zelf nog de meeste moeite mee heb in de evolutietheorie is namelijk het principe, dat nogal ingaat tegen het principe dat God ons voor houdt. Uit de Bijbel blijkt dat God juist opkomt voor het zwakke en voor degenen die de strijd om het bestaan dreigen te verliezen. God is tegen de onderdrukker, die de zwakke geen plaats gunt. Dat gaat nogal in tegen het recht van de sterkste en de “survival of the fittest”, zoals dat in de evolutietheorie wordt gezegd. Maar misschien verwar ik hier ook verschillende dingen. Ik noemde al hoe trots God spreekt over de krokodil, die Hij gemaakt heeft. Misschien moeten we toch meer onderscheid maken tussen deze schepping en het koninkrijk van God dat bezig is te komen. De mens is in het begin de fout ingegaan door zelf te willen uitmaken wat goed en kwaad is. Laten we dat hier niet opnieuw doen. Wat God gemaakt heeft is goed, ook al gaat dat soms tegen ons gevoel in. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

32 Harry Potter en de schepping
Is het belangrijk? Doet het er toe hoe je over de schepping denkt? Rom 5 wijst op een verband tussen Adam en Christus. Er is geen tegenspraak tussen de Bijbel en de natuur. Het zijn vaak felle discussies als het gaat over de schepping en de wetenschap. Je kunt dat ook wel begrijpen, want het heeft iets te maken met de betrouwbaarheid van wat God openbaart. Als je dat niet voor 100% kunt vertrouwen, waarom zou je andere zaken dan wel geloven? Zoals ik het al zei, ook voor ongelovigen zit er vaak een levensbeschouwing achter hun verdediging van de evolutietheorie. De Bijbel zelf legt een verband tussen de zondeval van de eerste mens, Adam, en onze verlossing door Christus in Rom 5:12, 15, e.v. Als je het eerste als feit loslaat, komt het tweede ook op losse schroeven te staan. Dat God met Adam een begin heeft gemaakt met de mensheid, zullen we dan ook moeten laten staan. Daarom vind ik het belangrijk om te laten zien dat er geen tegenspraak is tussen wetenschap en de inhoud van de Bijbel. Fanatieke atheïsten beweren vaak dat het wel zo is. Zij denken dat de wetenschap bewijst dat de Bijbel niet klopt. Fanatieke Jonge Aarde Creationisten houden ook vol dat er tegenspraak is, maar ze beweren juist dat de wetenschap niet klopt. Als je straks klaar bent op het Gomarus college, dan kom je in een wereld waarin het soms lijkt alsof je tussen die twee moet kiezen. Vooral omdat die Jonge Aarde Creationisten nogal dringend beweren dat als je hen niet gelooft, dat je dan de Bijbel niet gelooft. Ik heb gezien dat veel studenten als ze zien dat veel van de “Jonge Aarde Theorie” wetenschappelijk niet vol te houden is, dreigen hun geloof in de rest van de Bijbel ook te verliezen. Het lijkt me daarom beter om het Christelijk geloof te verdedigen door te wijzen op de overeenstemming tussen bijbel en wetenschap, dan door op de tegenstelling van geloof en wetenschap te wijzen. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

33 Harry Potter en de schepping
Is het belangrijk? Doet het er toe hoe je over de schepping denkt? Rom 5 wijst op een verband tussen Adam en Christus. Er is geen tegenspraak tussen de Bijbel en de natuur. Het gaat in de Bijbel om belangrijkere dingen. Daarom wil ik laten zien dat de Bijbel iets anders zegt. Dat er geen conflict is tussen Bijbel en wetenschap. Daar gaat het mij om. De precieze invulling van de details is dan niet zo belangrijk meer. Daar kun je best ontspannen over discussiëren. Maar als je merkt dat geloof en verstand elkaar niet in de weg hoeven te staan, is er ook ruimte om naar de eigenlijke boodschap van de Bijbel te luisteren: het grote nieuws van onze verlossing door de dood en opstanding van onze Heer Jezus Christus. Dus of je alle details van wat ik nu gezegd heb aanneemt of niet, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. De vergelijking die ik heb gemaakt gaat vaak leuk op, maar het blijft maar een vergelijking. Zoals alle vergelijkingen, moet je die niet te ver door trekken. De wereld die God gemaakt heeft is natuurlijk wel heel iets anders dan de wereld die een schrijver bedenkt. Helemaal bijzonder is dat God zoveel van zijn schepselen houdt, dat zijn Zoon er één van geworden is. Dat lukt geen enkele schrijver. Maar God Zoon is nog verder gegaan. Hij is in deze wereld voor ons gestorven. Dat is helemaal een onbegrijpelijk mysterie. En nog verder is Hij gegaan, door ook weer op te staan. En nu roept hij je. Als je daarnaar luistert, dan ben je gered, dan hoef je nergens meer bang voor te zijn, dan komt alles goed. Waar het tenslotte in mijn verhaal om gaat, is dat je ziet dat er geen enkele wetenschappelijke reden is om te twijfelen aan de waarheid van dat grote nieuws. 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts.

34 Harry Potter en de schepping
Fred.Zwarts. Vragen? Dank voor jullie aandacht. Is er nog tijd voor vragen? 19 maart 2010 Gomarus College Harry Potter en de schepping Fred.Zwarts. 34 34


Download ppt "Harry Potter en de schepping"

Verwante presentaties


Ads door Google