De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beperking van subjectiviteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beperking van subjectiviteit"— Transcript van de presentatie:

1 Beperking van subjectiviteit
De belangen van alle betrokkenen in kaart brengen Overleggen Het principe van wederkerigheid toepassen Het principe van universaliteit toepassen

2 Drie typen ethiek Teleologisch Deontologisch Gezindheidsethiek

3 STAKEHOLDERSANALYSE Cf. Brent Spar
werknemers afnemers (consumenten) leveranciers aandeelhouders vakbonden omwonenden werkgevers- organisaties ONDERNEMING overheid actiegroepen media concurrenten burgers werknemers afnemers leveranciers aandeelhouders (consumenten) vakbonden werkgeversorganisaties actiegroepen omwonenden overheid Onderneming media concurrenten burgers Cf. Brent Spar

4 Stappenmodel ethische analyse
Stap 1: de analyse 1 Wat houdt het morele vraagstuk precies in? 2 Welke partijen (stakeholders) zijn betrokken bij het vraagstuk, wat zijn hun belangen en op welk niveau bevinden zich hun belangen: a geïsoleerd eigenbelang b welbegrepen (= moreel gefundeerd) eigenbelang c belang van derden d algemeen belang

5 a Geïsoleerd eigenbelang
“Eigenbelang uit egoïsme” Niet kijken naar consequenties voor anderen Alleen houdbaar bij overlevingsissues b Welbegrepen eigenbelang Welbegrepen = in overeenstemming met algemeen aanvaarde normen of waarden Voorbeeld: ongelijke salarisinschaling (normen gelijkheid, rechtvaardigheid)

6 c Belang van derden d Algemeen belang Eigenbelang niet meer in beeld
Voorbeelden: collecteren filantropische activiteiten van bedrijven d Algemeen belang Belang van alle betrokkenen Belang van de hele samenleving

7 Stap 1: de analyse (vervolg)
3 Zijn er handelingsalternatieven? 4 Welke belangen van betrokkenen worden positief geraakt en welke negatief? 5 Welke normen en waarden zijn in het geding?

8 Stap 2: de beoordeling 1 Welke belangen dienen het zwaarst te wegen en waarom? (algemene belangen, grondrechten en rechten gebaseerd op Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wegen altijd zwaarder dan individuele belangen) 2 Gebruik ik bij deze afweging ongeldige drogredenen?

9 Stap 2: de beoordeling (vervolg)
3 Verdediging vanuit de drie ethische perspectieven 4 Verdediging vanuit principe van universaliteit 5 Verdediging vanuit principe van wederkerigheid


Download ppt "Beperking van subjectiviteit"

Verwante presentaties


Ads door Google